Hanna Muukka

Kirjoittaja työskentelee Osuustoimintakeskus Pellervossa vastuullisuusasiantuntijana.

Avatar photo
Pellervon kannanotto osuuskuntaidentiteetistä

Pellervon kannanotto osuuskuntaidentiteetistä

15.3.2024

Kansainvälinen osuustoimintaliitto ICA on joulukuussa 2021 aloittanut arviointiprosessin, jonka tarkoituksena on selvittää, kuinka hyvin globaali osuuskuntaidentiteetti on määritelty. Pellervon hallitus on nyt koostanut suomalaisen osuustoiminnan yhteisen kannanoton osuuskuntaidentiteetistä ja lähettänyt sen ICA:lle.

Pellervo hakee korkeakouluharjoittelijaa

Pellervo hakee korkeakouluharjoittelijaa

25.1.2024

Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervo etsii korkeakouluharjoittelijaa määräaikaiseen työsuhteeseen sopimuksen mukaan alkaen maalis-toukokuussa 2024. Harjoittelun kokoaikainen kesto on 2-3 kuukautta, mutta työtunnit voi jakaa haluamallaan tavalla 20-37,5 viikkotunniksi.
Harjoittelijan tehtävänä on selvittää lukioissa, ammattioppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa toimivien oppilaitos- ja opiskelijaosuuskuntien nykytilaa ja kehittämistarpeita.

Data ja yhteistyö – näihin kiteytyy niin suurten kuin pienten yritysten vastuullisuustyö lähivuosina

Data ja yhteistyö – näihin kiteytyy niin suurten kuin pienten yritysten vastuullisuustyö lähivuosina

24.1.2024

Yritysten toimintakenttä on valtavassa muutoksessa. Vaikka jatkuvasti lisääntyvä ja kiristyvä kestävyyssääntely ei välttämättä suoraan koske pieniä ja keskisuuria yrityksiä, välillisesti pankkien ja rahoittajien kautta sekä osana arvoketjuja vaikutuksilta ei voi välttyä. Pellervo järjesti 18.1. tilaisuuden, jossa keskusteltiin siitä mitä pk-yritykset voivat odottaa ja miten niiden tulisi toimia jo nyt ja erityisesti tulevaisuudessa, jotta niiden toimintaedellytykset markkinoilla säilyvät

Hauki on kala – miksi osuustoimintaa on niin vaikea ymmärtää?

Hauki on kala – miksi osuustoimintaa on niin vaikea ymmärtää?

16.1.2024

”Kuka tässä on tyhmä: ihmiset, kaupparyhmät vai minä itse”, kysyi Pekka Seppänen Ylen Pyöreä Pöytä -podcastissa viime viikolla. Hän oli suivaantunut S-ryhmän ennätyksellisiin kuukausibonuksiin ja ylipäänsä kauppojen kanta-asiakas- ja bonusjärjestelmiin ja referoiden sanoi kuta kuinkin näin: ”Mitä rahaa se (bonus) on? Asiakkaiden omaa rahaa. S-ryhmä on saanut korotta pitää sitä lainassa ja antaa nyt korotta takaisin. Tässä ei ole mitään hurraamista. Järjestelmät maksavat satoja miljoonia, eivätkä tuota mitään uutta hyvää yhtään kenellekään.”

Niinpä niin. Osuuskunta jäsenomisteisena yrityksenä, jonka tavoitteena on tuottaa näille jäsenille heidän tarvitsemiaan hyödykkeitä ja palveluksia mahdollisimman edullisin ehdoin ja tilanteessa, jossa liiketoiminnassa syntyy voittoa, jakaa tämä voitto jäsenille takaisin, on edelleen valtaosalle ihmisistä täysin tuntematon toimintaperiaate. Edelleen yli 100 vuoden olemassaolon jälkeen.

LPOnet digipalveluosuuskunnalle on myönnetty Avainlippu

LPOnet digipalveluosuuskunnalle on myönnetty Avainlippu

11.1.2024

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt koko Itä-Uudellamaalla toimivalle asiakasomisteiselle LPOnet Osk:lle Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle. Paikallisena asiakasomisteisena digipalveluoperaattorina tuomme missiomme mukaisesti lisää elinvoimaa Itä-uusmaalaisille asukkaille ja yrityksille. Kotimaisuudesta viestivä Avainlippu-tunnus on meille tärkeä tapa konkretisoida kuinka vastuullinen, asiakaslähtöinen ja pitkäjänteinen toimintatapamme on.

Alusta-osuuskunta Cosy AI haluaa osoittaa paremman suunnan tekoälylle

Alusta-osuuskunta Cosy AI haluaa osoittaa paremman suunnan tekoälylle

8.1.2024

Asiantuntijoiden varoittaessa tekoälyn aiheuttamista vaaroista Eurooppa osuuskuntana pian perustettava Cosy AI pyrkisi luomaan tekoälyn omistukselle, kehitykselle ja käytölle osuuskuntamallin. Kansainvälisinen verkkojulkaisu Co-op Newsin toimittaja Miles Hadfield kirjoitti aiheesta. Uudet teknologia-aallot ovat historian saatossa muuttaneet yhteiskuntaamme syvällisellä ja usein ennalta arvaamattomalla tavalla. 1800-luvun rautatiebuumin, 1900-luvun polttomoottoriauton leviämisen ja 2000-luvun vaihteen internet-vallankumouksen tapauksissa, nämä teknologiat olivat huonosti

COP28: Kestävä kasvu edellyttää osuuskuntien osallistamista

COP28: Kestävä kasvu edellyttää osuuskuntien osallistamista

4.1.2024

Dubaissa marras-joulukuun vaihteessa 2023 järjestetyssä YK:n ilmastonmuutoskonferenssissa (COP28) hallitusten, yritysten, kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan johtajat kokoontuivat löytääkseen konkreettisia ratkaisuja ilmstonmuutokseen ja säilyttääkseen elinkelpoisen maailman. Myös osuuskunnat olivat mukana näissä keskusteluissa, ja osuuskuntien edustajat osallistuivat useisiin tapahtumiin. Ympäristökestävyyttä ja ruokaturvaa Brasilian osuuskuntien järjestö (OCB) järjesti paneelikeskustelun teemalla Osuuskunnat: liittolaisia ympäristökestävyydessä ja ruokaturvassa. Tilaisuuden ydinviesti oli, että kestävä

Metsä Group järjesti toimittajilleen vastuullisuuskilpailun – voittaja Soilfood

Metsä Group järjesti toimittajilleen vastuullisuuskilpailun – voittaja Soilfood

20.12.2023

Soilfood Oy valittiin voittajaksi Metsä Groupin toimittajien vastuullisuuskilpailussa. Yritys valmistaa muun muassa metsäteollisuuden jäte- ja sivuvirroista maanparannusaineita maatiloille ja uusioraaka-aineita teollisuudelle. Metsä Group haastoi tänä vuonna palvelu- ja tavarantoimittajat ensimmäistä kertaa vastuullisuuskilpailuun, johon osallistui yhteensä 92 ehdotusta.

OP Ryhmä julkaisee tiekartan luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi

OP Ryhmä julkaisee tiekartan luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi

5.12.2023

Suuryritykset ovat alkaneet kiinnittää huomiota luontokadon pysäyttämiseen, selviää OP:n Suuryritystutkimuksesta. Edistääkseen luonnon monimuotoisuutta sekä paikallisesti että asiakasvaikutustensa osalta OP Ryhmä julkaisee luonnon monimuotoisuuden tiekartan. Tiekartta on osa OP Ryhmän vastuullisuusohjelman toteutusta ja sisältää toimenpiteet, joilla luonnon monimuotoisuutta edistetään OP Ryhmässä lähivuosina.

Metsä Groupin Kuura-tekstiilikuitu sai tärkeän tunnustuksen vastuullisuusarvioinnissa

Metsä Groupin Kuura-tekstiilikuitu sai tärkeän tunnustuksen vastuullisuusarvioinnissa

1.12.2023

Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan havusellusta valmistettu Kuura-tekstiilikuitu saavutti ”Green Shirt” -luokituksen voittoa tavoittelemattoman ympäristöjärjestö Canopyn auditoinnissa. Järjestön vuosittainen Hot Button Ranking -luokitus on vakiintunut työkalu, jota käytetään globaalissa tekstiili- ja muotiteollisuudessa arvioitaessa puupohjaisten tekstiilikuitujen vastuullisuutta.

S-ryhmä kehittää vesivastuutyötään – Yritysten yhteinen vesihanke käynnistyy ennätyskuivuudesta kärsineessä Espanjassa

S-ryhmä kehittää vesivastuutyötään – Yritysten yhteinen vesihanke käynnistyy ennätyskuivuudesta kärsineessä Espanjassa

28.11.2023

Ruoantuotanto kärsii ilmastonmuutoksen voimistamista sään ääri-ilmiöistä, kuten tulvista ja lisääntyvistä kuivuusjaksoista. Ratkaisuja kestävään vedenkäyttöön etsitään nyt myös uudenlaisessa yritysten välisessä yhteistyössä.
S-ryhmä, pohjoismaisten osuustoiminnallisten yritysten hankintayhtiö Coop Trading sekä kolme muuta eurooppalaista kaupparyhmää osallistuvat kestävään vedenkäyttöön liittyvään pilotointihankkeeseen. Hanke toteutetaan vesikriittisellä Huelvan ja Doñanan alueella Etelä-Espanjassa. 

YK:n päätöslauselma: vuonna 2025 vietetään toista Kansainvälistä osuustoimintavuotta

YK:n päätöslauselma: vuonna 2025 vietetään toista Kansainvälistä osuustoimintavuotta

14.11.2023

Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous on hyväksynyt uuden päätöslauselman osuuskunnista sosiaalisen kehityksen edistäjinä ja vaatii vuoden 2025 julistamista Kansainväliseksi osuustoimintavuodeksi. Päätöslauselma rohkaisee kaikkia jäsenvaltioita, YK:ta sekä muita sidosryhmiä hyödyntämään Kansainvälistä osuustoimintavuotta osuuskuntien tukemisessa ja erityisesti niiden roolin tiedostamisessa kestävän kehityksen tavoitteiden edistäjinä. Mutta myös laajemmin yhteiskunnallisen ja taloudellisen kehityksen myötävaikuttajina. Mongolian hallitus esitteli päätöslauselman ja se hyväksyttiin

Onko yritysten nettovaikuttavuutta mahdollista laskea?

Onko yritysten nettovaikuttavuutta mahdollista laskea?

3.11.2023

Tämän vuoden Osuustoiminta-lehden Vuosikirjassa käytimme ensimmäistä kertaa Upright Projectin nettovaikuttavuusdataa yritysten vertailemiseen. Malli on nimittäin hyvin kiinnostava ja erityisesti sijoittajat, mutta myös monet suuret suomalaiset yritykset käyttävät sitä jo oman toimintansa positiivisten ja negatiivisten vaikutusten esille tuomiseen ja arviointiin.
Mistä Uprightin nettovaikuttavuudessa on kysymys?

Metsä Group ja Valmet kehittävät yhteisen vastuullisuusmallin teollisille investointihankkeille

Metsä Group ja Valmet kehittävät yhteisen vastuullisuusmallin teollisille investointihankkeille

1.11.2023

Metsä Group ja Valmet kehittävät yhteistyössä kattavaa vastuullisuuden toimintamallia liittyen teknologia- ja kunnossapitoinvestointeihin. Toimintamalli sisältää vastuullisuuden eri teemat ottaen huomioon ympäristön, yhteiskuntavastuun ja hyvän hallintotavan (ESG). Mallia on tarkoitus käyttää Valmetin Metsä Groupille toimittamien prosessikokonaisuuksien sekä niihin liittyvien hankintaketjujen vastuullisuuden todentamiseen.

Yhteistyössä kestävämmän maa- ja metsätalouden puolesta – FFD on jo vuosikymmenen tukenut globaalin etelän tuottajia

Yhteistyössä kestävämmän maa- ja metsätalouden puolesta – FFD on jo vuosikymmenen tukenut globaalin etelän tuottajia

12.10.2023

Paikallinen toiminta, mutta globaali vaikuttaminen ovat Food and Forest Development Finland – FFD:n työn kulmakivet. FFD aloitti toimintansa globaalin etelän tuottajajärjestöjen ja osuuskuntien tukemiseksi 10 vuotta sitten – juhlaseminaari järjestetään 12.10. Helsingissä. Vuosikymmen on osoittanut, että pohjoisen ja etelän tuottajien kysymykset ja haasteet ovat usein hyvin samankaltaisia ja oppimisprosessi kulkee molempiin suuntiin. Osaamisella kohti kestävyyttä