Tutkimus

Tutkimuspalveluja Pellervon piirissä tuottavat Pellervon osakkuusyhteisöt PTT ja Suomen Gallup Elintarviketieto Oy.

Pellervon Taloustutkimus PTT

PTT:n toiminta jakautuu pääpiirteissään kolmeen alueeseen: kansantalouden-, maa- ja elintarviketalouden sekä metsäsektorin tutkimuksiin. Ennusteita PTT tekee keskeisistä kokonaistaloudellisista ilmiöistä, Suomen eri alueiden talouskehityksen pääpiirteistä, maa- ja elintarvikesektorista sekä metsäsektorista. Osuustoimintakeskus Pellervo ry on Pellervon taloustutkimus PTT ry:n jäsen.

Siirry tästä

Lisätietoja PTT:n toiminnasta löydät sen verkkosivuilta

Siirry tästä

Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Suomen Gallup Elintarviketieto Oy perustettiin vuonna 1992 Pellervo-Seuran ja TNS Gallupin yhteisomistuksessa. Yhtiön juuret ovat vuodessa 1932, jolloin syntyi Pellervo-Seuran Markkinatutkimuslaitos (PSM).

Elintarviketieto tuottaa markkinatieto-, markkinatutkimus- ja asiantuntijapalvelua koko elintarvikeketjulle, maa-, metsä- ja puutarhatalouteen kytkeytyville yrityksille ja organisaatioille. Vahvuutena on ollut henkilöstön osaaminen ja keskittyminen omalle toimialalle sekä toimialan eri sektoreidentuntemus, tutkimusosaaminen, pitkäaikaiset asiakassuhteet ja avainasiakkuuksiin perustuva toiminta.

Siirry tästä

Suomen Gallup Elintarviketieto Oy:n verkkosivut

Siirry tästä