Opinnäytteitä liittyen oppilaitoisosuustoimintaan

Opinnäytteitä liittyen oppilaitoisosuustoimintaan

Opinnäytteitä liittyen oppilaitoisosuustoimintaan

Eronen, Arja (2012) Oppilaitososuuskunta yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristönä. Kasvatustieteiden yksikkö. Tampereen yliopisto.
Tutkielma »

Bragge, Marjut (2011) Palvelun laadun dimensiot ja asiakastyytyväisyys osuuskuntamuotoisissa opinnoissa. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, kauppatieteellinen tiedekunta, kansainvälinen markkinointi.
Tutkielma »

Rantonen, Irma (2010) Puhetta yrittäjyyskasvatuksesta
Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustieteiden laitos / Kasvatustiede, Tampereen yliopisto
Tutkielma »

Opinnäytteitä liittyen oppilaitoisosuustoimintaan

Saurén, Marita (2014). Osuuskunnan taloushallinto : case Pro4IKON Bisnes Akatemiassa. Liiketalouden koulutusohjelma, Bisnesakatemia  Turun ammattikorkeakoulu.
Opinnäyte »

Järvinen, Pauliina ja Tienhaara, Anna (2014). Opiskelijaosuuskunnan taloushallinnon opasLiiketalouden koulutusohjelma, Bisnesakatemia, Turun ammattikorkeakoulu.
Opinnäyte »

Heinonen, Janica (2013). Osuuskunnat tarkastelussa. Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma, Humanistinen ammattikorkeakoulu.
Opinnäyte »

Mikkola, Moona (2012). Ammattikorkeakoulujen osuuskuntien sopimusosaamisen kartoittaminen. Liiketalouden koulutusohjelma, yritysten ja taloushallinnon juridiikka, Saimaan ammattikorkeakoulu.
Opinnäyte »

Annamari Törmänen ja Joonas Pesonen (2012) Kaverijohtaminen Y-sukupolven osuuskunnissa. Kaverijohtamisen avulla luodaan sitoutumista ja saavutetaan parempiatuloksia.
Yritystoiminnan-kehittämisen koulutusohjelma, Tiimiakatemia, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu.
Opinnäyte »

Kiviranta, T (2012). Osuuskunnan perustaminen 2. asteelle – case Haapajärven Ammattiopisto. Hämeen ammattikorkeakoulu Opinnäytetyö. Ammatillinen opettajankoulutus.
Opinnäyte »

Anna Sällylä ja Pekka Ylikojola (2012) Kokonaisvaltaisen johtajuuden ulottuvuudet: syväjohtaminen, psykologiset pääomat ja dialogi – miten y-sukupolven osuuskuntia johdetaan menestykseen? Tampereen ammattikorkeakoulu. Proakatemia.
Opinnäyte »

Heiskanen, Suvi-Tuuli (2011) Tuotteistaminen ja brändin rakentaminen aloittavan ict-alan yrityksen kilpailukeinona. Tampereen ammattikorkeakoulu. Proakatemia. Liiketalouden koulutusohjelma.
Opinnäyte »

Alenius, Tanja (2010) Verkostojohtaminen : case : Turun ammattikorkeakoulun opiskelijaosuuskuntien verkostoituminen.
Opinnäyte »

Toivonen, Niina (2009) Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan opiskelijaosuuskunta : Toimintamalli ja lähtökohdat opiskelijaosuuskunnan perustamiselle.
Opinnäyte »

Vaittinen, Niina (2009) Business-akatemia  – yrittäjämäistä toimintaa oppimassa
vuosina 2001 – 2009.
Opinnäyte »

Niskanen, Kirsi (2008) Osuustoiminta Diakonian toteuttamisen välineeksi – Opiskelijaosuuskunta Tukeva käytännön yhteistyön mahdollistajana. Diakoniaammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma. Opinnäytetyö.
Opinnäyte »