Matforum: Från jord till bord – Utmaningar inom matkedjan

Päivämäärä:

Vi har fått utmärkta föreläsare till vårt forum. Vi förväntar oss deltagare från producent-, förädlings- och konsumentandelslag samt flera andra organisationer. Målet för forumet är att genom presentationer och diskussioner öka kännedomen om temat samt att öka växelverkan mellan deltagarorganisationerna.

Tillställningen hålls den 10.11.2015 klo 10-15 i hotell Presidentti, Södra Järnvägsgatan 4, Helsingfors.

Deltagaravgiften är 90 €. Ifall du också deltar i buffén är avgiften 150 €.

Anmälningar om deltagande ber vi om senast den 31.10.2015 på www.johtamiskoulu.fi / Ilmoittaudu.

Program:

9.30 Kaffe och te

10.00 Öppning
Lars Björklöf, ordförande för Finlands Svenska Andelsförbund FSA

Ska maten vara prisvärd eller värd sitt pris?
Verkställande direktör Hannu Krook, OK Varuboden-Osla Hlg
Verksamhetsledare Johan Åberg, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund

Diskussion och debatt, Mikael Jern

11.30 Fikapaus

12.00 Hur förbättra kommunikationen inom matkedjan?
Ordförande Örjan Brinkman, Sveriges Konsument

Hur klarar vi oss i den internationella konkurrensen?
Iiro Wester, Valio Ab, Executive Vice President, Sales

Diskussion och debatt

13.30 Paus

13.45  Vartåt riktar sig den europeiska livsmedelsindustrin – matmarknadens stora bild och drivkrafter
Tf verkställande direktör Perttu Pyykkönen, Pellervo Ekonomiska Forskning PTT

14.15 Finländsk matproduktion på den öppna marknaden
Jord- och skogsbruksutskottets ledamot Mats Nylund, Riksdagen

14.45 Avslutning, Verkställande direktör Kari Huhtala, Finlands Svenska Andelsförbund FSA

15-17 BUFFÉ

Jaa artikkeli

Lisää tapahtumia

Pellervon Aamu: Mitä kuuluu yritysvastuuseen 2022?

Yritysvastuusta puhuvat kaikki, mutta mistä siinä oikeastaan on kyse? Aikoinaan riitti hyväntekeväisyys, erilaiset vastuullisuuskampanjat. Sitten ajattelua laajennettiin kattamaan ympäristökysymykset, sosiaalinen vastuunkanto ja taloudellinen vaikuttavuus. Missä mennään nyt? Mikä riittää siihen, että toimitaan riittävällä tasolla? Mitä pitäisi tavoitella? Mikä yritysvastuussa on oleellista? Isoissa osuuskunnissa vastuullisuusasioihin on jo pitkään ollut nimettynä erityisiä ammattilaisia. Vaan entä pienet ja

Pellervon Päivä 2022

Osuustoimintaväen vuosittain kohtaamispaikka – kevään huipputapaaminen! Tapahtuman yhteydessä järjestetään myös Osuustoimintakeskus Pellervo ry:n vuosikokous.