Hannes Gebhardin rahaston apurahat 2005-2014

7.11.2014

KTT Pasi Tuomiselle Uuteen Seelantiin suuntautuvan  kansainvälisen osuustoimintakonferenssin matkakustannuksiin 1.000 €.

Yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimusverkosto ry FinSERNille yhteiskunnallisen yritystoiminnan kansainvälisen tutkimuskonferenssin järjestämiseen 2.500 €.

Saila Rosaksen osuuskuntien strategista johtamista käsittelevän väitöskirjatyö viimeistelyyn 1.500 €.

Cogecan järjestämään ”European Training Programme for Cooperative Leaders” –koulutukseen osallistuville Pellervon ja FSA:n jäsenyritysten edustajille 600 €.

24.9.2014

HLJ- 18 kurssimatkalle osallistuville neljäsataa (400) euroa per osallistuja. HLJ-18 kurssi tekee opintomatkan Manchesteriin lokakuun alussa.

3.6.2014

Helsingin yliopiston opiskelijalle Leevi Simolalle 1.000 euroa pro gradu -tutkielmaan, jonka aiheena on osuuskuntien uudistuva verotus osinkoverotukseen verrattuna.

Pellervon taloustutkimus: 5.000 euroa tuottajaosuuskuntien rakennemuutosta ja kasvun rahoitusta koskevaan tutkimushankkeeseen. Tutkimus on osana hankeen vastuullisen tutkijan KTM Eeva Alhon Aalto-yliopistolle tekemää rahoituksen alan väitöskirjaa. Kyseessä jatkoapuraha, hankkeelle on aikaisemmin myönnetty viisituhatta (5.000) euroa.

Helsingin yliopiston Ruralia- instituutille 1.500 euroa osuustoiminnan tutkimusseminaarin järjestelykustannuksiin (Heimarin seminaari 26.-27.5.2014)

Kari Huhtalalle viisisataa (500) euroa kansainvälisen IFERA-konferenssiin osallistumisesta aiheutuviin kustannuksiin.

3.2.2014

Keski-Pohjanmaan 4H-piiri ry 4.000 € 4H-osuuskunta esiselvityshankkeeseen.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston kauppakorkeakoulun OT-tutkimustiimille 3.000 € kansainvälisen perheyritysakatemian IFERA 2014 konferenssin järjestämiseen

Yrittäjyyskasvatuksen virtuaalisen oppimisympäristön YVI :n yläpitoon ja kehittämiseen vuosina 2014-2016 1.000 €/v.

 

Hannes Gebhardin rahaston apurahat 2005-2014

7.11.2013

Lappeenrannan teknillisen yliopiston opiskelijalle Heidi Myyryläiselle 1.000 € pro gradu –tutkielmaan, joka käsittelee ”yrittäjätiimien minän, me-ryhmän, minun- ja meidän- puhetta”.

25.9.2013

4H-säätiölle osuustoiminta-aiheisen materiaalin tuottaminen nuorille 5.000 €.

FK Outi Sivoselle Jyväskylän yliopistosta 1.000 € pro-gradu -työn tekemiseen ”Suomalainen kustantamo-osuuskuntatoiminta

kirjankustannustoimintana ja osana kirjallisuuden kenttää.”

Helsingin yliopiston opiskelijalle Iris Olaviselle 1.000 € osuuskaupallista naisten valistustoimintaa käsittelevään pro gradu -tutkielmaan ”kuluttajavalistusta perheenemännille”.

Tampereen ammattikorkeakoulun Proakatemian opiskelija Lauri Holjalle 700 € opinnäytetyön ”Menestyvän kaverijohtamisen ominaisuudet” tekemiseen.

Tutkija Shimelles Tenawille Helsingin yliopistosta esitelmän pitämiseen Kansainvälisen osuustoimintaliiton ICA:n kokouksessa Etelä-Afrikassa, 1.000 € matkakustannuksiin.

PI Johtamiskoulun HLJ 17 –kurssimatkaan enintään 11 henkilölle 400 €/kurssilainen eli yhteensä enintään 4.400 €.

4.6.2013

Jyväskylän yliopiston opiskelija Taija Roiha: 1.000 € kustantamo- ja kirjallisuusalan pienosuuskuntatoimintaa käsittelevään pro gradu –työhön

Kauppatieteiden tohtori Eliisa Troberg: 5.000 € Hannes Gebhardin syntymän 150 -vuotisjuhlavuoden kirjan kirjoittamista varten.

Tampreen ammattikorkeakoulun opiskelija Maria Ruokonen: 1.000 euroa opinnäytetyöhön liittyvien haastattelujen aiheuttamiin matkakustannuksiin.

Maa- ja metsätaloustieteiden maisteri Kari Huhtala: 1.500 euroa tohtoriopintoihin liittyvän seminaarin osallistumisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Pellervon taloustutkimus: 5.000 euroa tuottajaosuuskuntien rakennemuutosta ja kasvun rahoitusta koskevaan tutkimushankkeeseen. Tutkimus on osana hankeen vastuullisen tutkijan KTM Eeva Alhon Aalto-yliopistolle tekemää rahoituksen alan väitöskirjaa.

4.2.2013

Helsingin yliopiston Ruralia Instituutti: 2.000 € osuustoimintaa ja yhteisötaloutta koskevan tutkimusseminaarin järjestely kustannuksiin.

Kauppatieteiden tohtori Seppo Pöyhönen: 2.500 € Osuuskuntalakia käsittelevän kirjan tekemiseen.

Hannes Gebhardin rahaston apurahat 2005-2014

6.11.2012

Aalto yliopiston opiskelija Jenni Seppä: 1.000 €:n apuraha taiteen maisterin pro gradu –tutkielmaan, jonka aiheena on muotoilijoiden yhteistoiminnallisen kattobrändi- mallin luominen

Helsingin yliopiston Ruralia Instituutti: 3.000 € kansainvälisen osuustoiminnan yliopisto-opetuksen kartoittamiseksi tehtävään selvitykseen.

25.9.2012

Itä-Suomen yliopiston opiskelija Maija-Leena Mielonen: 1.000 €:n apuraha suomalaista osuustoimintaa arvopohjaisena yrittäjyyden muotona sekä sen keinoja maaseudun paikallisessa kehittämisessä käsittelevään pro-gradu –työhön.

Helsingin yliopiston opiskelija Tomi Ronkainen 500 € apuraha pro gradu –tutkielmaan ”S-ryhmän asiakasomistajien ja osuuskauppojen välinen vuorovaikutus ja jäsensuhteet”.

Maa- ja metsätaloustieteiden lisensiaatti Kyösti Arovuori 1.000 € apurahamaatalouspolitiikan alaan kuuluvan ”The Political efficiency of agricultural policies: an empirical analysis” väitöskirjatyön kielentarkastukseen ja viimeistelyyn.

Tampereen ammattikorkeakoulun Proakatemian opiskelija Miia Maijala 1.000 € apuraha 3.-5.7.2012 Manchesterissä pidetyn ”Mainstreaming Co-operation – An alternative for 21st century?” tutkimuskonferenssiin osallistumisesta aiheutuneisiin kustannuksiin.

Tampereen ammattikorkeakoulun Proakatemian opiskelijat Ekku Ristilä ja Juho Pelttari kummallekin 250 € apuraha Kenian Kendu Bayn alueen elinkeinoelämän tilannetta, työllisyyttä ja yrittäjyyden esteitä ja haasteita käsittelevään opinnäytetyöhön.

5.6.2012

Turun yliopiston tohtoriopiskelija Marja-Leena Ruostetsaari: 2.000 €:n apuraha väitöskirja-artikkelien valmistelua ja konferenssimatkaa varten. Väitöskirja-artikkelit käsittelevät yhteiskuntavastuun toteutumista osuustoiminnallisissa yrityksissä ja niitä on tarkoitus esitellä kahdessa osuustoimintatutkimuskonferenssissa.

Tampereen yliopiston laskentatoimen opiskelija Ville Virtanen: 1.000 €:n apuraha pro gradu –tutkielmaan ”Osuustoiminnan yhteiskunnallinen merkitys Suomessa – tarkastelu liiketaloudellisesta näkökulmasta”.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston opiskelija, kauppatieteen ylioppilas Katja Tyrisevä: 1.000 €:n apurahaa pro gradu -tutkielmalleen, jonka aiheena on ”Jäsenen psykologinen side osuuskauppaan S-ryhmässä”.

Turun yliopiston koordinoima Yrittäjyyskasvatushanke YVI: 3.000 €:n apuraha Helsingissä 20.-21.9.2012 järjestettävän yrittäjyyskasvatus opettajankoulutuksessa –seminaarin kulujen kattamiseen.

Tutkijatohtori Pekka Pietilän tutkijaryhmä: 3.000 €:n apuraha suuria suomalaisia vesiosuuskuntia käsittelevään tutkimukseen.

Pellervo-Instituutin Osuux – osuuskuntapäivän järjestämiseen Tampereella
29.5.2012 Tilaisuuden on verkostoitumis- ja vuorovaikutusseminaari nuorille ja uusille osuustoimijoille. Myönnetty 830 €:n apuraha.

Pellervon-Instituutin englanninkielen kurssin oppilaiden ulkomaanjakson kuluihin 2.400 €:n apuraha. Apuraha maksetaan osallistujien organisaatioille.

5.4.2012

Lappeenrannan teknillisen yliopiston tohtorin tutkintoon tähtäävä jatko-opiskelija Saila Rosas: Saksassa, Berliinissä 21.-23.3.2012 pidetyn

Cooperative responses to global challenges-konferenssin hänelle aiheuttamiin kustannuksiin 1.000 €:n apuraha. Konferenssissa Rosas esitteli osuustoiminnallisten yritysten strategiseen johtamiseen liittyvän artikkeli- ja työpaperinsa.

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti: Ruralia-instituutin Mikkelissä 24.-25.5.2012 järjestämän osuustoimintaa ja yhteisötaloutta koskevan tutkimusseminaarin järjestelykustannuksiin 2.000 €.

(3.2.2012) Turun ammattikorkeakoulu: Hanke ”Yrittäjyyden tie” 2.000 euroa.
Social Business International Oy ja Osuustoiminnan Kehittäjät – Coop Finland ry yhdessä: ”Osuustoiminta ja julkiset palvelut-julkaisun valmistamiseen 4.500 €.

Hannes Gebhardin rahaston apurahat 2005-2014

8.11.2011

Professori Sanjay Goelille 1.000 €:n apurahaa Suomen vierailuun liittyvien kulujen kattamiseen.

FM Martti Puhakalle Onni Puhakkaa käsittelevän väitöskirjan painokuluihin 3.000 €.

Pellervo-Instituutin HLJ 15 -kurssin kansainvälisen opinto-osuuden toteuttamiseen 3.000 €.

27.9.2011

Kauppatieteen ylioppilas Petra Jokiselle 700 €:n apurahaa pro gradu -tutkielmaan, jonka aiheena ovat osuustoiminnalliset yritykset ja IFRS-tilinpäätökset. Tutkimuksessa käsitellään suuria suomalaisia osuustoiminnallisia yrityksiä ja niiden laatimia tilinpäätöksiä erityisesti oman ja vieraan pääoman jaon näkökulmasta.

Valtiotieteen ylioppilas Anna Kotisaarelle 700 €:n apuraha pro gradu-tutkielmaan, jonka aineena on vuonna 1901 säädetty osuuskuntalaki. Se takasi naisille ja miehille yhtäläiset osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet osuuskuntien hallinnossa. Tutkimuskysymys on, miten on mahdollista, että tällainen laki säädettiin. Yleinen ja yhtäläinen äänioikeuslaki valtiollisissa vaaleissa saatiin Suomessa aikaiseksi vasta viisi vuotta myöhemmin, vuonna 1906.

Turun yliopistolle 2.500 € yrittäjyyskasvatus opettajakoulutuksessa –seminaarin järjestämiseen 2.-3.11.2011

7.6.2011

Tampereen yliopiston opiskelija Sanja Ikäheimo: 700 €:n apuraha
laskentatoimen pro gradu –työhön ”LSO Osuuskunnan/HKScan Oyj:n laajentumiseen Ruotsiin vuosina 2006-2007 ja sen vaikutukset sekä osuuskunnan että koko konsernin talouteen.”

Kauppatieteen ylioppilas Sini Kotola Lappeenrannan yliopistosta: 700 €:n apuraha pro gradu –tutkielmaan ”Mikä on osuustoiminnan arvojen merkitys kansainvälisen metsäkonsernin johdon strategiassa?”

Kauppatieteiden ylioppilas Milla Marjoniemi Lappeenrannan teknillisestä yliopitosta: 700 €:n apuha pro gradu –työhönsä ”Paikallisuus osuuspankkien kilpailuetuna”.

Kauppatieteiden ylioppilas Jalmari Nisso Tampereen yliopistosta: 700 €:n apuraha LSO Osuuskunnan liiketoiminnan yhtiöittämistä ja kansainvälistymistä käsittelevään pro gradu työhönsä.

Oikeustieteen lisensiaatti Seppo Pöyhönen Aalto Yliopistosta: 2.000 €:n apuraha väitöskirjatyön viimeistelemiseen.

ProAgria Oulu ry: 2011-2013 vuosittainen 2.000 €:n avustus Karjalan Tasavallan ja Murmanskin alueella toteutettavalle maaseudun pienyritystoiminnan kehittämishankkeelle.

Dosentti Petri Ollila Helsingin yliopistosta: matka-avustusta kahteen tuottajaosuustoimintaa käsittelevään konferenssiin enimmillään 4.550 €.

Suomen vesihuolto-osuuskunnat SVOSK ry:lle 4.000 €:n apuraha vesiosuuskuntatoiminnan edistämiseen.

4.2.2011

700 €:n apuraha kauppatieteen ylioppilas Vesa Hirvoselle Itä-Suomen yliopistosta pro gradu –työhön Basel III vakavaraisuussäännösten vaikutukset Kuopion Osuuspankin (Pohjois-Savon Osuuspankin 2011)yrityslainakantaan.

700 €:n apuraha kauppatieteiden ylioppilas Laura Kirjoselle Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta pro gradu –tutkielmalle ”Asiakasomistajuuden motiivien avaaminen osuuspankkikontekstissa.”

700 €:n apuraha teologian kandidaatti Hanna Muukalle pro gradu –tutkielman tekoon ”Rahan ja aatteen välissä – suomalaisen osuustoiminnan arvot 2000-luvulla”.

500 €:n apuraha maatalousylioppilaiden Sampsa ry:lle osuustoiminta-aiheisen maakuntamatkan ja siihen liittyvän paneelikeskustelun kustannusten kattamiseen. Matkaan liittyy vierailukäyntejä osuustoimintayrityksissä. Matka järjestetään Etelä-Pohjanmaalle 23.-26.2.2011.

Hannes Gebhardin rahaston apurahat 2005-2014

9.11.2010

Oikeustieteen ylioppilas Johanna Toivaselle Lapin yliopistosta 700 €:n apuraha pro gradu –tutkielmaan, joka käsittelee osuuskuntamuodon hyväksikäyttämistä jäämistösuunnittelun apuvälineenä.

Tampereen ammattikorkeakoulun viestinnän opiskelija Anna-Maija Salmelle500 €:n apuraha opinnäytetyöhön, joka käsittelee media-alan markkinoille tuloa aloittelevan yrityksen näkökulmasta esimerkkinä Obscure Entertainment Osk.

Professori Juhani Laurinkarille 5.500 €:n apuraha Osuustoiminta – utopiasta kansainvälisen yrittämisen muodoksi –kirjan 2. painoksen käsikirjoituksen ja Yhteisötalous hyvinvoinnin tukena –kirjan käsikirjoituksen valmistamiseen.

Helsingin yliopiston Ruralia-Instituutille 25.000 €:n apuraha Kansainvälisen osuustoimintaliiton ICA:n tutkimuskomitean konferenssin järjestämiseen Mikkelissä 24.-27.8.2011.

28.9.2010

Kauppatieteen ylioppilas Heta Näppilälle 700 €:n apuraha pro gradu-työhön ”Sidosryhmien intressien muutos – kasvusta taantumaan”.

Maanviljelysneuvos Kusti Eskolan elämäkerran kirjoittamista valmistelevalle työryhmälle 1.000 €:n apuraha .

Suomen Maataloushistorialliselle Seuralle 1.100 €:n apuraha Suomen selkäranta – pienviljelys? –seminaarin järjestämiseen.

Pellervo-Instituutti Oy:n HLJ-kurssin 13 oppilaalle 5.600 €:n (14 x 400 €) matka-apuraha opintoihin kuuluvaan ulkomaanosion matkakustannuksiin.

2.6.2010

700 €:n apuraha kauppatieteiden ylioppilas Sami VornamolleLappeenrannan teknillisestä yliopistosta pro gradu –tutkielmaan ”Kuluttajaosuuskunnan kilpailustrategiat ja niiden rooli osuustoiminnan kilpailuedun rakentumisessa – Case: S-ryhmän ABC-ketju.”

700 €:n apuraha tekniikan ylioppilas Mika Kuuselalle Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta diplomityöhön ”Strategiauudistuksen vaikutus asiakaskannattavuuteen finanssitavaratalossa”.

700 €:n apuraha kauppatieteiden ylioppilas Riikka Kivimäelle Tampereen yliopistosta pro gradu –tutkielmaan, joka käsittelee osuuskuntien ja valtionyhtiöiden hallintoneuvostojen roolia osana omistajaohjausta.

2.2.2010

Akatemiatutkija Panu Kalmille Aalto-yliopistosta 3.900 €:n apuraha kolmen kuukauden työskentelyyn Victorian yliopiston osuustoimintatutkimuksen yksikössä Kanadassa.

Helsingin yliopiston Ruralia-Instituutille 2.000 €:n apuraha osuustoimintaa ja yhteisötaloutta koskevan tutkimusseminaarin 11.-12.5.2010 järjestelykustannuksiin.

Kauppatieteen ylioppilas Tuuli Yliselle Aalto-yliopistosta 700 €:n apurahaa pro gradu-tutkielmaan, joka käsittelee mission drift -ilmiötä ugandalaisissa mikrorahoituslaitoksissa.

Dosentti Petri Ollilalle Helsingin yliopistosta 4.500 €:n tutkimusmääräraha koskien maanviljelijöiden asenteita tuottajaosuuskuntiin sekä 2.300 €:n matka-apuraha.

Hannes Gebhardin rahaston apurahat 2005-2014

Kauppatieteen ylioppilas Elisa Hasulle Lappeenrannen teknillisestä yliopistosta 700 €:n stipendi pro gradu –työhön ”Kuluttaja- ja palveluosuuskuntien menestyminen – miten menestymistä tulisi mitata?

Kauppatieteen ylioppilas Anne Ruotsalaiselle Lapin yliopistosta 700 €:n stipendi pro gradu –työhön, jonka tavoitteena on tutkia osuuskuntien pääomarakennetta Rovaseudun (Rovaniemi, Ranua) pienissä ja keskisuurissa osuuskunnissa.

Professori Juhani Laurinkarille Kuopion yliopistosta 6.000 €:n stipendi yhteisötalouden oppikirjahankkeelle.

Kauppatieteen ylioppilas Tanja Tuomiselle Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta 700 €:n stipendi pro gradu –tutkielmaan ”Tuloksen analysointi ja ylijäämän jakaminen osuuskunnissa”.

1.500 €:n apuraha International Journal of Co-operative Management –tiedelehden suomalaista osuustoimintaa käsittelevän erikoisnumeron kokoamiseen ja julkaisemiseen.

Peurungassa loka- ja marraskuussa 2009 järjestettävään Pellervo-Instituutin HH-valmennukseen 200 €:n avustus / osallistuja, enintään 5 osallistujalle. Mahdollisuutta tarjotaan tuleville luottamushenkilöille, jotka ovat mm. MTK:n luottamushenkilöitä, mutta eivät vielä osuuskuntien luottamushenkilöitä.

Pellervo-Instituutti Oy:n hakemuksesta päätettiin myöntää 500 € luottamushenkilöiden koulutussuunnitelman tekemiseen koulutussuunnitelman tilaavalle asiakkaalle.

KTK Mimmu Paajaselle 700 €:n apuraha pro-gradu –tutkielmaan ”Tietokoneistamisen ja luottamuksen merkitys mikrorahoituksen toimivuudessa: tapaustutkimus ugandalaisessa osuuskassassa.”

Helsingin kauppakorkeakoulun opiskelija Nita Korhoselle 700 €:n apuraha pro gradu –tutkielmaan, joka käsittelee OP-Pohjola-ryhmään kuuluvien osuuspankkien markkinavoimaa Suomessa vuosien 2000-2005 aikana.

Päätettiin myöntää Helsingin yliopiston Ruralia-Instituutille 2.000 € valtakunnallisen osuustoimintaa ja yhteisötaloutta koskevan tutkimusseminaarin järjestelykustannuksiin.

Hannes Gebhardin rahaston apurahat 2005-2014

700 €:n apuraha Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa opiskelevalle kauppatieteen ylioppilas Mika Rantaselle pro gradu- tutkielmaan ”Osuustoiminnallisen yrityksen yhteiskuntavastuu: Metsäliitto sisäisten ja ulkoisten intressiryhmien ristipaineessa.”

Professori Juhani Laurinkarille 6.000 €:n apuraha yhteisötalouden oppikirjahankkeen käännös- ja matkakuluihin.Päätettiin myöntää ProAgria Kainulle 6000 €:n avustus Karjalan Tasavallan alueella toteutettavan ”PROROCOOP” -osuustoiminnan kehittämishankkeen omarahoitusosuuteen 15.12.2007-15.12.2009.

Päätettiin myöntää maa- ja metsätaloustieteen tohtori Petri Ollilalle 1.454,83 €:n matka-apuraha (toteutuneiden kustannusten mukaan) osallistumiseen Association Internationale de Economie Alimentaire et Agro-industrielle (AIEA) järjestämään kongressiin ”The Role of Cooperatives in the European Agro-food System” 28-31.5.2008.

Päätettiin myöntää Helsingin yliopiston Ruralia-Instituutille 2.500 €:n apurahaa Osuustoiminnan ominaispiirteitä institutionaalisen taloustieteen valossa –verkkokurssin suunnitteluun.

Päätettiin myöntää Terhi Latvalalle 1.500 €:n apurahaa väitöskirjan ”Information, Risk, and Trust in the Food Chain: Ex-ante Valuation of Consumer Willingness-to-Pay for Beef Quality Information Using the Contingent Valuation Method” loppuun saattamiseen.

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutille 2.000 € valtakunnallisen osuustoimintaa ja yhteisötaloutta koskevan tutkimusseminaarin järjestelykustannuksiin.

Helsingin Kauppakorkeakoulussa opiskelevalle kauppatieteiden ja oikeustieteiden yo Tomi Teinilälle 700 €:n apuraha osuuspankkeja koskevaan pro gradu –työhön, jonka alustava aihe on  ”Basel II ongelmat ja valvonta Suomessa”.

Helsingin yliopistossa opiskelevalle Elintarviketieteiden yo Pasi Saarnivaaralle 700 €:n apuraha pro gradu-työhönsä ”Osuustoiminnallisten yritysten jäsenten/asiakkaiden suhtautuminen omistajuuteen”.

Helsingin yliopiston maa- ja metsätaloustieteellisen tiedekunnan maisteri- ja tohtoripromootioon (v. 2008) 500 € .

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Talouselämän vaikuttajat -hankkeelle 2500 €:n apuraha.

Hannes Gebhardin rahaston apurahat 2005-2014

700 €:n apuraha valtiotieteen ylioppilas Annina Lehtoselle pro gradu-työhön ”Osuuskuntien taloudellinen käyttäytyminen – tehokkuutta hyvinvointipalvelujen tuottamiseen osuuskuntatoiminnassa.”

500 € apuraha Diakonia-ammattikorkeakoulun sosionomi-opiskelija Anu Paanaselle opinnäytetyöhön ”Millaista yhteistyötä seurakunnat tekevät paikallisten osuuskuntien kanssa”.

1.500 €:n apuraha Ruralia-Instituutille valtakunnallisen osuustoimintaa ja yhteisötaloutta koskevan tutkimusseminaarin järjestelykustannuksiin.
700 €:n apuraha hallintotieteen kandidaatti Marja Kurkelalle pro gradu –tutkielmaan ”Osuustoiminta kyläosuustoiminnassa – esimerkkinä Ramsöön kyläosuuskunta.”

700 €:n apuraha kauppatieteen ylioppilas Elina Saaristolle pro gradu –tutkielmaan ”Hyvinvointialan osuuskunta – odotukset ja haasteet”.

Tuettiin Pellervo-Instituutin kansainvälistymiskurssia 5.185 €:n stipendillä, joka jaettiin Pellervo-Instituutin 15-vuotisjuhlien lahjoitusvaroista.

1.500 €:n apuraha MMM Kaisa Huttuselle väitöskirjan ”Sata vuotta kuluttajavalistusta – kulutuksen, kuluttajan ja liiketoiminnan representaatiot suomalaisten osuuskauppaliikkeiden kuluttajavalistuksessa” laite- ja ohjelmistohankintaan.
500 €:n apuraha Pieksämäen diakonia-ammattikorkeakoulussa sosionomi-diakoniksi opiskelevalle Kirsi Niskaselle opinnäytetyöhön, jonka tarkoituksena on selvittää osuustoiminnan ja kirkon diakoniatyön yhteisiä piirteitä ja arvoja.

2000 €:n apuraha Helsingin yliopiston Ruralia-Instituutille sen ylläpitämän osuustoiminnan portaalin (www.coopstudies.fi/portaali) englanninkielisen käännöksen kuluihin.

700 €:n apuraha Helsingin yhteislyseon historiatoimikunnalle Helsingin yhteislyseon ja sen edeltäjien Helsingin maanviljelyslyseon – Lapinpuiston yhteislyseon satavuotishistorian (1908-2008) kirjoittamiseksi.

2000 €:n apuraha KTT Merita Mattilalle osuustoiminnan yhteiskuntavastuuta koskevaan tutkimukseen.

Hannes Gebhardin rahaston apurahat 2005-2014

Kauppatiet. yo Jari Parviaiselle 700 €:n apuraha pro gradu -tutkielmaan ”Corporate governance osuuskunnissa”.

Kauppatiet. yo Juha Lehikoiselle 700 €:n apuraha pro gradu –tutkielmaan ”Corporate Governance –suositusten vaikutus osuuskuntien riskienhallintaan”.
Helsingin yliopiston Ruralia-Instituutille myönnettiin 1.500 €:n apuraha valtakunnalliseen osuustoiminnan ja yhteisötalouden tutkimusseminaariin 11.-12.5.2006.

Hannes Gebhardin rahaston apurahat 2005-2014

Kauppatiet. yo Susa Kovaselle pro gradu –tutkielmaan ”Osuuskunnan arvo-ajattelu – omistajat vs. sidosryhmät”.

Kauppatiet. yo Mauri Granlundin pro gradu –tutkielmaan ”Instituutionaaliset
tekijät osuuskunnan johtamisessa ja hallinnoimisessa”.

YTM Taru Annalan pro gradu –tutkielmaan ”Sukupuoli osuustoimintaorganisaatioiden johtamiskäsityksissä ja –käytännöissä”.

KTM Titta-Liisa Koivuportaalle apuraha ”pankkisektorin yhteiskuntavastuu” -väitöskirjahankkeeseen liittyviin ulkomaanmatkakuluihin.