ARA:n tukemista asunto-osuuskuntapiloteista tarvitaan kiireesti yhteenveto

ARA:n tukemista asunto-osuuskuntapiloteista tarvitaan kiireesti yhteenveto

14.3.2023

Osuustoimintakeskus Pellervo ry kantaa huolta siitä, ettei Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:ssa ole koottu tietoa sen kehittämisavustuksen turvin toteutetuista osuuskuntahankkeista. On erittäin tärkeää, että kuluneen hallituskauden aikana tuetusta noin 30 pilotista tehdään nyt selvitys. Sen pohjalta päästää laatimaan toimenpide-ehdotukset jatkoon. Yhteenvetotyölle tulee kiireesti osoittaa rahoitus.  Sanna Marinin hallitusohjelmassa todettiin, että ryhmä- ja osuuskuntarakentamista edistetään ja