Osuustoiminnan tunnettuus ja houkuttelevuus yrittäjyysvaihtoehtona –seminaari

Päivämäärä:

Tilaisuuden tavoitteena on käsitellä osuustoiminnan erityispiirteitä näkökulmista, jotka edistävät osuustoiminnan, sen arvojen ja periaatteiden tunnettuutta Suo-messa ja maakunnassamme.

Seminaarissa julkistetaan vuoden mittaisen tutkimus-hankkeen päätulokset. Hankkeen puitteissa on tutkittu myös yli 3600 pohjoiskarjalaisen nuoren eli tulevaisuuden yrittäjien yrittäjyys- ja osuustoimintatietämystä sekä -asenteita. Seminaarissa käsitellään myös osuustoiminnallisen yritysmuodon valinneiden yrittäjien kokemuksia, ja pohditaan kuinka osuustoiminnallisten yritysten omistajajäsenet ja henkilöstö kokevat osuustoimin-nan.

Tutkimustulosten lisäksi kuulemme seminaaripäivän aikana ajankohtaisia näkemyspuheenvuoroja elinkei-noelämän huipulta. SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä pohtii kilpailtua kaupan alaa S-ryhmän tulevaisuudennäkymien valossa. Pellervon toimitusjohtaja Sami Karhu kertoo lukujen valossa osuustoiminnan vaikuttavuudesta globaalisti ja kansallisesti. Hän myös kartoittaa, millaisen perinnön historian valossa osuuskuntatoimijat ovat jättämässä tuleville sukupolville. PKO:n toimitusjohtaja Juha Kivelä puolestaan nostaa puheenvuorossaan esille osuustoiminnan merkityksen alueen elinvoimaisena säilymisen kannalta.

Toivomme tilaisuuden kiinnostavan kaikkia liike-elämän toimijoita, osuustoimintayrittäjiä, -johtajia ja -henkilöstöä, yrittäjyyden tukipalveluita tarjoavia organisaatioita sekä eri alojen opiskelijoita, opettajia, kouluttajia ja tukijoita. Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton.

Sitovat ennakkoilmoittautumiset tapahtumaan 15.4.2014 mennessä sähköisellä lomakkeella osoitteessa:
https://www.webropolsurveys.com/S/748FAC8CDE922FF1.par

Lisätietoja tapahtuman järjestävältä osuustoiminnan tunnettuus ja houkuttelevuus yrittäjyysvaihtoehtona -hankkeesta: http://www.uef.fi/fi/kauppatieteet/hankkeet

OHJELMA

12-12.15 Tilaisuuden avaus ja tervetuliaissanat
Anu Puusa, apulaisprofessori, Itä-Suomen yliopisto

12.15-12.30 Elokuvaesitys: Keskitetyin voimin (1949)

12.30-13 Onko Suomi tulevaisuudessakin maailman osuustoiminnallisin maa?
Sami Karhu, toimitusjohtaja, Pellervo-Seura

13-13.40 Tutkittu juttu: Miten osuustoiminta puhuttelee nuoria ja osuuskuntalaisia?
Anu Puusa, apulaisprofessori, Itä-Suomen yliopisto & Kirsi Hokkila, projektitutkija, Osuustoiminnan tunnettuus ja houkuttelevuus yrittäjyysvaihtoehtona – hanke

13.40-14 ”Mekastetaan yhdessä” – osuuskuntayrittäjyys
Jonna Tahvanainen & Piia Vattulainen, Osuuskunta Mekastamo

14-14.30 Kahvitauko

14.30-15 S-ryhmän tulevaisuudennäkymät
Taavi Heikkilä, pääjohtaja, SOK

15-15.30 Osuustoiminta alueen elinvoiman edistäjänä
Juha Kivelä, toimitusjohtaja, PKO

15.30-16 Päätössanat

 

 

Jaa artikkeli

Lisää tapahtumia

CECOP webinaari: Workers Buyouts – what is the cooperative key to success?

CECOP is excited to invite you to attend its conference ”Workers Buyouts – what is the cooperative key to success?”, as the flagship event of its worker and social cooperatives skills campaign – #coopskills2023. 2023 is the European Year of Skills. As an organisation representing cooperatives where workers have a central place, CECOP couldn’t miss this

Pienosuuskuntawebinaari: onko hinnalla väliä – myyttekö tehokkaasti?

Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan pienosuuskunnille ajankohtaisista ja tärkeistä asioista Pellervon pienosuuskuntawebinaareihin! Vuoden viimeisessä webinaarissa keskustellaan hinnoittelusta pienosuuskunnassa ja hieman myös myynnistä. Mitkä asiat vaikuttavat hintaan ja mitä kannattaa pyytää? Kuka hinnan päättää ja myynnin  tekee? Miten hinnoittelu vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen? Webinaaria vetää Yritysneuvonnan kehittämispäällikkö Jarmo Hänninen ja mukana keskustelemassa ovat Mediakunta osk:n Hanna Kokkonen ja

Turhaa byrokratiaa vai uusia liiketoimintamahdollisuuksia – miten pk-osuuskuntien tulisi valmistautua tulevaisuuden kestävyyssääntelyyn?

Yritysten toimintakenttä on suuressa muutoksessa. Vaikka jatkuvasti lisääntyvä ja kiristyvä sääntely ei välttämättä suoraan koske pieniä ja keskisuuria yrityksiä, välillisesti pankkien ja rahoittajien kautta sekä osana arvoketjuja vaikutuksilta ei voi välttyä. Erityisesti kestävyysraportointidirektiivi sekä yritysten kestävää toimintaa koskeva huolellisuusvelvoite eli niin kutsuttu EU-yritysvastuudirektiivi tulee vaikuttamaan myös pk-osuuskuntiin.  Tule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan siitä mitä pk-osuuskunnat

Pellervon Päivä 2024

Pellervon Päivän teemana 2024 on Merkityksellinen muutos. Seminaarilavalla mm. Hannu Krook ja Juha Ruohola, Ilkka Halava, Anu Ubaud, Martin Nordell ja Niklas-Erik Jensen. Tilaisuuden juontaa Nina Hirvensalo.