Osuustoimintajohdon tapaamisessa Heidi Hautalan kanssa pureuduttiin yrityssääntelyn tuleviin EU-muutoksiin

”Osuustoiminnassa on dna:ssa yritysvastuun edistäminen. Tällä vuosituhannella asianomistajien joukko on alkanut laajentua – yleisemmin on ryhdytty ajattelemaan, että yritysten täytyy tuottaa hyötyä ympäristöönsä,” totesi Euroopan parlamentin varapuheenjohtaja Heidi Hautala keskustelutilaisuudessa Pellervon jäsenyritysten johdon kanssa.  

Hänen mukaansa ajattelutapa on muuttumassa joka puolella Eurooppaa. Vapaaehtoisuuteen ei enää uskota, vaan tarvitaan pelikentän tasaamineen vastuullisuuden hyväksi. Esimerkiksi Saksassa on päätetty, että isommat yritykset joutuvat avaamaan hankintaketjujaan. Nyt saksalaisilla yrityksillä siten intressiä vaatia samaa muiltakin eurooppalaisilta yrityksiltä.

EU:n sisämarkkinat on yhteinen toimintakenttä yrityksille, joten yhteiselle sääntelylle on selvä tarve. Tähän liittyen komissiolta on tulossa lakiesitys huolellisuusvelvoitteesta. Hautala on ollut parlamentin oikeusasioiden valiokunnassa laatimassa ehdotusta, millainen tuo laki voisi olla. Tästä esityksestä on parlamentissa odotettavissa äänestys maaliskuun alkupuolella.

”Ilmasto ei ole mitenkään riippumaton ihmisoikeuksista – siksi luontevaa katsoa asioita kokonaisvaltaisesti, miten ympäristö- ihmisoikeus- ja työntekijäoikeudet nivoutuvat luontevasti yhteen”, Hautala muistutti.

Hänen mielestään osuustoiminnalla olisi asemaa ottaa tässä keskustelussa luontaista johtajuutta, niin Pellervolla kuin sen jäsenilläkin.

Komissio on myös uudistamassa jo muutamia vuosia ollutta ei-taloudellisia seikkoja koskevaa raportointidirektiiviä. Hautala sanoi uskovansa, että jo lähiaikoina EU:hun saadaan raportointistandardi – jolla hyvät mahdollisuudet laajentua globaaliksi standardiksi. Nimi muuttunee kestävyysraportoinniksi (sustanability report).

Seuraava vaihe on, että sekä kestävyyteen että huolellisuuteen liittyvät standardit pitää saada toimimaan saumattomasti yhdessä.

Aiheesta käytiin vilkasta keskustelua, jossa esiin nousi myös yhtiön vastuu arvioida itse vaikutuksiaan eli nk. due diligence. Suomessa sille on vahvat perinteet.

Osuustoiminta voisi yhä ottaa kestävyydestä kilpailuetua

”Vuosikymmeniä olemme osuustoiminnallisissa yrityksissä tavoitelleet taloudellista menestystä ja vastuuta ympäröivästä yhteiskunnasta. Emme kuitenkaan ole tästä kertoneet tarpeeksi, jolloin olemme vähän nukkuneet onnemme ohi,” kommentoi Pellervon hallituksen puheenjohtaja Petri Pitkänen.

Heidi Hautalan mielestä kilpailuetua ei välttämättä ole menetetty - osuustoiminta voi edelleen olla askeleen edellä. Mutta vaaditaan siihen uuden oppimista, näkemyksen päivittämistä.

Keskustelutilaisuus oli jatkoa Pellervon MEP-tapaamisille, jossa käytiin taustakeskustelut 12 suomalaisen euroedustajan kanssa. Yhteydenpitoa on siitä hyvä jatkaa. Myös Heidi Hautala rohkaisi osuustoiminnallisten yritysten johtoa olemaan kestävyyssääntelyyn liittyen suoraan yhteydessä, mikäli aihe herättää lisäkiinnostusta tai -kysymyksiä.

Aiheesta lisää:

www.responsiblebusinessconduct.eu

Jaa artikkeli

Lue myös