Osuustoimintakeskus Pellervo ry:n valtuuskunta on päättänyt peruuttaa 2.4.2020 koolle kutsutun Pellervon vuosikokouksen. Vuosikokous pidetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana, jonka Pellervon valtuuskunta päättää. Päätös kokousajankohdasta tehdään mahdollisimman pian 13.4. jälkeen, kun Suomen hallituksen koronavirustilanteen vuoksi linjaamat toimenpiteet mm. julkisten kokoontumisten rajoittamisesta tämän hetkisen tiedon perusteella päättyvät. Vuosikokous tullaan pitämään sääntöjen edellyttämällä tavalla toukokuun 2020 loppuun mennessä, ellei Suomen hallituksen päätöksistä muuta johdu.

Jäsenille tullaan lähettämään uusi kokouskutsu heti sen jälkeen, kun kokouksen ajankohdasta ja kokouspaikasta on päätetty. Kutsu julkaistaan lisäksi Pellervon verkkosivuilla. Positiivista mieltä kaikesta huolimatta koko Pellervon jäsenkunnalle.

Pidetään huolta itsestämme ja toisistamme!

Jaa artikkeli