Hyvät käytänteet oppilaitosvierailuille

Osuuskuntalähettiläät toimivat ammattimaisesti ja vastuullisesti vieraillessaan oppilaitoksissa ja kouluissa sekä toimiessaan yhteistyössä opettajien ja oppilaiden kanssa. Osuuskuntalähettiläät sitoutuvat toimimaan seuraavien periaatteiden mukaisesti:

  1. Kunnioitus ja kohteliaisuus: Kunnioitan oppilaitoksen sääntöjä ja arvoja ja käyttäydyn aina kohteliaasti oppilaitoksen henkilökuntaa ja opiskelija kohtaan.
  2. Selkeä viestintä ja rehellisyys: Esitän tiedot yrityksestämme ja osuustoiminnasta selkeästi ja totuudenmukaisesti, välttäen harhaanjohtavaa tai liioittelevaa ilmaisua.
  3. Avoin vuorovaikutus: Kannustan avointa keskustelua ja rohkaisen oppilaita ja opettajia kysymään asioista. Vastaan rehellisesti ja asiallisesti.
  4. Kunnioitus erilaisuutta kohtaan: Kunnioitan kaikkien oppilaiden, opettajien ja henkilökunnan taustoja, uskontoja, kulttuureja sekä mielipiteitä.
  5. Poliittinen sitoutumattomuus: En edistä minkään tietyn poliittisen ideologian tai puolueen näkemyksiä ja pidän keskustelun puolueettomana ja tasapuolisena.
  6. Turvallisuus: Pyrin luomaan turvallisen ympäristön kaikille tilaisuuteeni osallistuville. Noudatan oppilaitoksen turvallisuusohjeita ja -määräyksiä.
  7. Koulutuksen arvostus: Kunnioitan oppimisympäristöä ja ymmärrän, että vierailuni on osa oppilaiden koulutusta. Pyrin tarjoamaan heille arvokasta ja opettavaista tietoa.
  8. Ympäristötietoisuus: Pyrin vähentämään vierailuni ympäristövaikutuksia valitsemalla kestäviä matkustus- ja esitysmenetelmiä sekä välttämällä turhaa materiaalin tuottamista.
  9. Palautteen arvostus: Arvostan saamaani palautetta ja pyrin jatkuvasti kehittämään vierailujani parantaakseni oppilaiden ja opettajien kokemusta.

Takaisin osuuskuntalähettiläspankkiin