Pk-osuuskuntien vastuullisuus

Mitä pk-osuuskunnan on hyvä ymmärtää vastuullisuudesta ja kestävyydestä

Vastuullisen ja kestävän toimintatavan on nykyään oltava jo jokaisen – myös pienen - yrityksen tavoitteena. Yrityksen vastuullisuus on osa päivittäistä tekemistä ja jokaisella yksittäisellä valinnalla on vaikutuksia, joita voidaan tarkastella aina myös vastuullisuuden näkökulmasta.

Tämä tarkoittaa yhtäältä, että tekemistä ja kehittämistä on paljon, mutta toisaalta myös sitä, että jokaisella yrityksellä on mahdollisuus löytää itselle merkityksellisimmät kestävän toiminnan tavat ja parantamisen voi aloittaa mistä vain!

Yritysvastuun hallinta ei kuitenkaan ole tarkastuslista, jonka voi käydä läpi kohta kohdalta ja näin saavuttaa riittävä kestävyyden taso. Myös pienissä yrityksissä kestävyys tulisi saada sisällytettyä ei vain strategiaan vaan koko toimintatapaan ja yrityskulttuuriin. Parhaimmillaan osuuskunta voi olla tukemassa myös omia jäseniään ja henkilöstöään kohti kestävämpää elämäntapaa.

Koostamme tälle sivustolle vinkkejä ja työkaluja mikro- ja pk-osuuskunnille niiden oman vastuullisuustyön tueksi.