Vastuullisuusteot, niistä viestiminen ja raportointi

Tapahtumajärjestäjä Factornovan lista, jonka avulla pääset alkuun vastuullisen tapahtuman suunnittelussa. Mukana on case-esimerkkejä.

Vastuullista liiketoimintaa käsittelevän Havuja perkele - blogin kirjoitus yritysvastuuraportoinnista.

Miten edistää kiertotaloutta ja mitkä ovat sen liiketoimintamahdollisuudet pk-yritykselle? Opas on räätälöity suomalaisille valmistavan teollisuuden yrityksille ja se antaa esimerkkejä seuraavista neljästä alasektorista: Koneet ja laitteet, Meri, Energia ja Kuljetus.

Hyvän Mitta -hankkeessa etsittiin tehokkaimpia tapoja ratkaista yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin haastetta ja tulokset tiivistettiin Vaikuttavuuden jäljillä -oppaaksi. Oppaasta löytyy tietoa ja työkaluja sekä vaikuttavuutta tavoitteleville palveluntuottajille että rahoittajille.