Pienosuuskuntien vastuullisuustyö järjestelmällisemmäksi!

Pellervon syyskuussa pienosuuskunnille järjestämän kehittämispäivän vastuullisuustyöpajassa keskusteltiin osuustoiminnan arvoista ja osuuskuntien vastuullisuustyöstä.

Erityisesti yhteisöllisyys, yhdenvertaisuus ja sosiaalinen vastuu yleisesti, mutta myös avoimuus, tekijyys ja ympäristövastuu nousivat tärkeiksi piirteiksi, kun 15-henkinen osallistujaporukka pohti kaikkia osuuskuntia yhdistäviä arvoja.

Arvokeskustelu onkin tärkeä pohjatyö, kun aletaan rakentaa yrityksen omaa vastuullisuusohjelmaa. Kehittämispäivässä käytiin myös läpi, miten vastuullisuusasioita on tähän mennessä huomioitu ja kehitetty osuuskunnissa ja mitä vastuullisuus tarkoittaa juuri omassa yrityksessä. Moni nosti esiin sen, että oma osuuskunta toimii jo hyvin osallistavasti ja reilusti eli tärkeintä olisi saada jo tehty työ selvemmin näkyväksi ja tuoda vastuullisuutta esiin myös viestinnässä.

Kuva valkotaulusta, johon liimattu sinisiä, keltaisia ja vihreitä post it-lappuja sekä kirjoitettu teksiä.

Tärkeintä on aloittaa

Työpajassa muistutettiin, että oleellista on myös määrittää vastuullisuustyön tahtotila ja kunnianhimon taso. Pienessä osuuskunnassa resurssit eivät riitä kaikkeen.
Missähalutaan erityisesti kehittyä, halutaanko profiloitua jollakin tietyllä vastuullisuuden osa alueella? Mihin sitoutua vastuullisuudessa ja ennen kaikkea mitä luvataan eri sidosryhmille?

Vaikka vastuullisuustyön tahtotila ja kunnianhimo olisivat miten kovia, on huomioitava myös osuuskunnan realistiset vaikutusmahdollisuudet sekä miten merkittävä ja oleellinen jokin asia on yrityksen liiketoiminnan kannalta. Ainakin yksi osallistuja lupasikin aivan oikein viedä vastuullisuusajattelun osaksi osuuskunnan tekeillä olevaa uutta strategiaa.

Vastuullisuustyötä aloittaessa voidaan ensin tehdä vain se, mikä on välttämätöntä. Mutta ennakoiva ja aktiivinen rooli varmistaa, että vastuullisuus ei ole pelkkää riskien hallintaa vaan sillä voidaan saavuttaa jopa kilpailuetua ja luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Vastuullisuustyön ytimessä tulisi aina olla aktiivinen vuoropuhelu niin jäsenistön kuin muidenkin sidosryhmien suuntaan. Jos vastuullisuusvaatimuksia ei jo tule osuuskunnan sisältä, niitä alkaa tulla viimeistään asiakkailta ja merkittävässä määrin myös muun arvoketjun kautta. Lisääntyvä sääntely nimittäin edellyttää suurilta yrityksiltä kestävyysnäkökohtien selvittämistä koko toimitus- tai arvoketjusta, jolloin vaikutukset ulottuvat myös pienempiin yrityksiin.

Osuuskunnilla on annettavaa

Työpajan lopulla ideoitiin tulevaisuutta ja toimia, joiden toteuttamisessa osuuskunnilla voisi olla tärkeä rooli. Esiin nousi muun muassa kiertotalous, yhteisöllisen asumisen lisääntyminen ja se, että tuotteiden ja palveluiden todelliset ympäristövaikutukset tulisi saada näkyväksi tuotteiden hintoihin. Lisäksi sellaisen monimuotoisen työelämän rakentaminen, jossa jokainen on hyväksytty, arvokas ja voi tehdä työtä omista lähtökohdista, on jo monien työosuuskuntien ytimessä.

Osuuskunnilla nähtiin roolia myös tasa-arvon ja monikulttuurisuuden sekä kulttuurierojen ymmärtämisen lisäämisessä. Pohdittiinpa jopa sitä, että jos globaali talousjärjestelmä romahtaa, antaa se tilaa osuustoiminnalliselle yhteisötaloudelle. Osuuskunnat voisivat osallistua myös aktiivisemmin yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Osuuskuntien vastuullisuuden erottautumistekijät liittyvät erityisesti sosiaalisen vastuuseen, mihin moni osallistuja päättikin vastuullisuustyössään keskittyä. Myöskään taloudellista vastuullisuuta unohtamatta, sillä jäsenten taloudenpidon tukemiseksi osuuskunnat yleensä nimenomaan on perustettu – ja tätäkin voisi tuoda rohkeammin esiin.

Osuuskunnan vastuullisuustyö kannattaa pikimmiten ottaa hallituksen agendalle, jos se ei siellä jo ole. Erään osallistujan sanoin: Itse jatkan työtä ilman muuta, sillä vastuullisuus kuuluu kaikille.

Jaa artikkeli

Lue myös

Luontokadon pysäyttäminen vaatii suuryrityksiltä ja finanssialalta välittömiä toimia – OP Ryhmä julkaisee tiekartan luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi

Suuryritykset ovat alkaneet kiinnittää huomiota luontokadon pysäyttämiseen, selviää OP:n Suuryritystutkimuksesta. Edistääkseen luonnon monimuotoisuutta sekä paikallisesti että asiakasvaikutustensa osalta OP Ryhmä julkaisee luonnon monimuotoisuuden tiekartan. Tiekartta on osa OP Ryhmän vastuullisuusohjelman toteutusta ja sisältää toimenpiteet, joilla luonnon monimuotoisuutta edistetään OP Ryhmässä lähivuosina.

Metsä Groupin Kuura-tekstiilikuitu sai tärkeän tunnustuksen vastuullisuusarvioinnissa

Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan havusellusta valmistettu Kuura-tekstiilikuitu saavutti "Green Shirt” -luokituksen voittoa tavoittelemattoman ympäristöjärjestö Canopyn auditoinnissa. Järjestön vuosittainen Hot Button Ranking -luokitus on vakiintunut työkalu, jota käytetään globaalissa tekstiili- ja muotiteollisuudessa arvioitaessa puupohjaisten tekstiilikuitujen vastuullisuutta.

S-ryhmä kehittää vesivastuutyötään – Yritysten yhteinen vesihanke käynnistyy ennätyskuivuudesta kärsineessä Espanjassa

Ruoantuotanto kärsii ilmastonmuutoksen voimistamista sään ääri-ilmiöistä, kuten tulvista ja lisääntyvistä kuivuusjaksoista. Ratkaisuja kestävään vedenkäyttöön etsitään nyt myös uudenlaisessa yritysten välisessä yhteistyössä. S-ryhmä, pohjoismaisten osuustoiminnallisten yritysten hankintayhtiö Coop Trading sekä kolme muuta eurooppalaista kaupparyhmää osallistuvat kestävään vedenkäyttöön liittyvään pilotointihankkeeseen. Hanke toteutetaan vesikriittisellä Huelvan ja Doñanan alueella Etelä-Espanjassa. 

Onko yritysten nettovaikuttavuutta mahdollista laskea?

Tämän vuoden Osuustoiminta-lehden Vuosikirjassa käytimme ensimmäistä kertaa Upright Projectin nettovaikuttavuusdataa yritysten vertailemiseen. Malli on nimittäin hyvin kiinnostava ja erityisesti sijoittajat, mutta myös monet suuret suomalaiset yritykset käyttävät sitä jo oman toimintansa positiivisten ja negatiivisten vaikutusten esille tuomiseen ja arviointiin. Mistä Uprightin nettovaikuttavuudessa on kysymys?

Metsä Group ja Valmet kehittävät yhteisen vastuullisuusmallin teollisille investointihankkeille

Metsä Group ja Valmet kehittävät yhteistyössä kattavaa vastuullisuuden toimintamallia liittyen teknologia- ja kunnossapitoinvestointeihin. Toimintamalli sisältää vastuullisuuden eri teemat ottaen huomioon ympäristön, yhteiskuntavastuun ja hyvän hallintotavan (ESG). Mallia on tarkoitus käyttää Valmetin Metsä Groupille toimittamien prosessikokonaisuuksien sekä niihin liittyvien hankintaketjujen vastuullisuuden todentamiseen.