Toteutuvatko osuustoiminnan periaatteet asiakasomistajan näkökulmasta osuuskunnassa?

Toteutuvatko osuustoiminnan periaatteet asiakasomistajan näkökulmasta osuuskunnassa?

Pro gradu -tutkielma, Palvelujohtaminen, Itä-Suomen yliopisto, Essi Frondelius 2015.

Pdf-tiedosto >>