Osuuskunnan perustaminen

Kuten muukin yritystoiminta, myös osuuskunnan perustaminen lähtee liikkeelle yhteisen toiminta-ajatuksen kirkastamisesta. On selkeästi määriteltävä se, mitä tarkoitusta varten osuuskunta on olemassa ja mitä sillä pyritään saamaan aikaan. Toiminta-ajatus edeltää aina yritysmuodon valintaa eikä päinvastoin. Pelkkä osuuskunnan perustaminen itsessään ilman toiminta-ajatusta ei voi olla tarkoituksena.

Muiden yritysten tavoin osuuskuntakin toimii markkinoilla. Sen tuottamille palveluille tai tavaroille on löydyttävä kysyntää. Toiminnan edellytyksenä on myös aina kannattavuus eli osuuskunnan tulojen on vähintäänkin katettava menot.

Vaikka lähtökohtaisesti osuuskunnan voi perustaa pienelläkin rahallisella panostuksella, kun minimipääomavaatimusta ei laissa ole, niin rahantarve on aina tapauskohtainen riippuen esimerkiksi toimialasta ja toiminnan laajuudesta.

Perustaminen edellyttää lain määrittelemien perustamisasiakirjojen tekemistä. Teknisesti perustaminen on kohtuullisen yksinkertaista, mutta esimerkiksi osuuskunnan toimintaa kuvaavien sääntöjen laatimiseen kannattaa käyttää aikaa.

Siirry tästä

Osuuskunnan perustajan opas

Olennainen osuuskunnan perustamisesta.

Siirry tästä
Siirry tästä

Osuuskunnan perustamispaketti

Kauppa- ja rekisterihallituksen sivuilla

Siirry tästä