Osuustoimintakeskus Pellervon osakkuusyhteisöt

Pellervo-Media Oy

Pellervo-Media Oy on Pellervo-Seuran omistama yhtiö, joka huolehtii Pellervon julkaisutoiminnasta. Pellervo-Median julkaisemia lehtiä ovat Kodin Pellervo, Maatilan Pellervo ja Eläin-liite sekä Osuustoiminta-lehti.

Siirry tästä

Lisätietoja Pellervo-Mediasta

Siirry tästä

Pellervon Taloustutkimus PTT

PTT:n toiminta jakautuu pääpiirteissään kolmeen alueeseen: kansantalouden-, maa- ja elintarviketalouden sekä metsäsektorin tutkimuksiin. Ennusteita PTT tekee keskeisistä kokonaistaloudellisista ilmiöistä, Suomen eri alueiden talouskehityksen pääpiirteistä, maa- ja elintarvikesektorista sekä metsäsektorista. Osuustoimintakeskus Pellervo ry on Pellervon taloustutkimus PTT ry:n jäsen.

Siirry tästä

Lisätietoja PTT:n toiminnasta löydät sen verkkosivuilta

Siirry tästä

Kantar TNS Agri Oy

Kantar TNS Agri Oy (ent. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy) perustettiin vuonna 1992 Pellervo-Seuran ja Kantar TNSn yhteisomistuksessa. Yhtiön juuret ovat vuodessa 1932, jolloin syntyi Pellervo-Seuran Markkinatutkimuslaitos (PSM).

Elintarviketieto tuottaa markkinatieto-, markkinatutkimus- ja asiantuntijapalvelua koko elintarvikeketjulle, maa-, metsä- ja puutarhatalouteen kytkeytyville yrityksille ja organisaatioille. Vahvuutena on ollut henkilöstön osaaminen ja keskittyminen omalle toimialalle sekä toimialan eri sektoreidentuntemus, tutkimusosaaminen, pitkäaikaiset asiakassuhteet ja avainasiakkuuksiin perustuva toiminta.

Siirry tästä

Kantar TNS Agri Oy:n verkkosivut

Siirry tästä

PI-johtamiskoulu

PI-johtamiskoulu on Pellervo-Instituutti Oy:n koulutus- ja kehittämistoiminnan osaamiskeskus.

PI-johtamiskoulu on erikoistunut jäsenpohjaisten organisaatioiden johdon ja hallinnon kouluttamiseen. Asiakkaita ovat osuuskunnat, keskinäiset yhtiöt, metsänhoitoyhdistykset, järjestöt sekä monet muut yritykset ja yhdistykset.

Siirry tästä

PI-johtamiskoulun verkkosivut www.johtamiskoulu.fi

Siirry tästä

Finnish Agri-Agency for Food and Forest Development (FFD)

FFD perustettiin 2012 jatkamaan MTK:n aloittamaa kummitoimintaa  kehitysmaiden maa- ja metsätalouden tuottajajärjestöjen kanssa. MTK:n mukana yhdistystä perustamassa olivat SLC, Pellervo-Seura sekä ProAgria keskusten liitto. Tällä toiminnalla järjestöt osallistuvat solidaarisuustyöhön kehittyvien maiden tuottajien tukena, jotta maailman ruokaturvan ja ruoantuotannon tulevaisuuden haasteisiin voidaan vastata kestävällä tavalla.

Siirry tästä

FFD:n esittely MTK:n kotisivuilla

Siirry tästä

Brysselin toimisto

MTK:n, SLC:n, Pellervon ja suomalaisten tuottajien omistamien osuuskuntien yhteinen eurooppalaisen edunvalvonnan toimisto on toiminut Brysselissä vuodesta 1991. Toimiston henkilökuntaan kuuluvat tällä hetkellä toimiston johtaja, kotieläinasiamies, Maaseudun Tulevaisuuden kirjeenvaihtaja sekä toimiston käytännön järjestelyistä vastaava assistentti. Lisäksi MTK:n edustaja EU:n talous- ja sosiaalikomiteassa ja yksityismetsätalouden edunvalvoja toimii läheisessä yhteistyössä Brysselin toimiston kanssa.

Siirry tästä

Brysselin toimiston esittely

Siirry tästä