Vastuullisuusviestintä ja vaikuttaminen

Raportointi on kestävyyssuoritusten mittaamista ja jakamista, mutta vastuullisuusviestintä on suunnattu laajemmalle yleisölle ja sen tavoitteet ovat moninaisemmat. Vastuullisuusviestintä ei ole vain tiedon jakamista, se on uskottavuuden rakentamista, tunnustuksen saamista ja vauhdin hakemista vastuullisuustyölle.

Tehokas vastuullisuusviestintä lähtee tietenkin vahvasta kestävyyssuorittamisesta. Vastuullisuusviestinnän palasia ovat raportointi, brändätty kestävyys- tai vaikuttavuusraportti, näkyvät vastuullisuusaloitteet, jäsenyydet erilaisissa vastuullisuusverkostoissa sekä mahdolliset sertifikaatit.

 • Rakentakaa osuuskunnan tarina
  • Mikä on se tulevaisuus, jota pyritte rakentamaan? Mikä on osuuskunnan kartta kestävään tulevaisuuteen? Sen tulisi olla linjassa luonnollisesti olemassaolon tarkoituksen kanssa ja edustaa osuuskunnan arvoja. Narratiivin tulee olla joustava, jotta se muovautuu matkan aikana.
 • Löytäkää vastuullisuustarinoita
  • Anekdootteja, tapahtumia ja kertomuksia, jotka resonoivat eri sidosryhmille. Ideaalitilanteessa niissä yhdistyy se mikä on merkityksellistä asiakkaille ja sidosryhmille siihen mikä on olennaisista osuuskunnalle, yhteiskunnalle ja koko planeetalle.

 

 • Brändätkää tehokkaasti
  • Edelläkävijäyritykset eivät kerro geneerisiä vastuullisuustarinoita vaan ovat luoneet kertomuksen sille, mitä vastuullisuus tarkoittaa nimenomaan yritykselle itselleen. Sloganit voivat olla tässä tehokkaita välineitä.

 • Pitäkää huoli, että viesti ymmärretään oikein
  • Yritysten vastuullisuusviestintään suhtaudutaan lähtökohtaisesti skeptisesti. On kriittistä, että viestintä mietitään huolellisesti ja kaikki faktat tarkistetaan.

 • Muistakaa oikea sävy
  • Olkaa rehellisiä. Vastuullisuustyö on matka, jossa ei käytännössä koskaan voi olla valmis. Rehellisyys voi ottaa myös rohkeuden muodon, kun kerrotaan missä työtä tarvitaan eniten. Ja erityisesti, jos rohkaistaan muita samaan.
  • Olkaa aitoja ja kertokaa asiat omin sanoin ja tarinoin.
  • Olkaa optimistisia. Ihmiset sitoutuvat helpommin positiiviseen viestiin ja positiivinen asenne auttaa paremmin löytämään uusia ratkaisuja ja välttämään uupumusta haastavan aiheen äärellä.
  • Olkaa tieteellisiä. Tavoitteiden ja mittareiden tulee pohjautua tieteelliseen tutkimukseen ja asiantuntijuuteen.
  • Olkaa laaja-alaisia. Viestinnässä kannattaa puhua kestävyyskysymyksistä laajemmin, kuin vain niistä omaan yritystoimintaan liittyvistä vastuullisuustoimista. Miten te olette rakentamassa kestävämpää tulevaisuutta! Tässä kannattaa viitata YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

 • Oikea viesti, oikealle kohderyhmälle
  • Yhdistä oikea viesti oikeaan kohderyhmään. Rahoittajia kiinnostaa kestävyyden arvo kasvulle ja kestävien tuotteiden paremmat katteet, asiakkaat haluavat parempaa tuotelaatua ja esimerkiksi ekomerkkejä tuotteeseen. Kansalaisjärjestöt taas katsovat yrityksen sitoutumista ilmastomuutoksen vastaamiseen tai ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja haluavat tietää tarkkaan kestävyystavoitteista ja kumppanuuksista.

 • Ole johdonmukainen, proaktiivinen ja toistava
  • Saattaa tuntua itsestään selvältä, mutta on erittäin tärkeää, että viestintä, joka ei liity suoraan kestävyyteen ei kyseenalaista kestävyystavoitteita. Älkää toimiko esimerkiksi markkinoinnissa ristiriitaisesti omien kestävyystavoitteiden kanssa.

Miten vastuullisuudesta viestitään. GlobeScanin 2021 taulukko (lisätään myöhemmin)

Vaikuttaminen

Edelläkävijäyritykset eivät pyri muutamaan vain omaa liiketoimintaansa vaan haluavat vaikuttaa koko toimialaan ja muihin yrityksiin. Varsinainen yritysaktivismi viittaa yritysten osallistumiseen ja vaikuttamiseen yhteiskunnallisiin tai poliittisiin kysymyksiin tavoitteenaan edistää muutosta ja saavuttaa tiettyjä yhteiskunnallisia päämääriä. Se ilmenee usein yritysten ottamalla julkisella kannanotolla tai toimilla tiettyihin yhteiskunnallisiin, ympäristöllisiin tai eettisiin kysymyksiin.

Nykyään sidosryhmät ja varsinkin kuluttajat jopa odottavat yrityksiltä kannanottoja tärkeisiin yhteiskunnallisiin teemoihin. Mutta yrityksen, joka ottaa kantaa kestävyysteemoihin, tulee olla varma, että sen omat ydintoiminnot ja käyttäytyminen kestää tarkastelua ja että tekeminen on linjassa sen kanssa mitä julkisesti vastuullisuudessa muilta vaaditaan.

 • Onko osuuskuntanne uskottava kestävyysvaikuttaja? Pitäkää huoli, että teette niin kuin saarnaatte. Voi kuitenkin hyvin viestiä, että emme ole hyviä vielä aiheessa x, näin aiomme sen korjata ja tässä ajassa, tässä kerromme, miksi tämä on meille tärkeä ja sen takia kutsummekin kaikkia muitakin tekemään x, y ja z.

Osuuskunnalle voi kuitenkin usein olla hyötyä siitä, että se on mukana aktiivisesti vastuullisuuden edistämiseen tähtäävissä kampanjoissa ja aloitteissa.

 • Positiivinen maine: Osallistuminen vastuullisuutta edistäviin kampanjoihin ja aloitteisiin voi parantaa yrityksen mainetta ja brändiä. Kuluttajat ja sidosryhmät arvostavat yrityksiä, jotka sitoutuvat yhteiskunnallisiin ja ympäristöön liittyviin kysymyksiin.
 • Kilpailuetu: Vastuullisuus voi tarjota yritykselle kilpailuetua markkinoilla. Monet kuluttajat suosivat yrityksiä, jotka osoittavat vastuullista toimintaa. Tällaiset yritykset voivat houkutella enemmän asiakkaita ja saavuttaa paremman markkinaosuuden.
 • Työntekijöiden sitoutuminen: Osallistuminen vastuullisuutta edistäviin kampanjoihin voi lisätä työntekijöiden sitoutumista ja tyytyväisyyttä. Työntekijät saattavat olla ylpeitä siitä, että työskentelevät yrityksessä, joka ottaa vastuullisuuden vakavasti ja pyrkii vaikuttamaan positiivisesti yhteiskuntaan.
 • Sidosryhmien luottamuksen rakentaminen: Vastuullinen toiminta auttaa luomaan luottamusta yrityksen ja sen sidosryhmien välille. Saatat saada paikan pöydissä, joissa suunnitellaan tulevaa politiikkaa ja sääntelyä.

KERRO VASTUULLISUUSMATKASTASI AVOIMESTI!