Andelsförbundets gyllene förtjänsttecken till Pellervos ordförande Petri Pitkänen

Andelsförbundets gyllene förtjänsttecken till Pellervos ordförande Petri Pitkänen

16.4.2024

Finlands Svenska Andelsförbund har tilldelat ett förtjänsttecken i guld till Petri Pitkänen, ordförande för andelslagens centralorganisation Pellervo. Andelsförbundet anser att Petri Pitkänen som ordföranden för den nationella organisationen på ett särskilt förtjänstfullt sätt har främjat utvecklingen av svenskspråkig kooperation. ”Under Pitkänens ledning har Pellervos svenskspråkiga verksamhet fortsatt på en stabil grund baserad på samarbetsavtalet mellan