Suunnittelusta toimintaan

Pienen osuuskunnan ei ole todennäköisesti järkevää tehdä erillistä kestävyysstrategiaa vaan vastuullisuustyö kannattaa sisällyttää perustekemiseen ja osaksi liiketoimintatavoitteita. Sillä joka tapauksessa vastuullisuuden on oltava osa kaikkea toimintaa ja yrityskulttuuria (ks. lisää kohdasta 5).

Kuten jo alussa todettiin, jokaisella yksittäisellä valinnalla on vaikutuksia, joita voidaan tarkastella aina myös vastuullisuuden näkökulmasta. Sen vuoksi myös mahdollisia kestävyystavoitteita ja niihin liittyviä vastuullisuustoimenpiteitä on paljon. Toki tarkoitus on, että osuuskunta on olennaisuusanalyysissään määritellyt yritykselle tärkeimmät prioriteetit ja lähtee rakentamaan tavoitteita ja toimenpiteitä ensin niille. Esimerkkejä vastuullisuustavoitteista ja toimenpiteistä:  

 • Vähennetään energiankäyttöä ja kiinnitetään huomiota jätemääriin.
  • Vaihdetaan uudistuvaan energiaan ja panostetaan kierrättämiseen.
 • Panostetaan työhyvinvointiin
  • Esimerkiksi järjestämällä työpaikalle terveellisiä välipaloja ja kannustamalla terveellisiin ruokailutottumuksiin. Kannustetaan liikuntaan järjestämällä yhteisiä taukoliikuntahetkiä. Rohkaistaan jäseniä vastuullisuuskoulutuksiin.
 • Arvioidaan osuuskunnan tuote- ja palvelutarjonta luokittelemalla ne esimerkiksi liikennevaloväreillä vihreäksi, keltaiseksi ja punaiseksi.
  • Vihreät ovat jo riittävän kestäviä, keltaisissa on negatiivisia vaikutuksia, mutta ne voidaan hoitaa kohtuullisilla resursseilla kuntoon. Punaisissa tuotteissa käytetään esimerkiksi kestämätöntä raaka-ainetta ja niillä on huonoja vaikutuksia, joiden ratkaiseminen on haastavaa.
 • Rakennetaan kumppanuuksia.
  • Yhdessä muiden yritysten kanssa osuuskunta on paljon vaikuttavampi muutoksentekijöitä kuin toimiessaan yksin. Kestävyydessä tulee muutenkin ottaa huomioon koko arvoketju.
  • Kerrotaan avoimesti osuuskunnan eettisestä toimintakulttuurista ja jaetaan hyviä esimerkkejä.
 • Tehdään hankintaohjeistus, jonka tavoitteena haastakaa sidosryhmiä kehittämään ja ottamaan käyttöön kestävämpiä toimintatapoja.
  • Monet suuret yritykset laittavat jo vastuullisuusehtoja hankintasopimuksiinsa. Varmistetaan, että omat toimet, tavoitteet ja mittarit ovat linjassa omien asiakkaiden vaatimusten kanssa.

Vastuullisuuden toteuttaminen käytännössä tuottaa tuloksia, dataa ja tarinoita, joita tarvitaan myös tehokkaaseen raportointiin ja vastuullisuusviestintään (ks. lisää kohdassa 7).

Pohtikaa osuuskunnassa lisäksi näitä kysymyksiä, kun suunnittelette kestävyystavoitteiden jalkauttamista:

 • Minkälaisia resursseja onnistuneeseen kestävyystyöhön tarvitaan?
 • Mitä esteitä tai haasteita voi ilmetä kestävyystyössä ja miten niitä voidaan voittaa?
 • Onko kestävyystavoitteiden kunnianhimon taso riittävän motivoiva ja inspiroiva?
 • Ovatko tavoitteet osuuskunnalle toteuttamiskelpoisia?
 • Onko kokonaisuus uskottava ja kattaa olennaisuusanalyysissä määritellyt prioriteetit?
 • Miten kaikkia jäseniä, työntekijöitä ja asiakkaita osallistetaan vastuullisuustyössä?
 • Onko toimintasuunnitelman aikataulu uskottava ja toteuttamiskelpoinen?

Kaikkia liiketoimintatavoitteita, myös vastuullisuuteen liittyviä, tulee arvioida ja päivittää jatkuvasti. Näin voidaan ottaa huomioon uudet haasteet, mahdollisuudet sekä muuttuva sääntely ja sidosryhmien muuttuvat odotukset.