Hannes Gebhardin rahaston säännöt

Vahvistettu Pellervon hallituksessa 7.6.2005

Rahaston nimenä on ”Hannes Gebhardin rahasto”.
Siihen otetaan vastaan lahjoituksia osuuskunnilta, osuustoiminnallisilta keskusliikkeiltä sekä kaikilta muilta yhdistyksiltä tai yhteisöiltä, jotka tällä tavoin tahtovat edistää rahaston tarkoituksen toteuttamista.

Rahaston varat ovat Pellervo-Seuran omaisuutta.

Seuran tilinpäätöksessä ne on kirjattava erilliseksi vapaan oman pääoman eräksi. Rahaston pääoman lisääntymisestä ja vähentymisestä Pellervo-Seuran on tehtävä tilikausittain erittely, jonka Seuran tilintarkastajat tarkastavat.

Rahaston pääoman kartuttamiseksi Pellervo-Seura voi siirtää vuotuisesta ylijäämästään rahastoon varoja.

Rahastoa hoitaa Pellervo-Seuran hallitus.

Rahaston varoja voidaan käyttää apurahoja antamalla tai muulla sopivalla tavalla osuustoimintaa ja siihen liittyvää elinkeinotoimintaa koskevan tutkimus-, valistus- ja opetustoiminnan aikaansaamiseksi tai edistämiseksi.

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan siinä tapauksessa, että vähintään 3/4-osaa Pellervo-Seuran hallituksen jäsenistä niitä kannattaa.

Älköön kuitenkaan missään tapauksessa sellaisia muutoksia tehtäkö, jotka ovat ilmeisesti ristiriidassa rahaston perustajien alkuperäisen tarkoituksen tai näiden sääntöjen johtavien periaatteiden kanssa.


Vahvistaessaan rahastoa perustettaessa sen säännöt Hannes Gebhard kirjoitti 15.12.1924 seuraavat sanat:

”Sittenkuin Pellervo-Seuran ja Suomen osuustoimintaliikkeen 25-vuotisjuhlassa viime lokakuun 3 p:nä oli ilmoitettu, että 556 Suomen paikallista osuuskuntaa ja eräät yksityiset henkilöt olivat koonneet 120,000 markan suuruisen rahasumman pohjaksi rahastolle, joka tulisi kantamaan allekirjoittaneen nimeä, ja pyydetty minua antamaan lähemmät määräykset siitä, millä tavoin rahastoa olisi kartutettava, hoidettava ja Suomen osuustoimintaliikkeen hyväksi käytettävä, saan täten, neuvoteltuani Pellervo-Seuran johtokunnan kanssa, vahvistaa seuraavat määräykset rahaston hoidosta ja käyttämisestä:”