Myönnetyt apurahat

Hannes Gebhardin rahastosta myönnetyt apurahat

2023

Dosentti Tommi Auvinen ja dosentti Pasi Sajasalo, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu. Teknologinen disruptio toimintatapojen ja johtamismallien haastajana – kansainvälinen vertailututkimus osuustoiminnallisissa finanssiorganisaatioissa -tutkimuksen aineiston kokoamiseen ja käsittelyyn 3.000 euroa 

Professori Jukka Mähösen juhlakirja, 3000 euroa 

HLJ-koulutuksen matkatuki 2022, 3200 euroa (8×400 euroa) 

Diana Bécares Mas, gradutuki, Design cooperatives: a shift of value(s) in design work?,  Aalto-yliopisto, 1000 euroa 

Antti Waris, opinnäytetyö ylempi AMK, Strategian vastuullisuus hallintomuoto huomioiden Case: Osuuskunta, 500 euroa 

Kyösti Kallion sukuseuran toteutettava dokumentti Kyösti Kalliosta, 5000 euroa  

Mauno-Markus Karjalaisen kirjahanke ”Kansanliikkeen rakentajat”, 1000 euroa 

HJL-koulutuksen matkatuki 2023, 6400 euroa (16 hlöä x 400e). Tuki maksetaan toteutuneen osallistujamäärän mukaan.  

 

2022

Leena Boksha (Itä- Suomen yliopisto, kauppatieteiden tiedekunta, palvelujohtaminen) 1 000 € pro gradun tekemiseen aiheesta miten omistajaohjaus toimii suurten osuuskuntien johdon ja hallinnon näkemyksen mukaan.

Kati Komulainen (Jyväskylän yliopisto, kauppatieteiden tiedekunta) 1 000 €, kehittyvää johtamista e-urheilussa käsittelevän pro gradun tekemiseen. Keskeisenä tarkastelukulmana on osuuskunta organisaatiomuotona.

24.3.2022

Pohjois-Karjalan Osuuskaupalle 4.500 € koulutuspäivän 7.6.2022 ”Muuttuva yhteiskunta” järjestämiseen. Apuraha maksetaan, jos tilaisuus voidaan koronatilanteen salliessa järjestää.

Dosentti, KTT Tuomo Peltoselle, Aalto-yliopisto, 1.000 € englanninkielisen tieteellisen monografian ”The Soul of Cooperation” kielentarkastukseen.

15.2.2021

Professori Juhani Laurinkarille suomennoksen käännöskustannuksiin 2.150 € teokselle Juhani Laurinkari, Gisela Kubon-Gilken,  ”Renaissance der Produktivgenossenschaften? – Institutionenökonomische und sozialwirtschaftliche Analysen zur Demokratisierung der Wirtschaft in international vergleichender Perspektive‘

2021

22.12.2021

Turun ammattikorkeakoulun terveys ja hyvinvointi -alueen ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelijalle Hanna Koskensyrjälle 500 €:n apuraha opinnäytetyölle, jonka aiheena on ”osuuskuntayrittäjien kokemuksia ja hyviä käytäntöjä sote-alalla.”

3.11.2021

Kauppatieteen ylioppilas Selma Seppo 1.000 € ja kauppatieteen ylioppilas Kirsti Hagelberg 1.000 €, Jyväskylän yliopistosta, apurahat yhdessä tehtävään pro gradu -tutkielmaan ”Toimintaympäristön vaikutuksen osuuskuntamuotoiselle pankkiliiketoiminnalle – tapaus OP-ryhmä 2010-20.”

Tekniikan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija, Aino-Kaisa Vuori, Oulun ammattikorkeakoulu. 500 €:n apuraha opinnäytetyöhön, jonka tavoitteena on etsiä keinoja ja tehdä ehdotuksia yhteisöllisyyden ja liiketoiminnan tasapainottamiseksi. Tapaus InnoOK osk.

Pellervo-Instituutin HLJ-kurssien 24 ja 25 kurssimatkaan 4.500 €.

Aalto-korkeakoulusäätiö sr:lle 3.000 € Executive in Residence -positioon, jonka aihealueena on osuustoiminta ja kaupan ala (ensimmäinen erä yhteensä 10.000 €:n lahjoituksesta vuosina 2021-2023).

10.6.2021

Kauppatieteen yo. Tuomo Määttä, Itä-Suomen yliopisto. Pro gradu – tutkielmaan keskinäisen yhtiön vakavaraisuudesta ja johtamisesta 1.000 €. 

Professori Juhani Laurinkari, Itä-Suomen yliopisto. Osuustoiminnan ihmiskuvat -teoksen valmistamiseen 1.500 €.

Professori, Saksan tiedeakatemian jäsen Juhani Laurinkari, Itä-Suomen yliopisto. ”Renaissance der Produktivgenossenschaften? Institutionenökonomische und sozialwirtschaftliche Analysen zur Demokratisierung der Wirtschaft in international vergleichender Perspektive” -käsikirjoituksen Suomea koskevan osuuden viimeistelyn, taittoasun ja kielentarkistuksen kustannusten kattamiseen 1.000 €. 

Dosentti Tommi Auvinen ja dosentti Pasi Sajasalo, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu. Teknologinen disruptio toimintatapojen ja johtamismallien haastajana ­– kansainvälinen vertailututkimus osuustoiminnallisissa finanssiorganisaatioissa -tutkimuksen aineiston kokoamiseen ja käsittelyyn 3.000 €. 

Helsingin yliopiston Ruralia-Instituutille 500 € ”Osuustoimintatutkijoiden kokoontumisajot” -nimisen seminaarin järjestelykustannuksiin 27.8.2021. 

2020

8.12.2020

FT Sakari Siltala, Helsingin yliopisto. Kaksoiselämäkerran tekoon F.M. Pitkäniemestä ja Alex Solitanderista 4.000 €.

KTT Antti Talonen, Helsingin yliopisto. Keskinäisyyttä koskevan oppikirjan kirjoittamiseen. Materiaalit, matkat ja kirjoituspalkkio 3.000 euroa.

KTT Jari Huikku, Aalto-yliopisto. Tutkimuksen ”Investointien jälkitarkkailusta ja investointitietämyksen jakamisesta osuustoiminnallisessa yrityksessä” litterointi- ja kielentarkastuskustannuksiin 2.000 €.

FL Juha Ruuska, Jyväskylän yliopisto. Väitöskirjatyön ”Tiimiakatemian oppimismallin kokonaisvaltainen etnografinen kuvaaminen” viimeistelyvaiheeseen 2.000 €.

18.6.2020

Bjarne Westermarckin perinneyhdistys ry:lle 1.500 € maanviljelysneuvos Bjarne Westermarckista kertovan elämänkerran julkaisukustannuksiin. Apurahalla katetaan kirjan taittoon, kielenhuoltoon, kuvien käsittelyyn ja painatukseen liittyviä kustannuksia.

3.6.2020

Työryhmä Pasi Sajasalo, Tommi Auvinen, Antti Rautiainen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu. ”Digimurros ja teknologinen distruptio muutosajureina – kansainvälinen vertailututkimus osuustoiminnallisissa finanssiorganisaatioissa” -hankkeen rahoittamiseen 3.000 €.

Paasikiven Nuorisokylän säätiölle 4.500 €. J. K. Paasikivi 150 -merkkivuoden valtakunnalliseen ohjelmaan kuuluvan tapahtuman seminaarin ja oheistapahtumien rahoittamiseen Keravalla elokuussa 2020.

16.4.2020

Kauppatieteen yo. Laura Töllille Itä-Suomen yliopistosta tuhat (1.000) euroa osuuskunnan hallinnon jäsenen juridiseen vastuuseen liittyvän Pro Gradu -tutkielman tekoon.

2019

18.12.2019

Taloudellisen yhteistyön ja osuustoiminnan tutkimuksen seura Kooperatiivi ry:lle myönnetty tuhatviisisataa (1.500) euroa, jatko-opintokonferenssi 2020 järjestämiseen. 

KTT Antti Taloselle myönnetty tuhatkahdeksansataa (1.800) euroa, matka-apurahana osallistumiseen keskinäisyyden tutkijoiden MIC-konferenssiin Costa Ricassa. 

5.6.2019

Eeva Haapamäelle ja Linda Kivialholle (Tampereen ammattikorkeakoulu) kummallekin kaksisataa (200) euroa, Y-osuuskunnan konseptointia koskevaan opinnäytetyöhön

Noora Silmoselle (Lapin yliopisto) tuhat (1.000) euroa, Johdon huolellisuusvelvollisuus osuuskunnissa – osuuskunnan jäsenistön ja osuuskunnan etua käsittelevän pro gradun tekemiseen

Theresia Simille (Oulun yliopisto) tuhat (1.000) euroa, ”Osuuspankkien mainoskuvien ihmiskuvat 1920-1990” käsittelevän pro gradu tekemiseen

Tuuli Karppiselle (Helsingin yliopisto) tuhat (1.000) euroa, Osuuskunnan johdon lojaliteettivelvollisuus käsittelevän pro gradun tekemiseen

Tutkimusryhmälle Tommi Auvinen, Pasi Sajasalo ja Antti Rautiainen, kolmetuhatta (3.000) euroa ”Digitaalisen teknologian ja sääntelyn institutionalisaatio osuustoiminnallisissa finanssiorganisaatioissa”, kansainvälisen vertailututkimuksen laadullisen tutkimusaineiston kokoamiseen

Rilli 2019 Osuuskuntapäivät -tapahtuman järjestelytyöryhmälle neljätuhatta (4.000) euroa

18.2.2019

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutille osuustoiminnan tutkimusseminaarin järjestelykustannuksiin tuhat viisisataa 1.500 euroa.

2018

8.6.2018

Bjarne Westermarckin perinneyhdistys ry, elokuvan tuottamiseen tuhat (1.000) euroa

Pekka Perttula, Ahti Pekkalan elämänkerran kirjoittamiseen kolmetuhatta (3.000) euroa

Sanna Saastamoinen, Itä-Suomen yliopisto, osuuskuntien johtamista käsittelevään pro gradu -tutkielmaan tuhat (1.000) euroa

13.2.2018

Joni Ulmanen, Tampereen yliopisto, media- ja kulttuurialoille perustettuja freelancereiden työosuuskuntia käsittelevään pro gradu -tutkielmaan  1.000 euroa.

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutille osuustoiminnan tutkimusseminaarin järjestelykustannuksiin tuhat viisisataa 1.500 euroa.

Eveliina Kokonniemi, Helsingin yliopisto, ”Suomalaisten tuottajaosuuskuntien toiminnan yhtiöittämisen syitä ja tavoiteltuja etuja koskevaan pro-gradu -tutkielmaan 1.000 euroa.

2017

7.11.2017

Irene Dahlbäckille Åbo Akademille tehtävään osuuspankkien finanssikriisistä selviytymistä käsittelevään pro gradu -työhön 1.000 euroa.

Joroisten lukion oppilasosuuskunta Eihvelille Tanskaan tehtävään opintomatkaan 1.000 euroa.

28.9.2017

PI-johtamiskoulun HLJ- 21 -kurssin Irlantiin tehtävävään kurssi­matkaan 400 euroa per osallistuja.

Maaseudun Sivistysliitollea uuden osuuskuntamallin kehittämiseen Pohjois-Karjalan tapahtumiin 3.000 euroa.

MTK-liitoille viisituhatta 5 000 euroa MTK:n ja MTK-liittojen elo­kuvamateriaalin tallennushankkeeseen-

2.6.2017

Henriikka Oksiala, Itä-Suomen yliopisto, pro gradu ”Hallintoneuvoston tehtävät ja rooli osuuskunnan omistajaohjauksessa” 1.000 euroa.

Miira Kokkonen, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu, pro gradu ”Naiset osuuskuntien luottamushallinnossa ja johdossa” 1.000 euroa.

Kalle Pansio, Oulun yliopisto, pro gradu osuustoiminnan merkityksestä osuuskunnan asiakasomistajille 1.000 euroa.

7.2.2017

Kalle Tikkanen, Tampereen yliopistolle tehtävään OP-ryhmää käsittelevään pro graduun tuhat (1.000) euroa.

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, osuustoiminnan tutkimusseminaarin järjestelykustannuksiin tuhat viisisataa (1.500) euroa.

Turun yliopiston normaalikoulu, yrittäjyyskasvatuskilpailun järjestämiseen 10.000 (kymmenentuhatta) euroa.

Lauri Linnainmaa, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoululle tehtävään, osuuskuntien ylijäämänjaon ja siirtohinnoittelun suhdetta käsittelevän pro gradun tekemiseen tuhat (1.000) euroa.

Eliisa Troberg ja Pekka Hytinkoski, oppilaitososuuskuntatoimintaa koskevan oppaan tekemiseen 4.000 euroa.

2016

21.9.2016

PI-johtamiskoulun HLJ- 21 kurssin opiskelijoille 400 euroa/osallistuja Italian Gardajärvelle suuntautuvaa opintomatkaa varten.

Johanna Koskinen, Turun kauppakorkeakoulu, kansainvälinen liiketoiminta, pro graduun tuhat (1.000) euroa

3.6.2016

Maatalousmuseo Sarka, uuden perusnäyttelyn tekemiseen 5.000€.

9.2.2016

Eero Raittila, Tampereen yliopisto, normatiiviseen organisaatioon sitoutumista työosuuskunnissa käsittelevään pro gradu – tutkielmaan 1.000 €.

Petri Ollila, tuottajaosuuskuntia käsittelevään tutkimukseen 5.000 €.

Ruralia-instituutti, 30.-31.5.2016 järjestettävän osuustoiminnan tutkimusseminaarin järjestelykustannuksiin 2.500 €. Seminaari käsittelee osuustoiminnan opetusta ja sen uusia muotoja.

Marja-Leena Ruostesaari, ”Yritysten yhteiskuntavastuu ja nuoret – Tapaustutkimus yritysten ja nuorten yhteistyöstä yrityksen yhteiskuntavastuun valossa” käsittelevän väitöskirjatyön viimeistelyyn 500 €.

Anna Iranto, pienosuuskuntia koskevaan selvityshankkeeseen liittyvään pienosuuskuntien taloudellisen aseman kartoitukseen 800 €.

Cooperatives Europe, lahjoitus 20.4.2016 pidettävän yleiskokouksen tukemiseen 2.500 €.

2015

19.11.2015

Susanne Tikka, Lappeenrannan yliopisto, ”Työntekijäinnovaatiot osuuskaupan asiakasrajapinnassa” pro gradu tutkielmaan 1.000 €.

Essi Frondelius, Itä-Suomen yliopisto, ”Osuustoiminnan periaatteiden toteutuminen yhdessä suomalaisessa osuuskunnassa asiakasomistajan näkökulmasta”, pro gradu tutkielmaan 1.000 €.

Juho KallioÅbo Akademi, ”Cooperative banking: A game theoretic analysis”, tutkimukseen 1.000 €-

Maitovaltuuskunta, Maitovaltuuskunnan historiikin kustannuksiin 2.000 €.

Niina Ojala, University of Copenhagen, Agricultural Development, pro gradu -työn tutkimuskustannuksiin Kambodzassa 1.000 €.

6.10.2015

Matka-apuraha HLJ- 20 kurssimatkalle osallistuville 400 € per osallis­tuja. HLJ-20 kurssi tekee opintomatkan Portugaliin 5.-8.10.2015

Sari Rauvanto-Eriksson, Lappeenrannan teknillisen yliopiston kauppakorkeakoulu, pro gradun tekemiseen. Pro gradu käsittelee vesiosuuskuntien välittäjävetoista yhteistyötä. 1.000 €.

2.6.2015

Jukka Linna, Aalto yliopisto, väitöskirjan ”Yhtiö opettajana” viimeistelyyn 1.500€.

Eliisa Troberg ja Pekka Hytinkoski suomalaisia lukio-osuuskuntia koskevan tutkimushankkeen ulkomaan ja kotimaan matkakuluihin 1.000 €.

Helsingin yliopiston Ruralia- instituutti osuustoiminnan tutkimusseminaarin järjestelykustannuksiin 1.000 €.

PI-johtamiskoulu, englanninkurssin Manchesteriin tehdyn kurssimatkan matkakustannuksiin 400 €/osallistuja, yhteensä 2.000 €.

Rickhard Korkmanille Foodhub-lähiruokaosuuskunta / lähiruokayrityksen toimitilojen toteutettavuustutkimuksen tekoon kolmetuhatta 3.000 €.

9.2.2015

Emeritus professori Juhani Laurinkarille Osuustoiminta – Utopiasta kansainvälisen yrittämisen muodoksi -kirjan uudelleen muokkaukseen 3.000 €.

Cooperatives Europelle European Blueprint Pilot -julkaisun tuottamiseen 2.500 €.

2014

7.11.2014

KTT Pasi Tuomiselle Uuteen Seelantiin suuntautuvan  kansainvälisen osuustoimintakonferenssin matkakustannuksiin 1.000 €.

Yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimusverkosto ry FinSERNille yhteiskunnallisen yritystoiminnan kansainvälisen tutkimuskonferenssin järjestämiseen 2.500 €.

Saila Rosaksen osuuskuntien strategista johtamista käsittelevän väitöskirjatyö viimeistelyyn 1.500 €.

Cogecan järjestämään ”European Training Programme for Cooperative Leaders” –koulutukseen osallistuville Pellervon ja FSA:n jäsenyritysten edustajille 600 €.

24.9.2014

HLJ- 18 kurssimatkalle osallistuville neljäsataa (400) euroa per osallistuja. HLJ-18 kurssi tekee opintomatkan Manchesteriin lokakuun alussa.

3.6.2014

Helsingin yliopiston opiskelijalle Leevi Simolalle 1.000 euroa pro gradu -tutkielmaan, jonka aiheena on osuuskuntien uudistuva verotus osinkoverotukseen verrattuna.

Pellervon taloustutkimus: 5.000 euroa tuottajaosuuskuntien rakennemuutosta ja kasvun rahoitusta koskevaan tutkimushankkeeseen. Tutkimus on osana hankeen vastuullisen tutkijan KTM Eeva Alhon Aalto-yliopistolle tekemää rahoituksen alan väitöskirjaa. Kyseessä jatkoapuraha, hankkeelle on aikaisemmin myönnetty viisituhatta (5.000) euroa.

Helsingin yliopiston Ruralia- instituutille 1.500 euroa osuustoiminnan tutkimusseminaarin järjestelykustannuksiin (Heimarin seminaari 26.-27.5.2014)

Kari Huhtalalle viisisataa (500) euroa kansainvälisen IFERA-konferenssiin osallistumisesta aiheutuviin kustannuksiin.

3.2.2014

Keski-Pohjanmaan 4H-piiri ry 4.000 € 4H-osuuskunta esiselvityshankkeeseen.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston kauppakorkeakoulun OT-tutkimustiimille 3.000 € kansainvälisen perheyritysakatemian IFERA 2014 konferenssin järjestämiseen

Yrittäjyyskasvatuksen virtuaalisen oppimisympäristön YVI :n yläpitoon ja kehittämiseen vuosina 2014-2016 1.000 €/v.

 

2013

7.11.2013

Lappeenrannan teknillisen yliopiston opiskelijalle Heidi Myyryläiselle 1.000 € pro gradu –tutkielmaan, joka käsittelee ”yrittäjätiimien minän, me-ryhmän, minun- ja meidän- puhetta”.

25.9.2013

4H-säätiölle osuustoiminta-aiheisen materiaalin tuottaminen nuorille 5.000 €.

FK Outi Sivoselle Jyväskylän yliopistosta 1.000 € pro-gradu -työn tekemiseen ”Suomalainen kustantamo-osuuskuntatoiminta

kirjankustannustoimintana ja osana kirjallisuuden kenttää.”

Helsingin yliopiston opiskelijalle Iris Olaviselle 1.000 € osuuskaupallista naisten valistustoimintaa käsittelevään pro gradu -tutkielmaan ”kuluttajavalistusta perheenemännille”.

Tampereen ammattikorkeakoulun Proakatemian opiskelija Lauri Holjalle 700 € opinnäytetyön ”Menestyvän kaverijohtamisen ominaisuudet” tekemiseen.

Tutkija Shimelles Tenawille Helsingin yliopistosta esitelmän pitämiseen Kansainvälisen osuustoimintaliiton ICA:n kokouksessa Etelä-Afrikassa, 1.000 € matkakustannuksiin.

PI Johtamiskoulun HLJ 17 –kurssimatkaan enintään 11 henkilölle 400 €/kurssilainen eli yhteensä enintään 4.400 €.

4.6.2013

Jyväskylän yliopiston opiskelija Taija Roiha: 1.000 € kustantamo- ja kirjallisuusalan pienosuuskuntatoimintaa käsittelevään pro gradu –työhön

Kauppatieteiden tohtori Eliisa Troberg: 5.000 € Hannes Gebhardin syntymän 150 -vuotisjuhlavuoden kirjan kirjoittamista varten.

Tampreen ammattikorkeakoulun opiskelija Maria Ruokonen: 1.000 euroa opinnäytetyöhön liittyvien haastattelujen aiheuttamiin matkakustannuksiin.

Maa- ja metsätaloustieteiden maisteri Kari Huhtala: 1.500 euroa tohtoriopintoihin liittyvän seminaarin osallistumisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Pellervon taloustutkimus: 5.000 euroa tuottajaosuuskuntien rakennemuutosta ja kasvun rahoitusta koskevaan tutkimushankkeeseen. Tutkimus on osana hankeen vastuullisen tutkijan KTM Eeva Alhon Aalto-yliopistolle tekemää rahoituksen alan väitöskirjaa.

4.2.2013

Helsingin yliopiston Ruralia Instituutti: 2.000 € osuustoimintaa ja yhteisötaloutta koskevan tutkimusseminaarin järjestely kustannuksiin.

Kauppatieteiden tohtori Seppo Pöyhönen: 2.500 € Osuuskuntalakia käsittelevän kirjan tekemiseen.

2012

6.11.2012

Aalto yliopiston opiskelija Jenni Seppä: 1.000 €:n apuraha taiteen maisterin pro gradu –tutkielmaan, jonka aiheena on muotoilijoiden yhteistoiminnallisen kattobrändi- mallin luominen

Helsingin yliopiston Ruralia Instituutti: 3.000 € kansainvälisen osuustoiminnan yliopisto-opetuksen kartoittamiseksi tehtävään selvitykseen.

25.9.2012

Itä-Suomen yliopiston opiskelija Maija-Leena Mielonen: 1.000 €:n apuraha suomalaista osuustoimintaa arvopohjaisena yrittäjyyden muotona sekä sen keinoja maaseudun paikallisessa kehittämisessä käsittelevään pro-gradu –työhön.

Helsingin yliopiston opiskelija Tomi Ronkainen 500 € apuraha pro gradu –tutkielmaan ”S-ryhmän asiakasomistajien ja osuuskauppojen välinen vuorovaikutus ja jäsensuhteet”.

Maa- ja metsätaloustieteiden lisensiaatti Kyösti Arovuori 1.000 € apurahamaatalouspolitiikan alaan kuuluvan ”The Political efficiency of agricultural policies: an empirical analysis” väitöskirjatyön kielentarkastukseen ja viimeistelyyn.

Tampereen ammattikorkeakoulun Proakatemian opiskelija Miia Maijala 1.000 € apuraha 3.-5.7.2012 Manchesterissä pidetyn ”Mainstreaming Co-operation – An alternative for 21st century?” tutkimuskonferenssiin osallistumisesta aiheutuneisiin kustannuksiin.

Tampereen ammattikorkeakoulun Proakatemian opiskelijat Ekku Ristilä ja Juho Pelttari kummallekin 250 € apuraha Kenian Kendu Bayn alueen elinkeinoelämän tilannetta, työllisyyttä ja yrittäjyyden esteitä ja haasteita käsittelevään opinnäytetyöhön.

5.6.2012

Turun yliopiston tohtoriopiskelija Marja-Leena Ruostetsaari: 2.000 €:n apuraha väitöskirja-artikkelien valmistelua ja konferenssimatkaa varten. Väitöskirja-artikkelit käsittelevät yhteiskuntavastuun toteutumista osuustoiminnallisissa yrityksissä ja niitä on tarkoitus esitellä kahdessa osuustoimintatutkimuskonferenssissa.

Tampereen yliopiston laskentatoimen opiskelija Ville Virtanen: 1.000 €:n apuraha pro gradu –tutkielmaan ”Osuustoiminnan yhteiskunnallinen merkitys Suomessa – tarkastelu liiketaloudellisesta näkökulmasta”.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston opiskelija, kauppatieteen ylioppilas Katja Tyrisevä: 1.000 €:n apurahaa pro gradu -tutkielmalleen, jonka aiheena on ”Jäsenen psykologinen side osuuskauppaan S-ryhmässä”.

Turun yliopiston koordinoima Yrittäjyyskasvatushanke YVI: 3.000 €:n apuraha Helsingissä 20.-21.9.2012 järjestettävän yrittäjyyskasvatus opettajankoulutuksessa –seminaarin kulujen kattamiseen.

Tutkijatohtori Pekka Pietilän tutkijaryhmä: 3.000 €:n apuraha suuria suomalaisia vesiosuuskuntia käsittelevään tutkimukseen.

Pellervo-Instituutin Osuux – osuuskuntapäivän järjestämiseen Tampereella
29.5.2012 Tilaisuuden on verkostoitumis- ja vuorovaikutusseminaari nuorille ja uusille osuustoimijoille. Myönnetty 830 €:n apuraha.

Pellervon-Instituutin englanninkielen kurssin oppilaiden ulkomaanjakson kuluihin 2.400 €:n apuraha. Apuraha maksetaan osallistujien organisaatioille.

5.4.2012

Lappeenrannan teknillisen yliopiston tohtorin tutkintoon tähtäävä jatko-opiskelija Saila Rosas: Saksassa, Berliinissä 21.-23.3.2012 pidetyn

Cooperative responses to global challenges-konferenssin hänelle aiheuttamiin kustannuksiin 1.000 €:n apuraha. Konferenssissa Rosas esitteli osuustoiminnallisten yritysten strategiseen johtamiseen liittyvän artikkeli- ja työpaperinsa.

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti: Ruralia-instituutin Mikkelissä 24.-25.5.2012 järjestämän osuustoimintaa ja yhteisötaloutta koskevan tutkimusseminaarin järjestelykustannuksiin 2.000 €.

(3.2.2012) Turun ammattikorkeakoulu: Hanke ”Yrittäjyyden tie” 2.000 euroa.
Social Business International Oy ja Osuustoiminnan Kehittäjät – Coop Finland ry yhdessä: ”Osuustoiminta ja julkiset palvelut-julkaisun valmistamiseen 4.500 €.

2011

8.11.2011

Professori Sanjay Goelille 1.000 €:n apurahaa Suomen vierailuun liittyvien kulujen kattamiseen.

FM Martti Puhakalle Onni Puhakkaa käsittelevän väitöskirjan painokuluihin 3.000 €.

Pellervo-Instituutin HLJ 15 -kurssin kansainvälisen opinto-osuuden toteuttamiseen 3.000 €.

27.9.2011

Kauppatieteen ylioppilas Petra Jokiselle 700 €:n apurahaa pro gradu -tutkielmaan, jonka aiheena ovat osuustoiminnalliset yritykset ja IFRS-tilinpäätökset. Tutkimuksessa käsitellään suuria suomalaisia osuustoiminnallisia yrityksiä ja niiden laatimia tilinpäätöksiä erityisesti oman ja vieraan pääoman jaon näkökulmasta.

Valtiotieteen ylioppilas Anna Kotisaarelle 700 €:n apuraha pro gradu-tutkielmaan, jonka aineena on vuonna 1901 säädetty osuuskuntalaki. Se takasi naisille ja miehille yhtäläiset osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet osuuskuntien hallinnossa. Tutkimuskysymys on, miten on mahdollista, että tällainen laki säädettiin. Yleinen ja yhtäläinen äänioikeuslaki valtiollisissa vaaleissa saatiin Suomessa aikaiseksi vasta viisi vuotta myöhemmin, vuonna 1906.

Turun yliopistolle 2.500 € yrittäjyyskasvatus opettajakoulutuksessa –seminaarin järjestämiseen 2.-3.11.2011

7.6.2011

Tampereen yliopiston opiskelija Sanja Ikäheimo: 700 €:n apuraha
laskentatoimen pro gradu –työhön ”LSO Osuuskunnan/HKScan Oyj:n laajentumiseen Ruotsiin vuosina 2006-2007 ja sen vaikutukset sekä osuuskunnan että koko konsernin talouteen.”

Kauppatieteen ylioppilas Sini Kotola Lappeenrannan yliopistosta: 700 €:n apuraha pro gradu –tutkielmaan ”Mikä on osuustoiminnan arvojen merkitys kansainvälisen metsäkonsernin johdon strategiassa?”

Kauppatieteiden ylioppilas Milla Marjoniemi Lappeenrannan teknillisestä yliopitosta: 700 €:n apuha pro gradu –työhönsä ”Paikallisuus osuuspankkien kilpailuetuna”.

Kauppatieteiden ylioppilas Jalmari Nisso Tampereen yliopistosta: 700 €:n apuraha LSO Osuuskunnan liiketoiminnan yhtiöittämistä ja kansainvälistymistä käsittelevään pro gradu työhönsä.

Oikeustieteen lisensiaatti Seppo Pöyhönen Aalto Yliopistosta: 2.000 €:n apuraha väitöskirjatyön viimeistelemiseen.

ProAgria Oulu ry: 2011-2013 vuosittainen 2.000 €:n avustus Karjalan Tasavallan ja Murmanskin alueella toteutettavalle maaseudun pienyritystoiminnan kehittämishankkeelle.

Dosentti Petri Ollila Helsingin yliopistosta: matka-avustusta kahteen tuottajaosuustoimintaa käsittelevään konferenssiin enimmillään 4.550 €.

Suomen vesihuolto-osuuskunnat SVOSK ry:lle 4.000 €:n apuraha vesiosuuskuntatoiminnan edistämiseen.

4.2.2011

700 €:n apuraha kauppatieteen ylioppilas Vesa Hirvoselle Itä-Suomen yliopistosta pro gradu –työhön Basel III vakavaraisuussäännösten vaikutukset Kuopion Osuuspankin (Pohjois-Savon Osuuspankin 2011)yrityslainakantaan.

700 €:n apuraha kauppatieteiden ylioppilas Laura Kirjoselle Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta pro gradu –tutkielmalle ”Asiakasomistajuuden motiivien avaaminen osuuspankkikontekstissa.”

700 €:n apuraha teologian kandidaatti Hanna Muukalle pro gradu –tutkielman tekoon ”Rahan ja aatteen välissä – suomalaisen osuustoiminnan arvot 2000-luvulla”.

500 €:n apuraha maatalousylioppilaiden Sampsa ry:lle osuustoiminta-aiheisen maakuntamatkan ja siihen liittyvän paneelikeskustelun kustannusten kattamiseen. Matkaan liittyy vierailukäyntejä osuustoimintayrityksissä. Matka järjestetään Etelä-Pohjanmaalle 23.-26.2.2011.

2010

9.11.2010

Oikeustieteen ylioppilas Johanna Toivaselle Lapin yliopistosta 700 €:n apuraha pro gradu –tutkielmaan, joka käsittelee osuuskuntamuodon hyväksikäyttämistä jäämistösuunnittelun apuvälineenä.

Tampereen ammattikorkeakoulun viestinnän opiskelija Anna-Maija Salmelle500 €:n apuraha opinnäytetyöhön, joka käsittelee media-alan markkinoille tuloa aloittelevan yrityksen näkökulmasta esimerkkinä Obscure Entertainment Osk.

Professori Juhani Laurinkarille 5.500 €:n apuraha Osuustoiminta – utopiasta kansainvälisen yrittämisen muodoksi –kirjan 2. painoksen käsikirjoituksen ja Yhteisötalous hyvinvoinnin tukena –kirjan käsikirjoituksen valmistamiseen.

Helsingin yliopiston Ruralia-Instituutille 25.000 €:n apuraha Kansainvälisen osuustoimintaliiton ICA:n tutkimuskomitean konferenssin järjestämiseen Mikkelissä 24.-27.8.2011.

28.9.2010

Kauppatieteen ylioppilas Heta Näppilälle 700 €:n apuraha pro gradu-työhön ”Sidosryhmien intressien muutos – kasvusta taantumaan”.

Maanviljelysneuvos Kusti Eskolan elämäkerran kirjoittamista valmistelevalle työryhmälle 1.000 €:n apuraha .

Suomen Maataloushistorialliselle Seuralle 1.100 €:n apuraha Suomen selkäranta – pienviljelys? –seminaarin järjestämiseen.

Pellervo-Instituutti Oy:n HLJ-kurssin 13 oppilaalle 5.600 €:n (14 x 400 €) matka-apuraha opintoihin kuuluvaan ulkomaanosion matkakustannuksiin.

2.6.2010

700 €:n apuraha kauppatieteiden ylioppilas Sami VornamolleLappeenrannan teknillisestä yliopistosta pro gradu –tutkielmaan ”Kuluttajaosuuskunnan kilpailustrategiat ja niiden rooli osuustoiminnan kilpailuedun rakentumisessa – Case: S-ryhmän ABC-ketju.”

700 €:n apuraha tekniikan ylioppilas Mika Kuuselalle Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta diplomityöhön ”Strategiauudistuksen vaikutus asiakaskannattavuuteen finanssitavaratalossa”.

700 €:n apuraha kauppatieteiden ylioppilas Riikka Kivimäelle Tampereen yliopistosta pro gradu –tutkielmaan, joka käsittelee osuuskuntien ja valtionyhtiöiden hallintoneuvostojen roolia osana omistajaohjausta.

2.2.2010

Akatemiatutkija Panu Kalmille Aalto-yliopistosta 3.900 €:n apuraha kolmen kuukauden työskentelyyn Victorian yliopiston osuustoimintatutkimuksen yksikössä Kanadassa.

Helsingin yliopiston Ruralia-Instituutille 2.000 €:n apuraha osuustoimintaa ja yhteisötaloutta koskevan tutkimusseminaarin 11.-12.5.2010 järjestelykustannuksiin.

Kauppatieteen ylioppilas Tuuli Yliselle Aalto-yliopistosta 700 €:n apurahaa pro gradu-tutkielmaan, joka käsittelee mission drift -ilmiötä ugandalaisissa mikrorahoituslaitoksissa.

Dosentti Petri Ollilalle Helsingin yliopistosta 4.500 €:n tutkimusmääräraha koskien maanviljelijöiden asenteita tuottajaosuuskuntiin sekä 2.300 €:n matka-apuraha.

2009

Kauppatieteen ylioppilas Elisa Hasulle Lappeenrannen teknillisestä yliopistosta 700 €:n stipendi pro gradu –työhön ”Kuluttaja- ja palveluosuuskuntien menestyminen – miten menestymistä tulisi mitata?

Kauppatieteen ylioppilas Anne Ruotsalaiselle Lapin yliopistosta 700 €:n stipendi pro gradu –työhön, jonka tavoitteena on tutkia osuuskuntien pääomarakennetta Rovaseudun (Rovaniemi, Ranua) pienissä ja keskisuurissa osuuskunnissa.

Professori Juhani Laurinkarille Kuopion yliopistosta 6.000 €:n stipendi yhteisötalouden oppikirjahankkeelle.

Kauppatieteen ylioppilas Tanja Tuomiselle Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta 700 €:n stipendi pro gradu –tutkielmaan ”Tuloksen analysointi ja ylijäämän jakaminen osuuskunnissa”.

1.500 €:n apuraha International Journal of Co-operative Management –tiedelehden suomalaista osuustoimintaa käsittelevän erikoisnumeron kokoamiseen ja julkaisemiseen.

Peurungassa loka- ja marraskuussa 2009 järjestettävään Pellervo-Instituutin HH-valmennukseen 200 €:n avustus / osallistuja, enintään 5 osallistujalle. Mahdollisuutta tarjotaan tuleville luottamushenkilöille, jotka ovat mm. MTK:n luottamushenkilöitä, mutta eivät vielä osuuskuntien luottamushenkilöitä.

Pellervo-Instituutti Oy:n hakemuksesta päätettiin myöntää 500 € luottamushenkilöiden koulutussuunnitelman tekemiseen koulutussuunnitelman tilaavalle asiakkaalle.

KTK Mimmu Paajaselle 700 €:n apuraha pro-gradu –tutkielmaan ”Tietokoneistamisen ja luottamuksen merkitys mikrorahoituksen toimivuudessa: tapaustutkimus ugandalaisessa osuuskassassa.”

Helsingin kauppakorkeakoulun opiskelija Nita Korhoselle 700 €:n apuraha pro gradu –tutkielmaan, joka käsittelee OP-Pohjola-ryhmään kuuluvien osuuspankkien markkinavoimaa Suomessa vuosien 2000-2005 aikana.

Päätettiin myöntää Helsingin yliopiston Ruralia-Instituutille 2.000 € valtakunnallisen osuustoimintaa ja yhteisötaloutta koskevan tutkimusseminaarin järjestelykustannuksiin.

2008

700 €:n apuraha Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa opiskelevalle kauppatieteen ylioppilas Mika Rantaselle pro gradu- tutkielmaan ”Osuustoiminnallisen yrityksen yhteiskuntavastuu: Metsäliitto sisäisten ja ulkoisten intressiryhmien ristipaineessa.”

Professori Juhani Laurinkarille 6.000 €:n apuraha yhteisötalouden oppikirjahankkeen käännös- ja matkakuluihin.Päätettiin myöntää ProAgria Kainulle 6000 €:n avustus Karjalan Tasavallan alueella toteutettavan ”PROROCOOP” -osuustoiminnan kehittämishankkeen omarahoitusosuuteen 15.12.2007-15.12.2009.

Päätettiin myöntää maa- ja metsätaloustieteen tohtori Petri Ollilalle 1.454,83 €:n matka-apuraha (toteutuneiden kustannusten mukaan) osallistumiseen Association Internationale de Economie Alimentaire et Agro-industrielle (AIEA) järjestämään kongressiin ”The Role of Cooperatives in the European Agro-food System” 28-31.5.2008.

Päätettiin myöntää Helsingin yliopiston Ruralia-Instituutille 2.500 €:n apurahaa Osuustoiminnan ominaispiirteitä institutionaalisen taloustieteen valossa –verkkokurssin suunnitteluun.

Päätettiin myöntää Terhi Latvalalle 1.500 €:n apurahaa väitöskirjan ”Information, Risk, and Trust in the Food Chain: Ex-ante Valuation of Consumer Willingness-to-Pay for Beef Quality Information Using the Contingent Valuation Method” loppuun saattamiseen.

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutille 2.000 € valtakunnallisen osuustoimintaa ja yhteisötaloutta koskevan tutkimusseminaarin järjestelykustannuksiin.

Helsingin Kauppakorkeakoulussa opiskelevalle kauppatieteiden ja oikeustieteiden yo Tomi Teinilälle 700 €:n apuraha osuuspankkeja koskevaan pro gradu –työhön, jonka alustava aihe on  ”Basel II ongelmat ja valvonta Suomessa”.

Helsingin yliopistossa opiskelevalle Elintarviketieteiden yo Pasi Saarnivaaralle 700 €:n apuraha pro gradu-työhönsä ”Osuustoiminnallisten yritysten jäsenten/asiakkaiden suhtautuminen omistajuuteen”.

Helsingin yliopiston maa- ja metsätaloustieteellisen tiedekunnan maisteri- ja tohtoripromootioon (v. 2008) 500 € .

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Talouselämän vaikuttajat -hankkeelle 2500 €:n apuraha.

2007

700 €:n apuraha valtiotieteen ylioppilas Annina Lehtoselle pro gradu-työhön ”Osuuskuntien taloudellinen käyttäytyminen – tehokkuutta hyvinvointipalvelujen tuottamiseen osuuskuntatoiminnassa.”

500 € apuraha Diakonia-ammattikorkeakoulun sosionomi-opiskelija Anu Paanaselle opinnäytetyöhön ”Millaista yhteistyötä seurakunnat tekevät paikallisten osuuskuntien kanssa”.

1.500 €:n apuraha Ruralia-Instituutille valtakunnallisen osuustoimintaa ja yhteisötaloutta koskevan tutkimusseminaarin järjestelykustannuksiin.
700 €:n apuraha hallintotieteen kandidaatti Marja Kurkelalle pro gradu –tutkielmaan ”Osuustoiminta kyläosuustoiminnassa – esimerkkinä Ramsöön kyläosuuskunta.”

700 €:n apuraha kauppatieteen ylioppilas Elina Saaristolle pro gradu –tutkielmaan ”Hyvinvointialan osuuskunta – odotukset ja haasteet”.

Tuettiin Pellervo-Instituutin kansainvälistymiskurssia 5.185 €:n stipendillä, joka jaettiin Pellervo-Instituutin 15-vuotisjuhlien lahjoitusvaroista.

1.500 €:n apuraha MMM Kaisa Huttuselle väitöskirjan ”Sata vuotta kuluttajavalistusta – kulutuksen, kuluttajan ja liiketoiminnan representaatiot suomalaisten osuuskauppaliikkeiden kuluttajavalistuksessa” laite- ja ohjelmistohankintaan.
500 €:n apuraha Pieksämäen diakonia-ammattikorkeakoulussa sosionomi-diakoniksi opiskelevalle Kirsi Niskaselle opinnäytetyöhön, jonka tarkoituksena on selvittää osuustoiminnan ja kirkon diakoniatyön yhteisiä piirteitä ja arvoja.

2000 €:n apuraha Helsingin yliopiston Ruralia-Instituutille sen ylläpitämän osuustoiminnan portaalin (www.coopstudies.fi/portaali) englanninkielisen käännöksen kuluihin.

700 €:n apuraha Helsingin yhteislyseon historiatoimikunnalle Helsingin yhteislyseon ja sen edeltäjien Helsingin maanviljelyslyseon – Lapinpuiston yhteislyseon satavuotishistorian (1908-2008) kirjoittamiseksi.

2000 €:n apuraha KTT Merita Mattilalle osuustoiminnan yhteiskuntavastuuta koskevaan tutkimukseen.

2006

Kauppatiet. yo Jari Parviaiselle 700 €:n apuraha pro gradu -tutkielmaan ”Corporate governance osuuskunnissa”.

Kauppatiet. yo Juha Lehikoiselle 700 €:n apuraha pro gradu –tutkielmaan ”Corporate Governance –suositusten vaikutus osuuskuntien riskienhallintaan”.
Helsingin yliopiston Ruralia-Instituutille myönnettiin 1.500 €:n apuraha valtakunnalliseen osuustoiminnan ja yhteisötalouden tutkimusseminaariin 11.-12.5.2006.

2005

Kauppatiet. yo Susa Kovaselle pro gradu –tutkielmaan ”Osuuskunnan arvo-ajattelu – omistajat vs. sidosryhmät”.

Kauppatiet. yo Mauri Granlundin pro gradu –tutkielmaan ”Instituutionaaliset
tekijät osuuskunnan johtamisessa ja hallinnoimisessa”.

YTM Taru Annalan pro gradu –tutkielmaan ”Sukupuoli osuustoimintaorganisaatioiden johtamiskäsityksissä ja –käytännöissä”.

KTM Titta-Liisa Koivuportaalle apuraha ”pankkisektorin yhteiskuntavastuu” -väitöskirjahankkeeseen liittyviin ulkomaanmatkakuluihin.