Vetoomus opetus- ja kulttuuriministereille 2022

Osuustoiminta tulee saada vahvemmin mukaan kouluopetukseen  

Me, suomalaisten osuustoimintayritysten johtajat ja osuustoiminnan asiantuntijat, haluamme kiinnittää ministerien huomion edustamamme yritys- ja talousmallin vähäiseen näkyvyyteen maamme koulujärjestelmässä.  

Osuustoiminta on suomalaiselle yhteiskunnalle sekä taloudellisesti että arkisten palvelujen saatavuuden kannalta erittäin merkityksellinen: Erilaisten osuuskuntien, -pankkien, -kauppojen ja keskinäisten vakuutusyhtiöiden omistajiin eli jäseniin kuuluu yli 90 prosenttia aikuisista. Tämä on enemmän kuin missään muualla maailmassa. Meillä osuuskunta on yleinen malli niin kuluttaja-, tuottaja-, työ- kuin infrapalveluiden kuten veden tai laajakaistan tarjoajana. 

Osuustoimintayritysten tavoitteena ei ainoastaan ole tehdä liiketoiminnallisesti hyvää tulosta, vaan niillä on laajempia tavoitteita ja päämääriä: Ydinajatuksena on pyrkiä kestävän hyödyn tuottamiseen omistajille eli jäsenkunnalle, joka hallinnoi yritystä demokraattisin periaattein. Osuustoiminnalla on vahva taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen ulottuvuus sekä alueellinen vaikuttavuus, jonka merkitys korostuu Suomen kaltaisessa harvaanasutussa maassa. 

Yrityksiin ja talouteen liittyvät koulusisällöt käsittelevät nykyisin asioita lähtökohtaisesti sijoittajaomisteisten yritysten näkökulmasta. Vetoamme muutoksen puolesta: Osuustoiminnan olisi tultava lapsille ja nuorille tutuksi tasaveroisesti muiden talousmallien kanssa. Kyse ei ole vain yrittäjyyskasvatuksesta vaan osuustoiminnan merkityksen ja sen arvojen sekä periaatteiden opettamisesta ikäkaudelle sopivalla tavalla esiopetuksesta aina korkea-asteelle saakka.  

Korkea-asteella osuustoiminnan tutkimus on toistaiseksi melko vähäistä ja teoriat nojaavat yksityis- tai sijoittajaomisteisten yritysten kontekstissa tehtyihin havaintoihin. Myös tähän tulee saada muutos, koska osuuskunnat eroavat perustavaa laatua olevalla tavalla näistä yrityksistä, esimerkiksi toiminnan tarkoituksen osalta.  

 

VETOOMUKSEN PERUSTELUT 

Osuustoiminnan idean ymmärtäminen on tärkeää, sillä yritysmuoto tarjoaa sekä globaalisti että kansallisesti monia mahdollisuuksia lisätä taloudellista toimeliaisuutta ja parantaa elämänlaatua. Sen avulla pystytään käsittelemään monia yhteiskunnallisia ongelmia, kuten vähentämään köyhyyttä ja edistämään yhteisön kehitystä. Toimintamalli tukee sellaisia YK:n periaatteita kuten rauha, turvallisuus, ihmisoikeudet, ympäristön suojelu ja sukupuolten välinen tasa-arvo. Osuuskunta on ihmiskeskeinen yritys.  

Osuustoiminta rohkaisee osallisuuteen eli itsensä auttamiseen samanaikaisesti aktiivisen yhteistyön ja solidaarisuuden kanssa – kaikki asioita, jotka tutkitusti puhuttelevat erityisesti nuoria. Arvopohjaisen liiketoimintamallin nostamiselle esiin myös koulutuksessa on erityistä tilausta tänä epävakaana aikana, jota leimaavat muun muassa poikkeuksellisen vahvat taloushuolet, sota, ympäristöongelmat ja koronapandemian korostamana kasvava eriarvoisuus.  

Lisäksi osuustoiminta tarjoaa matalan kynnyksen yrittäjyyteen. Se on monessa tapauksessa hyvä tapa työllistää itse itsensä. Yhteisöllinen ja joustava yritysmuoto sopii yhteisyrittämisen malliksi kaikille aloille. Tehdyt selvitykset osoittavat, että osuuskunta ei useinkaan valikoidu nuorten yrittäjyyttä suunnittelevien harkintajoukkoon, koska sen tietämys on niin vähäistä. Samanaikaisesti tiedetään, että ne nuoret, jotka ovat saaneet tietoa osuustoiminnasta, pitävät osuustoiminnan arvopohjaa ja osuuskuntamallia vetoavana ja samaistuttavana. 

Osuustoiminnan taloudellinen merkitys on suuri. YK:ssa on laskettu, että noin osuustoiminta koskettaa tavalla tai toisella ainakin puolta maailman ihmisistä. Osuustoimintayritykset tuovat 3-3,5 % maailman bruttokansantuotteesta. Monissa maissa luku on korkeampi, Suomessa noin 5 %. Maailman 300 suurinta osuustoimintayritystä tekevät liikevaihtoa yhteensä 2,2 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria, joka vastaa maailman 7. suurinta kansantaloutta. Ne tuovat elannon 250 miljoonalle ihmiselle. Osuustoiminnan maailmanjärjestö ICA on laskenut, että osuuskuntien jäsenyyksiä on yhteensä jo miljardi. Eivätkä talousluvut silti anna riittävää kuvaa osuustoiminnan sosiaalisesta merkittävyydestä. Silti ne antavat vankat perusteet sille, miksi osuustoimintaopetuksen paikka on ilman muuta osana perusopetusta.     

 

Osuustoiminta suomalaisten työkaluna 

Agraariyhteiskunnassa voimien yhdistäminen yhdessä selviytymisen eteen oli pakon sanelemaa – nykyiselle urbanisoituneelle yhteiskunnalle vain kaukainen muisto. Siksi tietoisuus osuustoiminnasta ei enää välity sukupolvelta toiselle. 

Suomessa on yli 7 miljoonaa osuustoimintayrityksen jäsenyyttä. Omistuksia on siis monella aikuisella enemmän kuin yksi. Suomalaisten olisi hyvä tietää, että osuustoimintayritykset muodostavat maahamme yhteisesti omistettua ankkurivarallisuutta, jonka hyödyt jakautuvat laajasti ihan tavallisille ihmisille – samoin kuin niiden omistus, joka on helposti hankittavissa yksilön varallisuudesta riippumatta.   

Osuuskuntien vuosittainen liikevaihto on noin 30 miljardia euroa. Suurimmat osuustoimintayritykset ovat alallaan markkinajohtajia ja isoja yhteiskunnallisia vaikuttajia. Osuustoiminta on suomalaista omistajuutta. Taloudellisesti tervettä osuuskuntaa ei voi vallata tai sen toimintaa siirtää maan rajojen ulkopuolelle ilman jäsenomistajien suostumusta. 

Osuuskunnat mahdollistavat kohtuuhintaisia elintarvikehintoja pitkistä kuljetusmatkoista ja alhaisesta väestötiheydestä huolimatta. Ne luovat taloudellista vakautta suomalaisen ruoan tuottajille ja tuovat alueellista hyvinvointia, edistävät ympäristöystävällisiä ratkaisuja, tukevat kulttuuria, taidetta ja urheilua. Osuustoimintayritykset ovat vastuullisia toimijoita, jotka työllistävät maassamme 100 000 henkeä ja maksoivat viime vuosikymmenellä yhteisöveroja kahdeksan miljardin verran.  

Osuustoiminta tarjoaa työkaluja käsitellä aikamme globaaleja megatrendejä: ilmastonmuutos, jakamistalous ja digitalisaatio, jotka edistävät luonnostaan pehmeämpiä arvoja kuten yhteisöllisyyttä, paikallisuutta ja vastuullisuutta. Osuustoiminnalla olisi jälleen paljon annettavaa kriisistä selviytymiseen. Siksi lapsille ja nuorille tulee antaa valmiudet sen käyttämiseen osana omia ratkaisuja hallita elämää. Tieto tuo mahdollisuuksia.  

Allekirjoittaneet

Osuustoimintayritysten ryhmittymät

Juha Koponen pääjohtaja LähiTapiola-ryhmä
Timo Ritakallio pääjohtaja OP Ryhmä
Annukka Nikola hallintoneuvoston puheenjohtaja OP Osuuskunta
Jaakko Pehkonen hallituksen puheenjohtaja, professori OP Osuuskunta, Jyväskylän yliopisto
Jaakko Pulli toimitusjohtaja POP Pankkikeskus osk
Hannu Krook pääjohtaja SOK
Timo Santavuo hallintoneuvoston puheenjohtaja SOK
Annikka Hurme toimitusjohtaja Valio Oy
Vesa Kaunisto hallituksen puheenjohtaja Valio Oy

Isot osuustoimintayritykset

Jussi Linnaranta hallituksen puheenjohtaja Metsäliitto Osuuskunta
Juha Paajanen hallintoneuvoston puheenjohtaja Metsäliitto Osuuskunta
Juha Parpala hallituksen jäsen Metsäliitto Osuuskunta
Juha Riikola toimitusjohtaja Etelä-Karjalan Osuuskauppa
Henrik Karvonen toimitusjohtaja Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa
Veli-Matti Liimatainen toimitusjohtaja HOK-Elanto
Harri Lämsä toimitusjohtaja Koillismaan Osuuskauppa
Harri Miettinen toimitusjohtaja Kymen Seudun Osuuskauppa
Matti Pikkarainen hallintoneuvoston puheenjohtaja Osuuskauppa Arina
Pasi Ruuskanen vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Osuuskauppa Arina
Reima Loukkola toimitusjohtaja Osuuskauppa Arina
Jussi Suomaa hallituksen varapuheenjohtaja Osuuskauppa Hämeenmaa
Olli Vormisto toimitusjohtaja Osuuskauppa Hämeenmaa
Antti Määttä toimitusjohtaja Osuuskauppa Keskimaa
Mika Marttila toimitusjohtaja Osuuskauppa Keula
Hannu Pelkonen toimitusjohtaja Osuuskauppa Maakunta
Mikko Junttila toimitusjohtaja Osuuskauppa PeeÄssä
Ari Miettinen toimitusjohtaja Osuuskauppa Suur-Savo
Mathias Kivikoski toimitusjohtaja Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag
Timo Mäki-Ullakko toimitusjohtaja Pirkanmaan Osuuskauppa
Henrik Härkönen vähittäiskaupan toimialajohtaja Pohjois-Karjalan Osuuskauppa
Leena Karvonen toimitusjohtajan sihteeri Pohjois-Karjalan Osuuskauppa
Juha Kivelä toimitusjohtaja, kauppaneuvos Pohjois-Karjalan Osuuskauppa
Timo Partanen hallituksen jäsen Pohjois-Karjalan Osuuskauppa
Ari Punkkinen hallituksen jäsen Pohjois-Karjalan Osuuskauppa
Sanni Raitomäki business controller Pohjois-Karjalan Osuuskauppa
Raija Rantanen toimialajohtaja Pohjois-Karjalan Osuuskauppa
Martti Toivanen hallituksen varapuheenjohtaja Pohjois-Karjalan Osuuskauppa
Tiina Tolvanen toimialajohtaja Pohjois-Karjalan Osuuskauppa
Antti Varis talousjohtaja ja liiketoimintajohtaja/MaRa Pohjois-Karjalan Osuuskauppa
Petri Vähä viestintäjohtaja Pohjois-Karjalan Osuuskauppa
Harri Tuomi toimitusjohtaja Satakunnan Osuuskauppa
Arttu Laine kenttäjohtaja SOK
Tapio Finer toimitusjohtaja Suur-Seudun Osuuskauppa SSO
Antti Heikkinen toimitusjohtaja Turun Osuuskauppa
Mika Rantanen hallintoneuvoston puheenjohtaja Turun Osuuskauppa
Perttu Puro toimitusjohtaja Osuuskunta Tradeka
Satu Niemelä vastuullisuusjohtaja Osuuskunta Tradeka
Mika Helin toimitusjohtaja Etelä-Hämeen Osuuspankki
Petri Krohns toimitusjohtaja Etelä-Karjalan Osuuspankki
Soile Pusa toimitusjohtaja Järvi-Suomen Osuuspankki
Teuvo Perätalo toimitusjohtaja Kainuun Osuuspankki
Jyrki Rantala toimitusjohtaja Keski-Pohjanmaan Osuuspankki
Urpo Ojala toimitusjohtaja Kyyjärven Osuuspankki
Kirsi Salo toimitusjohtaja Lakeuden Osuuspankki
Petteri Juusola toimitusjohtaja Limingan Osuuspankki
Jouni Hautala toimitusjohtaja Lounaismaan Osuuspankki
Matti Kiuru toimitusjohtaja Länsi-Suomen Osuuspankki
Ulf Nylund toimitusjohtaja Vaasan Osuuspankki
Juha Luomala toimitusjohtaja OP Etelä-Pirkanmaa
Erkki Sarsa johtava asiantuntija OP Osuuskunta
Jaana Reimasto-Heiskanen toimitusjohtaja OP Pohjois-Karjala
Jani Vilpponen toimitusjohtaja OP Tampere
Ulla-Mari Karhu hallintoneuvoston puheenjohtaja OP Uusimaa
Vesa Lehtilä toimitusjohtaja OP Uusimaa
Kirsi-Marja Hiidensalo toimitusjohtaja OP Ypäjä
Hanna Linna toimitusjohtaja Pohjanmaan Osuuspankki
Antti Waris palvelupäällikkö Konneveden Osuuspankki
Seppo Kietäväinen hallituksen puheenjohtaja Suur-Savon Osuuspankki
Petteri Rinne toimitusjohtaja Turun Seudun Osuuspankki
Antto Joutsiniemi toimitusjohtaja Tyrnävän Osuuspankki
Juha Mäkinen toimitusjohtaja LähiTapiola Itä Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Teemu Routti toimitusjohtaja LähiTapiola Kaakkois-Suomi Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Olli Kokkonen Olli Kokkonen toimitusjohtaja LähiTapiola Kainuu-Koillismaa
Pasi Haarala toimitusjohtaja LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö
Kari Salmela toimitusjohtaja LähiTapiola Lappi Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Lauri Riekkola toimitusjohtaja LähiTapiola Loimi-Häme Keskinäinen vakuutusyhtiö
Pasi Aakula toimitusjohtaja LähiTapiola Länsi-Suomi
Antti Pulkkanen toimitusjohtaja LähiTapiola Savo Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Erik Valros Erik Valros toimitusjohtaja LähiTapiola Uusimaa
Hanna Hartikainen toimitusjohtaja LähiTapiola Vahinkoyhtiö
Tiina Varho-Lankinen hallituksen varapuheenjohtaja LähiTapiola Varsinais-Suomi
Tom Åstrand verkställande direktör Andelslaget Österbottens Kött
Juha Gröhn toimitusjohtaja Atria Oyj
Seppo Paavola hallintoneuvoston puheenjohtaja Itikka osuuskunta
Juha Kiviniemi hallituksen jäsen Itikka osuuskunta
Risto Lahti toimitusjohtaja Itikka osuuskunta ja Lihakunta
Veikko Kemppi toimitusjohtaja LSO Osuuskunta
Jari Mäkilä hallintoneuvoston puheenjohtaja LSO Osuuskunta
Ilkka Uusitalo hallituksen puheenjohtaja, valtuuskunnan puheenjohtaja LSO Osuuskunta, Osuustoimintakeskus Pellervo
Pasi Pärnänen hallituksen jäsen Munakunta

Osuustoimintatutkimus ja -opetus

Taavi Heikkilä Executive in Residence Aalto yliopisto
Harri Kostilainen erityisasiantuntija, YTT Diakonia-ammattikorkeakoulu
Jukka Mähönen osuuskuntaoikeuden professori Helsingin yliopisto
Jari-Pekka Tamminen tuntiopettaja Helsingin yliopisto
Taneli Vaskelainen yliopistotutkija Helsingin yliopisto
Marcus Borgström maanviljelysneuvos Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
Pekka Hytinkoski pedagoginen suunnittelija Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
Tapani Köppä dosentti, vieraileva tutkija (emeritus) Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
Petri Katajarinne asiantuntija Humanistinen ammattikorkeakoulu
Juhani Laurinkari emeritus professori Itä-Suomen yliopisto
Matti Tolvanen professori Itä-Suomen yliopisto
Reijo Karhinen työelämäprofessori Itä-Suomen yliopisto
Anu Puusa professori, hallituksen jäsen Itä-Suomen yliopisto, Pohjois-Karjalan Osuuskauppa, Osuustoimintakeskus Pellervo, Cooperatives Europe
Pasi Saarnivaara asiakkuusjohtaja/ osuustoimintatutkija Kantar / Itä-Suomen yliopisto
Kim Wrange yliopettaja Karelia-amk
Matti Malinen pääsihteeri Mikkelin yliopistokeskus
Paavo Myllymäki toiminnanjohtaja MTK-Varsinais-Suomi
Sari Kämäräinen toiminnanjohtaja Nuorten yrittäjyystalo Innola
Sanna Rantala sivutoiminen tuntiopettaja Savonia-ammattikorkeakoulu
Elina Varamäki vararehtori Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Taru Nurmala lehtori, team coach Tampereen ammattikorkeakoulu
Essi Frondelius jatko-opiskelija Tampereen yliopisto
Salme Näsi professori (emerita) Tampereen yliopisto
Eliisa Troberg työelämäprofessori osuustoiminta ja keskinäisyys Turun yliopisto

 

Järjestöt

Kari Huhtala verkställande direktör Finlands Svenska Andelsförbund
Bengt Wallén emeritus puheenjohtaja Finlands Svenska Andelsförbund
Stefan Saaristo ordförande Finlands Svenska Andelsförbund
Juha Marttila puheenjohtaja Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry
Jarmo Hänninen hallituksen puheenjohtaja Osuuskuntayhdistys Coop Finland ry
Mari Kokko toimitusjohtaja Osuustoimintakeskus Pellervo
Petri Pitkänen hallituksen puheenjohtaja Osuustoimintakeskus Pellervo ry
Harri Mäkivuokko toimitusjohtaja ProAgria Keskusten Liitto
Pertti Halsola varapuheenjohtaja Suomen vesihuolto osuuskunnat ry
Vesa Arvonen puheenjohtaja Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry
Nina Pimiä toiminnanjohtaja Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry
Mats Nylund centralförbundsordförande Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.
Sami Karhu puheenjohtaja Taloudellisen yhteistyön ja osuustoiminnan tutkimuksen seura Kooperatiivi ry
Seppo Rytivaara kauppaneuvos OP Kilta ry
Sanna Lehtonen toiminnanjohtaja YES ry

Pienet osuuskunnat ja muut osuustoimijat

Leena Nilsén puheenjohtaja Asunto-osuuskunta Kotihelmi
Jyrki Ketola toimitusjohtaja Corvara osuuskunta
Kimmo Hokkanen hallituksen jäsen Ehta Raha osk ja Jälleenrakentajat osk
Heikki Arponen lehtori Espoon kaupunki
Paavo Myllymäki toiminnanjohtaja MTK-Varsinais-Suomi
Samuli Ketola hallituksen puheenjohtaja FreeCoop osk
Tarja Bäckman seutujohtaja Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä
Jukka Pötry yritysneuvoja Hyvinkään - Riihimäen seudun Uusyrityskeskus
Hannu Lignell konsernitalouspäällikkö Hyvinkään kaupunki
Arja Saimaala hallituksen jäsen Iloksi ja Voimaksi Osuuskunta
Pia Keränen hallituksen jäsen InnoOk Osk
Jani Karjalainen yrittäjä JK Kehitystoiminta
Kari Salmi toimitusjohtaja Kari Salmi Consulting
Jukka Väänänen koulutustuottaja KSL-opintokeskus
Mika Ala-Kauhaluoma yhteyspäällikkö Kuntoutussäätiö
Paula Tuohimaa hallituksen jäsen Osuuskunta Artesaari
Sari Rauvanto-Eriksson yrittäjä Osuuskunta Orrella/Kananlento
Sointu Lanki hallituksen puheenjohtaja Osuuskunta Paluu
Hannu Rahkola hallituksen jäsen Osuuskunta Taidokkaat
Jaana PIrkkalainen hallituksen puheenjohtaja, perustaja Osuuskunta Väenvoima
Kaija Laaksonen toimitusjohtaja OtaVoima osk
Yrjö Kotisalo yritysanalyytikko OT-lehti
Mikko Paavola toimitusjohtaja OY C. Nissinen Ab
Jukka Suvitie toimitusjohtaja PI-johtamiskoulu
Terhi Kesti johtamisen kouluttaja Playgain Oy
Doris Tuohimaa hallituksen puheenjohtaja PuskaPromotion osk
Kirsi Liljeroos lehtori/hallituksen puheenjohtaja Sataedu/Satapro osk
Riitta Kemppainen-Koivisto hallituksen jäsen Sie&Mie Keskus osuuskunta
Hanna-Kaisa Salminen puheenjohtaja, osuuskuntayrittäjä Sosiaalipalvelut Silmu Osk
Petri Sipilä toimitusjohtaja SOTE-osuuskunta Suomi
Minna Seessalo toimitusjohtaja Sataosaajat Osuuskunta
Anu Vikajärvi resurssisuunnittelija S-Ryhmä
Mikko Tapiovaara hallituksen jäsen TiimiMedia osuuskunta
Mikko Metsänen yrittäjä Tmi Akaan Rukkanen
Sirpa-Liisa Kurkilahti hallituksen jäsen Turun Ainova Osuuskunta
Markku Vainio hallituksen jäsen Turun Ainova osuuskunta
Leif Kuismanen toiminnanohjaaja Työosuuskunta Innetti
Timo Forsten asianhallinnan suunnittelija Ulvilan kaupunki
Leo Sammallahti osuuskuntaorganisoija VME Co-op
Anne Santamäki järjestöneuvos
Mauno-Markus Karjalainen vapaa toimittaja
Olli Palmu maanviljelysneuvos
Vesa Lehikoinen OT-neuvottelukunnan jäsen