Toiminnantarkastaja ja toiminnantarkastus

Toiminnantarkastaja ja toiminnantarkastus

Toiminnantarkastajan valinta

Tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta yhteisössä, jossa sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä:

  1. taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa
  2. liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa tai
  3. palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

1.1.2014 tai sen jälkeen perustettavaan osuuskuntaan valittava toiminnantarkastaja, jos osuuskunnalla ei ole tilintarkastajaa. Säännöissä voidaan kuitenkin määrätä toisin. Säännöistä riippumatta määrävähemmistöllä on aina oikeus vaatia toiminnantarkastajan/tilintarkastajan valitsemista. Toiminnantarkastajalle on valittava myös sijainen.

Toiminnan tarkastajan valinta vanhoissa osuuskunnissa

Jos osuuskunnan säännöt on rekisteröity ennen 1.1.2014 ja säännöissä edellytetään tilintarkastajan valitsemista, mutta tilintarkastuslaki ei velvoita valitsemaan, voidaan tilintarkastajan sijaan valita toiminnantarkastaja. Jos säännöissä ei edellytetä tilintarkastajan valintaa, ei toiminnantarkastajaa tarvitse valita (esim. ”Valitaan tilintarkastaja, jos tilintarkastuslaissa sitä edellytetään”).

Toiminnantarkastajan kelpoisuusvaatimukset

Toiminnantarkastajalla ei ole tilintarkastajia koskevia ammatillisia kelpoisuusvaatimuksia. Osuuskuntalaki edellyttää toiminnantarkastajalta osuuskunna toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden tarpeellinen taloudellisten ja oikeudellisten asioiden tuntemus ja kokemus.

Toiminnantarkastajalla on riippumattomuuden vaatimus suhteessa osuuskuntaan ja sen hallintoon. Toiminnan tarkastaja ei voi olla toimitusjohtaja, hallituksen jäsen, osuuskunnassa työskentelevä tai edellisten lähisukulainen. Osuuskunnan jäsen voi toimia toiminnantarkastajana, mikäli hänellä on riittävä asiantuntemus.

Toiminnantarkastuksen sisältö

Talouden ja hallinnon tarkastus toiminta ja sen laajuus huomioon ottaen.

Laillisuustarkastus: hallinnon tarkastuksessa selvittää hallituksen jäsenten ja TJ:n toiminnan lainmukaisuutta osuuskuntalain säännösten perusteella.

Toiminnantarkastaja arvioi yhtiön hallinnon järjestämistä, kirjanpidon ja tilinpäätöksen asianmukaisuutta, johdon saamien etuuksien ja lähipiiritoimien asianmukaisuutta sekä osakkeenomistajien yhdenvertaisen kohtelun toteutumista.  Toiminnantarkastaja voi myös tarvittaessa selvittää yhtiökokouksessa esiin nousevia yhtiön hallintoon liittyviä kysymyksiä nopeammin ja edullisemmin kuin varsinaisen erityisen tarkastuksen kautta.

Toiminnantarkastuksesta annettua lausuntoa ei rekisteröidä.