Osuustoiminnan tunnettuus ja houkuttelevuus yrittäjyysvaihtoehtona –seminaari

Päivämäärä:

Tilaisuuden tavoitteena on käsitellä osuustoiminnan erityispiirteitä näkökulmista, jotka edistävät osuustoiminnan, sen arvojen ja periaatteiden tunnettuutta Suo-messa ja maakunnassamme.

Seminaarissa julkistetaan vuoden mittaisen tutkimus-hankkeen päätulokset. Hankkeen puitteissa on tutkittu myös yli 3600 pohjoiskarjalaisen nuoren eli tulevaisuuden yrittäjien yrittäjyys- ja osuustoimintatietämystä sekä -asenteita. Seminaarissa käsitellään myös osuustoiminnallisen yritysmuodon valinneiden yrittäjien kokemuksia, ja pohditaan kuinka osuustoiminnallisten yritysten omistajajäsenet ja henkilöstö kokevat osuustoimin-nan.

Tutkimustulosten lisäksi kuulemme seminaaripäivän aikana ajankohtaisia näkemyspuheenvuoroja elinkei-noelämän huipulta. SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä pohtii kilpailtua kaupan alaa S-ryhmän tulevaisuudennäkymien valossa. Pellervon toimitusjohtaja Sami Karhu kertoo lukujen valossa osuustoiminnan vaikuttavuudesta globaalisti ja kansallisesti. Hän myös kartoittaa, millaisen perinnön historian valossa osuuskuntatoimijat ovat jättämässä tuleville sukupolville. PKO:n toimitusjohtaja Juha Kivelä puolestaan nostaa puheenvuorossaan esille osuustoiminnan merkityksen alueen elinvoimaisena säilymisen kannalta.

Toivomme tilaisuuden kiinnostavan kaikkia liike-elämän toimijoita, osuustoimintayrittäjiä, -johtajia ja -henkilöstöä, yrittäjyyden tukipalveluita tarjoavia organisaatioita sekä eri alojen opiskelijoita, opettajia, kouluttajia ja tukijoita. Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton.

Sitovat ennakkoilmoittautumiset tapahtumaan 15.4.2014 mennessä sähköisellä lomakkeella osoitteessa:
https://www.webropolsurveys.com/S/748FAC8CDE922FF1.par

Lisätietoja tapahtuman järjestävältä osuustoiminnan tunnettuus ja houkuttelevuus yrittäjyysvaihtoehtona -hankkeesta: http://www.uef.fi/fi/kauppatieteet/hankkeet

OHJELMA

12-12.15 Tilaisuuden avaus ja tervetuliaissanat
Anu Puusa, apulaisprofessori, Itä-Suomen yliopisto

12.15-12.30 Elokuvaesitys: Keskitetyin voimin (1949)

12.30-13 Onko Suomi tulevaisuudessakin maailman osuustoiminnallisin maa?
Sami Karhu, toimitusjohtaja, Pellervo-Seura

13-13.40 Tutkittu juttu: Miten osuustoiminta puhuttelee nuoria ja osuuskuntalaisia?
Anu Puusa, apulaisprofessori, Itä-Suomen yliopisto & Kirsi Hokkila, projektitutkija, Osuustoiminnan tunnettuus ja houkuttelevuus yrittäjyysvaihtoehtona – hanke

13.40-14 ”Mekastetaan yhdessä” – osuuskuntayrittäjyys
Jonna Tahvanainen & Piia Vattulainen, Osuuskunta Mekastamo

14-14.30 Kahvitauko

14.30-15 S-ryhmän tulevaisuudennäkymät
Taavi Heikkilä, pääjohtaja, SOK

15-15.30 Osuustoiminta alueen elinvoiman edistäjänä
Juha Kivelä, toimitusjohtaja, PKO

15.30-16 Päätössanat

 

 

Jaa artikkeli

Lisää tapahtumia

Pk-osuuskuntien vastuullisuuskoulutukset osa 2: Miksi vastuullisuus on tärkeää?

Vastuullisuudesta on kovaa vauhtia tulossa kaiken toiminnan, myös liiketoiminnan, perusedellytys. Kyse on markkinoilla pysymisestä ja pärjäämisestä. Siksi pk-osuuskuntienkin on tärkeä ymmärtää mitä vahvistuvat vastuullisuusvaatimukset tarkoittavat niiden omalle toiminnalle. Osuustoimintakeskus Pellervo järjestää pk-osuuskunnille suunnatun kolmiosaisen webinaarikoulutussarjan vastullisuudesta, jossa vastataan kysymyksiin mitä?, miksi? ja miten?. Koulutuksessa valotetaan mistä vastuullisuudesta on kysymys, miksi vastuullisuuteen on syytä kiinnittää huomiota

OT-Vuosikirja 2022: Julkistuswebinaari

OT-vuosikirjan 2022 julkistaminen, kaikille avoin ja erittäin ajankohtainen webinaari: Osuuskunnat epävarman ajan toimijoina Vuoden 2022 tilinpäätösanalyysit kertovat paljon 9.00 Tervetuloa! Kari Huhtala, Pellervo – mikä on OT-vuosikirja? – toimitusjohtaja Mari Kokon esittely + minihaastattelu 1. työpäivän kunniaksi 9.10 Osuustoimintayritysten vuosi 2022. Jukka Suvitie, PI-Johtamiskoulu – yleiskatsaus vuosikirjan keskeisiin analyyseihin 9.20 Osuuskauppojen ja -pankkien menestyjät 2022. Pasi Saarnivaara,

Pienosuuskuntaforum 2022

Pienosuuskuntaforumin ohjelma valmistuu elokuussa 2022. Laitathan ajan ja paikan jo kalenteriisi!