Pk-osuuskuntien vastuullisuus

Mitä pk-osuuskunnan on hyvä ymmärtää vastuullisuudesta ja kestävyydestä

Vastuullisen ja kestävän toimintatavan on nykyään oltava jo jokaisen – myös pienen - yrityksen tavoitteena. Termejä vastuullisuus ja kestävyys käytetään usein toistensa synonyymeinä. Voidaan ajatella, että vastuullisuus liittyy tapaan toimia ja tehdä päätöksiä ja kestävyys taas on mahdollinen seuraus näistä päätöksistä. Yrityksen vastuullisuus on osa päivittäistä tekemistä ja jokaisella yksittäisellä valinnalla on vaikutuksia, joita voidaan tarkastella aina myös vastuullisuuden näkökulmasta.

Tämä tarkoittaa yhtäältä, että tekemistä ja kehittämistä on paljon, mutta toisaalta myös sitä, että jokaisella yrityksellä on mahdollisuus löytää itselle merkityksellisimmät kestävän toiminnan tavat ja parantamisen voi aloittaa mistä vain!

Yritysvastuun hallinta ei ole tarkastuslista, jonka voi käydä läpi kohta kohdalta ja näin saavuttaa riittävä kestävyyden taso. Myös pienissä yrityksissä kestävyys tulisi saada sisällytettyä koko toimintatapaan ja yrityskulttuuriin. Parhaimmillaan osuuskunta voi olla tukemassa myös omia jäseniään ja henkilöstöään kohti kestävämpää elämäntapaa.

Osuuskunnan koosta, toimialasta ja käytettävissä olevista resursseista riippuen, alla olevia kestävän yritystoiminnan rakennuspalikoita voi hyödyntää valikoidusti, mutta jokainen kohta olisi hyvä tiedostaa pienessäkin yrityksessä.