Osuustoiminnan tunnettuus ja houkuttelevuus yrittäjyysvaihtoehtona –seminaari

Päivämäärä:

Tilaisuuden tavoitteena on käsitellä osuustoiminnan erityispiirteitä näkökulmista, jotka edistävät osuustoiminnan, sen arvojen ja periaatteiden tunnettuutta Suo-messa ja maakunnassamme.

Seminaarissa julkistetaan vuoden mittaisen tutkimus-hankkeen päätulokset. Hankkeen puitteissa on tutkittu myös yli 3600 pohjoiskarjalaisen nuoren eli tulevaisuuden yrittäjien yrittäjyys- ja osuustoimintatietämystä sekä -asenteita. Seminaarissa käsitellään myös osuustoiminnallisen yritysmuodon valinneiden yrittäjien kokemuksia, ja pohditaan kuinka osuustoiminnallisten yritysten omistajajäsenet ja henkilöstö kokevat osuustoimin-nan.

Tutkimustulosten lisäksi kuulemme seminaaripäivän aikana ajankohtaisia näkemyspuheenvuoroja elinkei-noelämän huipulta. SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä pohtii kilpailtua kaupan alaa S-ryhmän tulevaisuudennäkymien valossa. Pellervon toimitusjohtaja Sami Karhu kertoo lukujen valossa osuustoiminnan vaikuttavuudesta globaalisti ja kansallisesti. Hän myös kartoittaa, millaisen perinnön historian valossa osuuskuntatoimijat ovat jättämässä tuleville sukupolville. PKO:n toimitusjohtaja Juha Kivelä puolestaan nostaa puheenvuorossaan esille osuustoiminnan merkityksen alueen elinvoimaisena säilymisen kannalta.

Toivomme tilaisuuden kiinnostavan kaikkia liike-elämän toimijoita, osuustoimintayrittäjiä, -johtajia ja -henkilöstöä, yrittäjyyden tukipalveluita tarjoavia organisaatioita sekä eri alojen opiskelijoita, opettajia, kouluttajia ja tukijoita. Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton.

Sitovat ennakkoilmoittautumiset tapahtumaan 15.4.2014 mennessä sähköisellä lomakkeella osoitteessa:
https://www.webropolsurveys.com/S/748FAC8CDE922FF1.par

Lisätietoja tapahtuman järjestävältä osuustoiminnan tunnettuus ja houkuttelevuus yrittäjyysvaihtoehtona -hankkeesta: http://www.uef.fi/fi/kauppatieteet/hankkeet

OHJELMA

12-12.15 Tilaisuuden avaus ja tervetuliaissanat
Anu Puusa, apulaisprofessori, Itä-Suomen yliopisto

12.15-12.30 Elokuvaesitys: Keskitetyin voimin (1949)

12.30-13 Onko Suomi tulevaisuudessakin maailman osuustoiminnallisin maa?
Sami Karhu, toimitusjohtaja, Pellervo-Seura

13-13.40 Tutkittu juttu: Miten osuustoiminta puhuttelee nuoria ja osuuskuntalaisia?
Anu Puusa, apulaisprofessori, Itä-Suomen yliopisto & Kirsi Hokkila, projektitutkija, Osuustoiminnan tunnettuus ja houkuttelevuus yrittäjyysvaihtoehtona – hanke

13.40-14 ”Mekastetaan yhdessä” – osuuskuntayrittäjyys
Jonna Tahvanainen & Piia Vattulainen, Osuuskunta Mekastamo

14-14.30 Kahvitauko

14.30-15 S-ryhmän tulevaisuudennäkymät
Taavi Heikkilä, pääjohtaja, SOK

15-15.30 Osuustoiminta alueen elinvoiman edistäjänä
Juha Kivelä, toimitusjohtaja, PKO

15.30-16 Päätössanat

 

 

Jaa artikkeli

Lisää tapahtumia

ICA event: Cooperatives -Together to end violence against women and girls

Join the ICA Gender Equality Committee on the International Day for the Elimination of Violence against Women and Girls. For another year, the International Cooperative Alliance Gender Equality Committee (ICA GEC) joins the United Nations’ campaign “16 Days of Activism against Gender-Based Violence against women and girls”. Under the theme “UNITE! Activism to end violence

Cogeca Business Forum: “The importance of communicating Environmental, Social and Governance elements to end consumers: The approaches of European agri-cooperatives”

The Cogeca Presidency Business Forum is an event which brings European cooperatives together to discuss their business strategies. The second 2022 Cogeca Presidency Business Forum is planned to focus on what effect economic, social and governance (ESG) communication and sustainability labelling under the Sustainable Food System initiative will have on agri-cooperatives, ways in which this