Osuuskaupallista valistusta perheenemännille

Naiset Mukaan -valistustoiminnan muodostuminen kansainvälistä viitekehystä vasten 1920-luvulta 1930-luvun alkuun

Iris Aurora Olavinen, Pro gradu -tutkielma, Helsingin Yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Talous- ja sosiaalihistoria, Lokakuu 2013

Pdf-tiedosto »