Selvityksiä ja kirjoja oppilaitososuuskuntiin liittyen

Selvityksiä ja kirjoja oppilaitososuuskuntiin liittyen

Selvityksiä ja kirjoja oppilaitososuuskuntiin liittyen

Troberg, Eliisa & Pekka Hytinkoski Lukio-osuuskunnat – tie yrittäjämäiseen lukioon
Tutkimusraportti

Bragge, Marjut, Osuuskuntamuotoiset opinnot ja niiden laatutekijöiden arvostus opiskelijoiden silmin. Saimaan ammattikorkeakoulu.
Julkaisu

Anttonen, Taina (toim.) (2010) Yrittäjyys sulautuu opettamiseen ja oppimiseen.
Hyvinvointipalveluja ja osuuskuntatoimintaa. Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalalla,
Julkaisu

Immonen, Jaana (2010) Oppilaitososuuskunta – silta oppimiseen ja yrittäjyyteen
https://publications.theseus.fi/handle/10024/22807

Liikala, A. 2010. Yhdessä yrittämällä eteenpäin. Katsaus osuustoimintaan ja satakuntalaisiin työosuuskuntiin. Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sarja D, muut julkaisut
1/2010. Pori.
Julkaisu

Honkanen, Virpi (2008) AMMATTIKORKEAKOULUSTA YRITTÄJÄKSI
Yrittäjyyden yksiköistä valmistuneiden koulutuskokemukset,
yrittäjäurat ja menestyminen, Virpi Honkanen 2008
http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/42333/report-honkanen-ruse2008.pdf?sequence=3

Firma -Yrittäjyyskasvatuksen kehittämishanke Nilsiän lukiossa
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/19860/Hakkarainen%20Hannele.pdf?sequence=1

Co-pista Tukevaan 2007. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Osuustoiminnan ja yhteisötalouden juurruttaminen osaksi ammattikorkeakouluopintoja.

Käsin kudottu kumppanuusverkko. Opetussuunnitelman kehittäminen. Salon seudun koulutuskuntayhtymä. (2006)
http://www.sskky.fi/aikuisopisto/attachements/2006-11-21T13-29-2553.pdf

Selvityksiä ja kirjoja oppilaitososuuskuntiin liittyen

Toivanen, Heikki (2013) Kaverijohtamisen visuaalinen innostuskirja. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Lue tästä

Tuuri, Hanna (2011) Let’s Hope kohti yrittäjyyden oppimisen vallankumousta.
http://issuu.com/letshope/docs/hope

Tainio, Jukka (toim.) (2009) Henkilöstöomisteinen yritys. Yhdessä yrittämällä menestykseen. Tietosanoma Oy Business Books: Tallinna.

Peltonen, K. (2007) Tiimiopetus yrittäjyyskasvatuksen ohjausmenetelmänä. Teoksessa Kyrö, P. &  Lehtonen, H. & Ristimäki, K. (toim.) Yrittäjyyskasvatuksen monia suuntia. Yrittäjyyskasvatuksen julkaisusarja 5/2007, Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu, Hämeenlinna. 214-249.

Leinonen, Niina, Palviainen, Petri & Partanen, Timo (2002) Tiimiakatemia – Tositarina tekemällä oppivasta yhteisöstä. Jyväskylä: PS-kustannus.

Lehtonen, Timo (2013), Tiimiakatemia, kuinka kasvaa tiimiyrittäjäksi. http://tiimiakatemiabook.com/ Jyväskylä: Jyväskylä