Yhteistyössä kestävämmän maa- ja metsätalouden puolesta – FFD on jo vuosikymmenen tukenut globaalin etelän tuottajia

Paikallinen toiminta, mutta globaali vaikuttaminen ovat Food and Forest Development Finland – FFD:n työn kulmakivet. FFD aloitti toimintansa globaalin etelän tuottajajärjestöjen ja osuuskuntien tukemiseksi 10 vuotta sitten – juhlaseminaari järjestetään 12.10. Helsingissä. Vuosikymmen on osoittanut, että pohjoisen ja etelän tuottajien kysymykset ja haasteet ovat usein hyvin samankaltaisia ja oppimisprosessi kulkee molempiin suuntiin.

Osaamisella kohti kestävyyttä

Maailman pienviljelijät muodostavat noin neljänneksen koko maapallon väestöstä, mutta he tuottavat lähes puolet koko maailman ruuasta. Monessa maassa maaperän, puiden ja luonnonvarojen tulevaisuus riippuu heistä. Valitettavasti monet näistä viljelijöistä kamppailevat köyhyyden kanssa ja joutuvat tekemään kestämättömiä ratkaisuja vain selvitäkseen. Lisäksi nuoret näkevät yhä harvemmin tulevaisuutensa maataloudessa, mikä uhkaa alaa pitkällä aikavälillä. Juuri näiden haasteiden takia Pellervo, MTK, SLC ja ProAgria perustivat 10 vuotta sitten FFD:n (Food and Forest Development Finland).

Maa- ja metsätalous tarvitsevat kestävämpiä ja tehokkaampia malleja, joita FFD kehittää osuuskuntien ja järjestöjen kanssa. Maaperän kunnon parantaminen, digitaaliset ratkaisut, laatu- ja järjestöosaaminen sekä liiketalouden perussäännöt tehostavat toimintaa ja avaavat ovia tulevaisuuden maa- ja metsätaloustuottajille kaikkialla maailmassa.

FFD ei ainoastaan tarjoa neuvontaa, vaan myös konkreettista tukea tuottajajärjestöille ja osuuskunnille Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Tuottajat näissä maissa osallistuvat aktiivisesti ympäristön suojelemiseen ja ilmastonmuutoksen torjumiseen.

He istuttavat puita, suojelevat metsiä ja pyrkivät parantamaan maaperän hiilensidontaa. Lisäksi he toteuttavat toimia eroosion vähentämiseksi, edistävät luonnon monimuotoisuuden suojelua, keräävät sadevettä ja varautuvat tulviin. On merkillepantavaa, että vaikka alle kaksi prosenttia kaikesta ilmastorahoituksesta saavuttaa tuottajat, he ovat silti aktiivisesti mukana ilmastotyössä, sanoo FFD:n toiminnanjohtaja Tiina Huvio.

Vaikutuspiirissä 500 000

Viljelijöiden taitojen kehittäminen ja tuottavuuden parantaminen ovat avainasemassa perheiden tulotason nostamisessa. Kuitenkin vielä tärkeämpää on viljelijöiden itsetunnon kasvattaminen ja usko omiin mahdollisuuksiinsa. Viime vuonna FFD:n hankkeissa 16 130 henkilöä kehitti taitojaan, mikä mahdollisti lisätuloja 80 650 ihmiselle Hondurasissa, Keniassa, Nepalissa, Tansaniassa, Ugandassa ja Vietnamissa. Vuoden aikana istutettiin 2,4 miljoonaa puuntainta, jotka kasvoivat talousmetsissä laajentaen metsäpinta-alaa.

Kymmenen vuoden aikana FFD on tukenut suoraan 108 000 tuottajaa 11 eri maassa: Afrikassa, Aasiassa ja Keski-Amerikassa. Laajemmin tarkasteltuna FFD:n toiminta on vaikuttanut arviolta 500 000 ihmisen elämään ja hyvinvointiin, kun otetaan huomioon myös heidän perheensä ja muut hankkeissa mukana olevat toimijat.

Juhlaseminaari 12.10. Helsingissä

Vuosikymmen tuloksia ja vaikutuksia juhlitaan 12.10. Helsingissä Metsä Groupin tuella järjestettävässä seminaarissa. Mukana on myös kansainvälisiä vieraita, jotka ovat olleet mukana FFD:n hankkeissa Tansaniassa ja Vietnamissa.

Seminaarissa arvioidaan FFD:n tähänastista työtä ja saavutettuja tuloksia sekä katsotaan tietysti eteenpäin siihen, mikä on tuottajien rooli kestävässä ja vastuullisessa ruokajärjestelmässä.

  • Miten tuottajat voivat vahvistaa osaamistaan ja lisätä tuotantonsa ekologista kestävyyttä säilyttäen samalla sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden?
  • Miten hyödyt ja riskit pitäisi jakaa ruokajärjestelmän eri toimijoille? Mikä on tuottajajärjestöjen rooli?
  • Miten hyödynnämme suomalaista osaamista ja onko se aina relevanttia etelän toimijoille?
  • Miten löytää tasapaino kestävän luonnonvarojen ja veden käytön ja maatalouden välillä?

Seminaarin aikana julkaistaan ​​myös FFD:n 10-vuotisjulkaisu. Lisätietoa 10-vuotisseminaarin ohjelmasta löydät osoitteesta www.ffd.fi/ffd10.

Lue myös FFD pähkinänkuoressa: https://www.ffd.fi/ffd-phkinnkuoressa

Jaa artikkeli

Lue myös

Luontokadon pysäyttäminen vaatii suuryrityksiltä ja finanssialalta välittömiä toimia – OP Ryhmä julkaisee tiekartan luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi

Suuryritykset ovat alkaneet kiinnittää huomiota luontokadon pysäyttämiseen, selviää OP:n Suuryritystutkimuksesta. Edistääkseen luonnon monimuotoisuutta sekä paikallisesti että asiakasvaikutustensa osalta OP Ryhmä julkaisee luonnon monimuotoisuuden tiekartan. Tiekartta on osa OP Ryhmän vastuullisuusohjelman toteutusta ja sisältää toimenpiteet, joilla luonnon monimuotoisuutta edistetään OP Ryhmässä lähivuosina.

Metsä Groupin Kuura-tekstiilikuitu sai tärkeän tunnustuksen vastuullisuusarvioinnissa

Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan havusellusta valmistettu Kuura-tekstiilikuitu saavutti "Green Shirt” -luokituksen voittoa tavoittelemattoman ympäristöjärjestö Canopyn auditoinnissa. Järjestön vuosittainen Hot Button Ranking -luokitus on vakiintunut työkalu, jota käytetään globaalissa tekstiili- ja muotiteollisuudessa arvioitaessa puupohjaisten tekstiilikuitujen vastuullisuutta.

S-ryhmä kehittää vesivastuutyötään – Yritysten yhteinen vesihanke käynnistyy ennätyskuivuudesta kärsineessä Espanjassa

Ruoantuotanto kärsii ilmastonmuutoksen voimistamista sään ääri-ilmiöistä, kuten tulvista ja lisääntyvistä kuivuusjaksoista. Ratkaisuja kestävään vedenkäyttöön etsitään nyt myös uudenlaisessa yritysten välisessä yhteistyössä. S-ryhmä, pohjoismaisten osuustoiminnallisten yritysten hankintayhtiö Coop Trading sekä kolme muuta eurooppalaista kaupparyhmää osallistuvat kestävään vedenkäyttöön liittyvään pilotointihankkeeseen. Hanke toteutetaan vesikriittisellä Huelvan ja Doñanan alueella Etelä-Espanjassa. 

Onko yritysten nettovaikuttavuutta mahdollista laskea?

Tämän vuoden Osuustoiminta-lehden Vuosikirjassa käytimme ensimmäistä kertaa Upright Projectin nettovaikuttavuusdataa yritysten vertailemiseen. Malli on nimittäin hyvin kiinnostava ja erityisesti sijoittajat, mutta myös monet suuret suomalaiset yritykset käyttävät sitä jo oman toimintansa positiivisten ja negatiivisten vaikutusten esille tuomiseen ja arviointiin. Mistä Uprightin nettovaikuttavuudessa on kysymys?

Metsä Group ja Valmet kehittävät yhteisen vastuullisuusmallin teollisille investointihankkeille

Metsä Group ja Valmet kehittävät yhteistyössä kattavaa vastuullisuuden toimintamallia liittyen teknologia- ja kunnossapitoinvestointeihin. Toimintamalli sisältää vastuullisuuden eri teemat ottaen huomioon ympäristön, yhteiskuntavastuun ja hyvän hallintotavan (ESG). Mallia on tarkoitus käyttää Valmetin Metsä Groupille toimittamien prosessikokonaisuuksien sekä niihin liittyvien hankintaketjujen vastuullisuuden todentamiseen.