Arkistot: FAQs

Millä kouluasteilla on oppilaitososuuskuntia?

28.10.2013

Osuuskuntaa käytetään mm. lukioissa, ammattillisissa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa. Lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa osuuskuntaa käytetään usein projektimuotoiseen oppimiseen muun opetuksen mukana, kun ammattikorkeakouluissa on yleistynyt menetelmänä tiimiyrittäjyys eli kokonaisvaltainen yrittäminen ja oppiminen tiimiyrityksen, osuuskunnan kautta. Lisätietoja asiasta löydät Osuustoiminnan tietopankista.

Miten asiakasomistajien äänivalta määräytyy keskinäisessä yhtiössä?

15.10.2013

Miten asiakasomistajien äänivalta määräytyy keskinäisessä yhtiössä? Asiakasomistajien äänivalta ja vastuu jakautuu heidän maksamiensa vakuutusmaksujen suhteessa. Tässä se eroaa osuustoiminnallisesta jäsen ja ääni -periaatteesta. Vaikuttamismahdollisuuksia asiakasomistaja voi käyttää vakuutusyhdistyksensä yhdistyskokouksessa tai keskinäisen yhtiön yhtiökokouksessa, joissa valitaan vakuutuksenottajien edustajat vakuutusyhtiön tai vakuutusyhdistyksen hallintoon.

Velvoittaako osuuskunnan jäsenyys mihinkään?

15.10.2013

Osuuskunta on yritys, jonka sen jäsenet omistavat. He myös päättävät osuuskunnan toiminnasta käyttämällä päätösvaltaa osuuskunnan hallinnossa. Valta tuo jäsenille myös vastuun. Osuuskunnan ajatus on, että sen jäsenet käyttävät osuuskunnan tuottamia tuotteita ja palveluita. Osuuskunnan jäsen maksaa osuuskuntaan liittyessään osuusmaksun. Osuusmaksuista koostuu osuuskunnan liiketoiminnan edellyttämä oma pääoma. Osuuskunnan päätöksenteon erityinen piirre on demokratia. Jokaisella jäsenellä on ylintä

Mitä tarkoitetaan osuuskunnan kaksoisluonteella?

15.10.2013

Osuustoimintayrityksen kaksoisluonne tarkoittaa, että osuuskunta toimii jäsenistönsä suuntaan omistajiensa demokraattisena jäsenyhteisönä ja markkinoiden suuntaan tehokkuutta ja tulosta tavoittelevana liikeyrityksenä.

Mikä erottaa osuuskunnan osakeyhtiöstä?

15.10.2013

Mikä erottaa osuuskunnan osakeyhtiöstä? Osuuskunta on jäsentensä omistama ja demokraattisesti hallitsema yritys. Osakeyhtiön omistavat osakkaat, joilla on hallussa osakeyhtiön osakkeet Osuuskunnassa päätösvalta jakautuu pääsäännön mukaan jäsen ja ääni –periaatteella. Osakeyhtiöissä äänivalta jakautuu osakeomistuksen mukaan. Osuuskunnassa tulos jaetaan pääosin sen mukaan kuin kukin jäsen on käyttänyt osuuskunnan palveluita. Osuuskunnassa palveluiden tuottaminen on pääasia. Osakeyhtiössä pääoman tuotto

Mitä ovat osuustoiminnan arvot ja periaatteet?

15.10.2013

Osuuskuntien perustana ovat omatoimisuuden, omavastuisuuden, demokratian, tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja solidaarisuuden arvot. Osuustoiminta uskoo rehellisyyden, avoimuuden, yhteiskunnallisen vastuun ja muista ihmisistä välittämisen eettisiin arvoihin. Osuustoiminnan periaatteet: Vapaaehtoinen ja avoin jäsenyys Osuuskunnat ovat vapaaehtoisia organisaatioita, jotka ilman sukupuolista, yhteiskunnallista, rodullista, poliittista tai uskonnollista syrjintää ovat avoimia kaikille, jotka voivat käyttää osuuskunnan palveluja ja ovat valmiita noudattamaan jäsenyyden velvoitteita.

Osuuskunnan hallitus: kuinka monta jäsentä siinä kuuluu olla, ketä hallituksen jäsenet voivat olla ja kuinka pitkä toimiakausi hallituksella on?

14.10.2013

Osuuskuntalain mukaan hallitukseen kuuluu vähintään yksi ja enintään viisi jäsentä. Säännöillä voidaan määrätä enemmänkin jäseniä. Useampi jäsenisessä hallituksessa on oltava puheenjohtaja. Hallituksen kokouksen pitämisestä on ilmoitettava kaikille hallituksen jäsenille. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet sen jäsenistä. Hallituksen jäsenet valitaan tehtäväänsä toistaiseksi, mutta säännöillä voidaan myös vapaasti määrätä toimikauden pituudesta Hallituksessa voi olla varajäseniä.

Osuuskunnan hallituksen tehtävät?

14.10.2013

Hallitus on yrityksen tärkein hallintoelin. Hallituksen tärkein tehtävä on osaavan toimitusjohtajan löytäminen. Sen tehtävänä on yhteistyössä toimitusjohtajan kanssa määritellä yrityksen strategiset linjaukset ja valvoa niiden toimeenpanoa. Hallituksen tehtävänä ei ole puuttua yrityksen operatiiviseen johtamiseen. Rooliero toimitusjohtajan kanssa on pidettävä selvänä.

Hallintoneuvosto ja sen tehtävät?

14.10.2013

Osuuskunnan säännöissä voidaan määrätä, että osuuskunnalla on hallintoneuvosto. Se valitsee hallituksen jäsenet ja usein myös toimitusjohtajan. Sen tehtävänä on valvoa, että hallitus ja toimitusjohtaja toimivat osuuskuntalain ja osuuskunnan sääntöjen mukaisesti.

Mikä on osuuskunnan edustajisto ja mikä sen tehtävä on?

14.10.2013

Suurimmissa osuuskunnissa vaaleilla valittava edustajisto korvaa osuuskunnan kokouksen. Tehtävät ovat kummallakin samat eli osuuskunnan keskeisimmistä asioista ja tärkeimmistä resursseista päättäminen. Edustajisto päättää myös hallituksen tai mahdollisen hallintoneuvoston jäsenten valinnasta, tuloksen käyttämisestä, sääntöjen muuttamisesta, jäsenten osuusmaksuvelvollisuudesta, osuuskunnan sulautumisesta ja osuuskunnan purkamisesta. Edustajisto valitaan vaaleilla. Sen toimikausi on osuuskuntalain mukaan enintään kuusi vuotta, mutta yleensä suurissa osuuskunnissa toimikausi

Osuuspankki?

30.9.2013

Osuuspankki on osuuskuntaa vastaava yhtiömuoto luotto- ja rahoitusalalla. Osuuspankkien toimintaan sovelletaan osuuspankkilakia osuuskuntalain lisäksi.

Mitä ovat keskinäiset vakuutusyhtiöt?

30.9.2013

Keskinäisen vakuutusyhtiön omistavat sen vakuutuksen ottajat. Keskinäisen vakuutusyhtiön vakuutuksen ostaminen keskinäisestä vakuutusyrityksestä tuottaa automaattisesti jäsenyyden. Keskinäiset vakuutusyhtiöt ovat myös osuustoiminnallisia yrityksiä.

Mille toimialoille osuuskunta soveltuu?

30.9.2013

Osuustoiminta ei ole toimialasidonnaista, vaan sopii kaikkialle, missä voimien yhdistämisellä päästään parempaan lopputulokseen kuin yksin toimittaessa. Niinpä osuuskuntia toimii eri toimialoilla sekä kaupungeissa että maaseudulla.

Mikä on vesiosuuskunta?

30.9.2013

Vesiosuuskuntia käytetään vesihuollon ja mahdollisesti jätevesihuollon järjestämiseen yleensä haja-asutusalueilla. Niiden jäseniä ovat alueella olevien kiinteistöjen omistajat eli vesiosuuskunnan palveluiden käyttäjät.

Mikä on osuuskunnan kokouksen tehtävä, mitä se päättää?

30.9.2013

Osuuskunnan kokouksen tehtävänä on osuuskunnan keskeisimmistä asioista ja tärkeimmistä resursseista päättäminen. Osuuskunnan kokous päättää mm. hallituksen tai mahdollisen hallintoneuvoston jäsenten valinnasta, tuloksen käyttämisestä, sääntöjen muuttamisesta, jäsenten osuusmaksuvelvollisuudesta, osuuskunnan sulautumisesta ja osuuskunnan purkamisesta. Vuosittain järjestettävä varsinainen osuuskunnan kokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta päättää tuloksen (ylijäämän) käyttämisestä päättää vastuuvapauden myöntämisestä valitsee hallituksen tai

Millaisia osuuskuntia on?

30.9.2013

Osuuskuntia on lähes kaikilla toimialoilla, yleisimpiä ovat vesiosuuskunnat, mutta yritysmuotona osuuskunta ei rajoita toimialaa. Osuuskunnat voidaan luokitella niiden toiminnan mukaan: Kuluttajaosuuskunta (esimerkiksi osuuskauppa), jossa jäsenenä on osuuskaupan asiakas. Palveluosuuskunta (esimerkiksi osuuspankki tai keskinäinen vakuutusyhtiö), jossa jäsenenä on osuuskunnan palveluiden käyttäjä. Tuottajaosuuskunta (esimerkiksi osuusmeijeri), jossa jäseninä ovat raaka-aineen tuottajat. Kuluttaja-, palvelu- ja tuottajaosuuskuntien juuret ovat suomalaisen

Miksi perustaisimme oppilaitososuuskunnan kouluumme?

30.9.2013

Osuuskunnan käyttö yrittäjyyskasvatuksen työkaluna on todettu tehokkaaksi monissa toisen ja korkea-asteen oppilaitoksissa. Yhteisöllisenä ja riskittömänä yritysmuotona se soveltuu oikean yrittäjyyden oppimiseen. Lue lisää

Mistä apua osuuskunnan perustamiseen?

30.9.2013

Mistä apua osuuskunnan perustamiseen? Apua osuuskunnan perustamiseen saat TE-toimistoista, Pellervosta, ja muilta neuvonta tahoilta. Muista tutustua myös osuuskunnan perustajan oppaaseen. Lue lisää