ESR+ koordinaatiohanke: Yhteiskunnalliset yritykset

Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen-koordinaatiohanke

ESR+ -rahoitteinen koordinaatiohanke kokoaa yhteiskunnallisen yrittäjyyden ja yhteisötalouden liiketoimintaosaamisen parantamisen teemassa työskentelevät toimijat ja hankkeet verkostoiksi. Hanke tuottaa ja kerää tietoa, tekee arviointia, vaikuttaa ja viestii.

Tavoitteena on vahvistaa yhteiskunnallisten yritysten ja yhteisötalouden alueellisesti toimivia ekosysteemejä, joihin yritysten lisäksi kuuluu muita yhteisötalouden toimijoita, oppilaitoksia, yhdistystoimijoita, rahoittajia ja viranomaisia. Tämä mahdollistaa vaikuttavien kansainvälisten ja valtakunnallisten toimintamallien ja sosiaalisten innovaatioiden syntymisen ja levittämisen.

Koordinaatiohanke toimii alueellisesti sekä kansainvälisestiAluetyöntekijät tukevat alueellisia ja valtakunnallisia hankkeita. Hankkeessa käydään kansainvälistä vuoropuhelua ja välitetään laajasti eurooppalaista tietoa ja osaamista Suomeen.

Hankkeen perustana on työ- ja elinkeinoministeriön Yhteiskunnallisten yritysten strategia sekä Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen tekemä kehitystyö.

Pellervo vastaa hankkeen Neuvonnan, ohjauksen ja koulutuksen työpaketista. Yritysneuvonnan ja neuvonnan tuen lisäksi hankkeessa koulutetaan yritys- ja työllisyyspalvelujen toimijoita, ja vahvistetaan olemassa olevien yritysten osaamista. EU:n Pact of Skills -julistukseen liittyen erityisenä tehtävänä on tukea alueellisten ja paikallisten toimijoiden mahdollisuutta osallistua valmennuksiin ja koulutuksiin. Pellervon työpakettiin kuuluu EU:n Social Economy Gateway -projektin kehittämistyössä mukana oleminen. Tässä työssä kootaan yhteiselle tietoalustalle informaatiota mm. rahoitusmahdollisuuksista yhteisötalouden organisaatioille ja yhteiskunnallisille yrityksille.

Pellervon toiminta hankkeessa käynnistyi syyskuun 2023 alussa koulutustarveselvityksellä, joka toteutetaan marraskuun loppuun mennessä. Täysipainoinen toiminta alkaa vuoden 2024 alusta.

Hanke

  • parantaa yhteiskunnallisten yritysten toimintaedellytyksiä
  • lisää niiden määrää
  • kehittää osaamista
  • edistää osatyökykyisten ja muuten vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työllistämistä