OP Ryhmän uusi vastuullisuusohjelma: Kestävän talouden kivijalkana vastuunkanto ympäristöstä, ihmisistä ja hyvästä hallintotavasta

OP Ryhmä on mukana yhteiskunnan kestävyysmurroksessa sekä edistämässä rahoitusalan kestävämpää ja vihreämpää huomista. Uusi vastuullisuusohjelma pohjautuu kolmeen vastuullisuusteemaan, jotka ohjaavat OP Ryhmän toimintaa, tulevaisuutta ja vaikuttavuutta.

OP Ryhmän tavoitteena on toimia finanssialan suunnannäyttäjänä vastuullisuudessa. Uuden vastuullisuusohjelman myötä vähennämme reilusti luotto- ja sijoitussalkkujemme päästöjä, edistämme monimuotoisuutta toiminnassamme ja kehitämme henkilöstömme vastuullisuusosaamista.

– Vastuullisuus on OP Ryhmän liiketoiminnan ja perustehtävän ytimessä. Uuden vastuullisuusohjelmamme tavoitteena on vahvistaa OP Ryhmän roolia vastuullisuuden edelläkävijänä finanssialalla. Haluamme omalla toiminnallamme rakentaa kestävää huomista ja mahdollistaa kestäviä valintoja asiakkaillemme, sanoo OP Ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio.

Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä ja vastuulliseen toimintaan liittyvän tietoisuuden parantuessa myös finanssialan on reagoitava nykypäivän uusiin vaatimuksiin. OP Ryhmän uutta vastuullisuusohjelmaa tehtäessä on kuunneltu laajasti OP:n eri sidosryhmien, kuten henkilöstön ja asiakkaiden näkemyksiä.

– Sidosryhmiltä saatujen näkemysten perusteella vastuullisuusohjelmassamme korostuvat muun muassa vastuunkanto ympäristöstä, OP:n yhteiskunnallinen rooli taloustaitojen kehittäjänä ja huolenpito henkilöstön hyvinvoinnista, kertoo OP Ryhmän ESG- ja vastuullisuusjohtaja Annina Tanhuanpää.

OP Ryhmän päivitetty vastuullisuusohjelma rakentuu kolmen kantavan teeman varaan:

  • Ympäristö & ilmasto: Tarjoamme asiakkaillemme kestäviä rahoitus- ja sijoitustuotteita sekä vähennämme luotto- ja sijoitussalkkujemme päästöjä merkittävästi. Edistämme luonnon monimuotoisuutta ja sitoudumme olemaan hiilineutraali oman toimintamme osalta vuoteen 2025 mennessä.
  • Ihmiset & yhteisöt: Edistämme toiminnassamme monimuotoisuutta, yhdenvertaisuutta ja paikallisyhteisöjen hyvinvointia. Tuemme ihmisiä heidän oman taloutensa hallinnassa.
  • Hyvä hallintotapa: Sisällytämme vastuullisuuden kaikkeen liiketoimintaamme ja edellytämme kumppaneiltamme vastuullisuutta. Lisäämme hallintomme monimuotoisuutta ja kehitämme henkilöstömme vastuullisuusosaamista.

OP Osuuskunnan hallitus päätti OP Ryhmän vastuullisuusohjelman ja sen tavoitteiden päivityksestä 21.6.2022. OP Osuuskunnan hallintoneuvosto vahvisti 25.8.2022 hallituksen päätöksen.

OP Ryhmän vastuullisuusohjelma on luettavissa osoitteessa: https://www.op.fi/op-ryhma/vastuullisuus/vastuullisuusohjelma

Jaa artikkeli

Lue myös

Metsä Group toteutti yrityskulttuurin vastuullisuutta mittaavan eettisyysbarometrin toista kertaa

Vastuullinen yrityskulttuuri on yksi Metsä Groupin vuodelle 2030 asettamista kestävän kehityksen tavoitteista. Tavoitteen toteutumista mittaavan, toista kertaa toteutetun, eettisyysbarometrin tulosten mukaan lähes jokaisella tutkimuksen osa-alueella on tapahtunut parannusta verrattuna vuoden 2020 mittaukseen. Tutkimukseen vastasi yli 5 600 metsägroupilaista. Useita kehitystoimenpiteitä käynnistetään toiminnan eettisyyden edelleen parantamiseksi.

S-ryhmä laskee yli tuhannen toimipaikkansa lämpötilaa ja varautuu vähentämään sähkönkulutustaan huippukulutuspiikeissä

S-ryhmä sitoutuu kantamaan oman vastuunsa valtakunnallisissa energiansäästötalkoissa. S-ryhmä laskee yli tuhannen toimipaikkansa lämpötilaa yhdellä asteella. Lisäksi kaupparyhmässä varaudutaan vähentämään sähkönkulutusta valtakunnallisten huippukulutuspiikkien aikana aamukahdeksalta ja iltaviideltä. Myös henkilöstö osallistuu ideoimaan energiansäästövinkkejä.

HKScanin nousi parhaiden joukkoon kansainvälisessä ESG-arvioinnissa

Sustainalytics arvioi HKScanin vastuullisuusriskien hallinnan parhaan 8 prosentin joukkoon lähes 600 kansainvälisen elintarvikeyhtiön joukossa (sijoitus on 43. arvioiduista 579 yhtiöstä). Pakattujen ruokien tuottajista HKScan on samassa arviossa parhaan 4 prosentin joukossa (11/338). Sustainalyticsin uusin ESG-arvio HKScanista julkaistiin syyskuussa 2022.

Mikä merkitys demokratialla oikeastaan edes on – yhteiskunnassa tai osuuskunnassa?

Demokratiaa ajatellaan usein lähinnä välineenä. Se on menettelytapa, jolla saadaan kansan tai ainakin enemmistön tahto selville ja parhaassa tapauksessa toteutettua. Huono systeemi, mutta ei olla parempaakaan keksitty, kuten tavataan sanoa. Todellisuudessa demokratia pitää sisällään jotain paljon syvällisempää osallisuuden tunteesta yhteisöllisyyteen. Sellaista mikä on ehkä unohdettu myös demokratiakouluiksi aikoinaan kutsutuissa osuuskunnissa.

OP Ryhmä aloittaa energiansäästötalkoot – alentaa toimipaikkojensa lämpötilaa

Ensi talvena sekä energian hinta että sen niukkuus ovat vakava uhka suomalaiselle yhteiskunnalle. OP Ryhmä on päättänyt aloittaa energiansäästötalkoot ja alentaa toimipaikkojensa lämpötilaa ensi alkuun vähintään yhdellä asteella. Tällä ryhmä tavoittelee 5 prosentin säästöä lämmitykseen kuluvaan energiaan. OP Ryhmä haastaa myös muut yritykset sekä asiakkaansa mukaan talkoisiin.