Mari Kokko: Kansantalouden lukutaito vaatii kohennusta

Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervon toimitusjohtaja Mari Kokko vaatii, että yläkoulun ja toisen asteen opetuksen käyttöön luodaan kansantalouden tietopaketti. Tällä hetkellä puuttuu sellainen ajantasainen, päivittyvä materiaali, jota opettajat voisivat sujuvasti hyödyntää.

Kokko osallistui perjantaina Historian ja yhteiskuntaopettajien liiton (HYOL) tapahtumaan Tamperella, jossa ideoitiin Kokon johdolla tietopaketin sisältöä ja hyödynnettävyyttä.

Tällä hetkellä opettajat hakevat tietoa eri lähteistä ja ovat tyytymättömiä tiedon käytettävyyden nykytilaan. Tarvitaan kansantalouden peruskäsitteiden oppimista ja tilastojen tulkintataitoja. On tärkeää, että nuoret ymmärtävät keskeiset talouskäsitteet sekä niiden vaikutukset henkilökohtaiseen talouteen.

– Tieto talouden perusasioista on tärkeä kansalaistaito. Sen omaksumisessa kiteytetty ja selkeästi jäsennelty aineisto sekä kansantalouteen että henkilökohtaisten raha-asioiden hoitamiseen liittyvistä asioista olisi tärkeä apuväline, Mari Kokko korostaa. 

Kokko kehottaa Tilastokeskusta ja Valtiovarainministeriötä ottamaan vastuun tietopaketin kokoamisesta opetuskäyttöön.

Jaa artikkeli

Lue myös