”Tässä on nyt todellakin meidän panos!” Tapaustutkimus kolmen nuoren kasvuhakuisen yrittäjätiimin minä, minun, me ja meidän -diskursseista

Heidi Myyryläinen, Pro gradu -tutkielma, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen ja organisaatiot

Pdf-tiedosto »