Osuuskunnan jäsenluettelon julkisuus

Osuuskunnan jäsenluettelon julkisuus

17.6.2021

Osuuskunnan jäsenluettelon julkisuudesta on tullut kyselyitä paljon varsinkin vesiosuuskunnista . Tämä johtunee osittain siitä, että henkilötietojen keräämisestä ja niiden käsittelystä on paljon puhuttu julkisuudessa tietosuoja-asetuksen voimaantulon yhteydessä. Hämmennystä on herättänyt etenkin se, että myös muilla kuin jäsenillä on oikeus tutustua jäsenluettelon tietoihin.