Pellervon Lakipalvelu

Pellervon Lakipalvelu tarjoaa:

  • Jäsenyhteisöjen toimeksiantojen teko
  • Neuvonta
  • Koulutus

Pellervon Lakipalvelu tuntee osuuskuntia, osakeyhtiöitä ja muita yhteisöjä koskevan lainsäädännön. Lakipalvelun perinteisiä tehtäviä ovat toimeksiantojen hoitaminen ja edunvalvonta.  EU-jäsenyyden myötä lisääntynyt kansainvälisyys sekä ripeään tahtiin perustettavat uudet osuuskunnat ovat uusi haaste Pellervon Lakipalvelulle.

Juridista apua muunmuassa:

  • Yrityksen perustamisessa ja sen sääntöjen tai yhtiöjärjestyksen muuttamisessa, yrityksen purkamisessa, sulauttamisessa ja yritysmuodon muuttamisessa.
  • Erilaisten liiketoimintaan liittyvien sopimusten ja kauppakirjojen laadinnassa, kiinteistö-, työ- ja vero-oikeuteen, kaupparekisteriin sekä kilpailu- ja markkinointioikeuteen liittyvissä asioissa.
  • Uusosuustoiminnassa; uuden osuuskunnan toimintaedellytysten (toiminnallisten ja taloudellisten) selvittäminen, osuuskunnan perustaminen ja säännöt hoidetaan Lakipalvelussa.

 

Yhteystiedot

Anne Kontkanen
varatuomari, lakiasiainjohtaja
Puh. (09) 4767 5515, 040 687 5116
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)pellervo.fi