Kansainvälinen osuustoimintapäivä

Päivämäärä:
Avainsanat:

Heinäkuun ensimmäinen lauantai on perinteisesti kansainvälinen osuustoimintapäivä. Kansainvälisen osuustoimintaliitto ICA:n nimeänä ydinviestinä on tänä vuonna, että osuuskunnat rakentavat parempaa tulevaisuutta kaikille. Päivän myötä halutaan nostaa esiin osuuskuntien työtä kestävän tulevaisuuden rakentamisen eteen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Aihe sopii hyvin yhteen myös YK:n tulevaisuushuippukokouksen 2024 teeman Monenkeskisiä ratkaisuja parempaa huomista varten kanssa.

Osuuskuntaidentiteetti eli arvot ja osuustoimintaperiaatteet luovat vahvan pohjan kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Osuustoimintapäivänä osuuskuntien toivotaan tuovan  esiin niiden osallistavaa, demokraattista jäsenhallintoa sekä jaetun omistajuuden merkitystä kestävälle kasvulle. ICA toivoo yritysten myös kertovan toimistaan  ympäristönsuojelun ja ilmastonmuutoksen torjunnan edelläkävijöinä sekä näyttävän miten rakennetaan rauhaa ja vakautta sekä tuodaan yhteen eri taustoista tulevia ihmisiä tasavertaisesti, edistäen keskinäistä ymmärrystä ja kunnioitusta.

YK:n pääsihteerin vuoden 2023 raportti osuuskuntien merkityksestä yhteiskunnalliselle kehitykselle tunnusti, että osuuskunnilla on pitkä historia taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen edistämisessä kaikkien ihmisten, myös marginaaliryhmien, parissa. Osuuskunnat osoittavat jatkuvasti kestävyytensä yhteiskunnallisten ja taloudellisten kriisien aikana. YK tunnustaakin osuustoimintaliikkeen keskeisenä kumppaninaan kestävän kehityksen edistämisessä ja kehottaa jäsenvaltioitaan tukemaan ja vahvistamaan osuustoiminnallisia yrittäjyysekosysteemejä. Tämä voi entisestään parantaa niiden kykyä luoda positiivista sosiaalista, taloudellista ja ympäristöllistä vaikutusta yhteiskunnassa.

Kun juhlimme osuuskuntien merkittäviä, mutta usein hiljaisia ​​panoksia, on myös aika pohtia, mitä olemme jo saavuttaneet paremman tulevaisuuden rakentamisessa, ja toisaalta mitä voisimme tehdä yhdessä vielä paremmin,” sanoo Kansainvälisen Osuustoimintaliiton (ICA) pääsihteeri Jeroen Douglas. ”Toivottavasti tämä päivä toimii inspiraationa laajemmalle yhteistyölle, ja löydämme kaikki käytettävissä olevat mahdollisuudet kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisella ja ryhdymme myös toimiin niiden saavuttamiseksi.”

Vuoden 2024 kansainvälinen osuustoimintapäivä valmistautuu jo YK:n Kansainväliseen osuustoimintavuoteen 2025.  ICA on koonnut #CoopsDay’n juhlintaa varten mediapaketin, joka sisältää logon, avainviestit ja muita digitaalisia resursseja osoitteeseen: www.coopsday.coop/

Jaa artikkeli

Lisää tapahtumia