Kansainvälinen osuustoimintapäivä

Tänä vuonna päivää vietetään ilmastotekojen merkeissä, niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Sosiaalisessa mediassa päivää julistetaan tunnisteella #CoopsDay ja #Coops4ClimateAction sekä Suomessa lisäksi #osuustoiminta.

Tavoitteena on sekä ilmastoasioiden puolesta kampanjointi että osuustoiminnan tunnettuuden lisääminen.

Pääviestit Suomessa

  • Osuustoiminnan ydin on yhteisön omistama yritys – ja sen tuottama yhteinen hyöty.
  • Joukkovoiman avulla saatava hyöty on esimerkiksi ilmastotyö, joka vaikuttaa.
  • Suomessa on noin 4000 osuuskuntaa tai keskinäistä vakuutusyhtiötä.
  • Jopa 90 % suomalaisista aikuisista on omistajana jossakin osuustoimintayrityksessä
  • Ne työllistävät 100 000 suomalaista
  • Suomi tarvitsee menestyäkseen yrityksiä, joiden omistus säilyy Suomessa.
  • Maailmassa on osuustoiminnassa mukana miljardi ihmistä

Osuustoimintakeskus Pellervo on koonnut valikoiman suomalaisten osuuskuntien ilmastotekoja. Niin pienillä kuin suurilla muutoksilla on merkitystä.

Toimintaohjeita Osuustoimintapäivää varten

  1. Viestikää ensi viikon aikana ylläolevia asioita kaikille sidosryhmillenne eri kanavissa: Jäsenille, työntekijöille, asiakkaille, yhteistyökumppane, medialle
  2. Muistakaa merkitä sosiaalisessa mediassa tunnisteet #CoopsDay ja #osuustoiminta
  3. Kannustakaa myös muita osuuskuntia ja keskinäistä yhtiöitä!

Aiheesta kansainvälisesti: https://identity.coop/coopsday2020/