Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervo

Jäsenenämme on noin 210 yritystä ja yhteisöä.

Tehtävämme on edistää osuustoimintaa yrittämismallina ja osuuskuntaa kilpailukykyisenä yritysmuotona. Vaikutamme yrittämisen puitteita koskevaan lainsäädäntötyöhön sekä talous- ja elinkeinopolitiikkaan niin, että osuuskunnat tulevat niissä riittävästi huomioiduksi.

Keskeisenä työnä on myös lisätä osuustoimintamuotoisen yrittämisen yleistä tunnettuutta ja yritysmuodolle myönteistä ilmapiiriä.

Kauppa- ja kilpailupolitiikan sekä verotuksen lisäksi tärkeitä Pellervon kehittämiskohteita ovat muun muassa osuustoiminnan opetus ja tutkimus.

Ruotsinkielinen järjestötoiminta

Pellervon ruotsinkielisen järjestötoiminnan tehtävänä on tarjota palveluja ruotsinkieliselle osuustoiminnalle ja pitää yhteyksiä erityisesti Pohjoismaihin. Palvelut tuottaa suomenruotsalaista osuustoimintaa edustava Finlands Svenska Andelsförbund, joka on Pellervon jäsen ja jonka toimisto on samoissa tiloissa Pellervon kanssa.