OP Ryhmän uusi vastuullisuusohjelma: Kestävän talouden kivijalkana vastuunkanto ympäristöstä, ihmisistä ja hyvästä hallintotavasta

OP Ryhmä on mukana yhteiskunnan kestävyysmurroksessa sekä edistämässä rahoitusalan kestävämpää ja vihreämpää huomista. Uusi vastuullisuusohjelma pohjautuu kolmeen vastuullisuusteemaan, jotka ohjaavat OP Ryhmän toimintaa, tulevaisuutta ja vaikuttavuutta.

OP Ryhmän tavoitteena on toimia finanssialan suunnannäyttäjänä vastuullisuudessa. Uuden vastuullisuusohjelman myötä vähennämme reilusti luotto- ja sijoitussalkkujemme päästöjä, edistämme monimuotoisuutta toiminnassamme ja kehitämme henkilöstömme vastuullisuusosaamista.

– Vastuullisuus on OP Ryhmän liiketoiminnan ja perustehtävän ytimessä. Uuden vastuullisuusohjelmamme tavoitteena on vahvistaa OP Ryhmän roolia vastuullisuuden edelläkävijänä finanssialalla. Haluamme omalla toiminnallamme rakentaa kestävää huomista ja mahdollistaa kestäviä valintoja asiakkaillemme, sanoo OP Ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio.

Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä ja vastuulliseen toimintaan liittyvän tietoisuuden parantuessa myös finanssialan on reagoitava nykypäivän uusiin vaatimuksiin. OP Ryhmän uutta vastuullisuusohjelmaa tehtäessä on kuunneltu laajasti OP:n eri sidosryhmien, kuten henkilöstön ja asiakkaiden näkemyksiä.

– Sidosryhmiltä saatujen näkemysten perusteella vastuullisuusohjelmassamme korostuvat muun muassa vastuunkanto ympäristöstä, OP:n yhteiskunnallinen rooli taloustaitojen kehittäjänä ja huolenpito henkilöstön hyvinvoinnista, kertoo OP Ryhmän ESG- ja vastuullisuusjohtaja Annina Tanhuanpää.

OP Ryhmän päivitetty vastuullisuusohjelma rakentuu kolmen kantavan teeman varaan:

  • Ympäristö & ilmasto: Tarjoamme asiakkaillemme kestäviä rahoitus- ja sijoitustuotteita sekä vähennämme luotto- ja sijoitussalkkujemme päästöjä merkittävästi. Edistämme luonnon monimuotoisuutta ja sitoudumme olemaan hiilineutraali oman toimintamme osalta vuoteen 2025 mennessä.
  • Ihmiset & yhteisöt: Edistämme toiminnassamme monimuotoisuutta, yhdenvertaisuutta ja paikallisyhteisöjen hyvinvointia. Tuemme ihmisiä heidän oman taloutensa hallinnassa.
  • Hyvä hallintotapa: Sisällytämme vastuullisuuden kaikkeen liiketoimintaamme ja edellytämme kumppaneiltamme vastuullisuutta. Lisäämme hallintomme monimuotoisuutta ja kehitämme henkilöstömme vastuullisuusosaamista.

OP Osuuskunnan hallitus päätti OP Ryhmän vastuullisuusohjelman ja sen tavoitteiden päivityksestä 21.6.2022. OP Osuuskunnan hallintoneuvosto vahvisti 25.8.2022 hallituksen päätöksen.

OP Ryhmän vastuullisuusohjelma on luettavissa osoitteessa: https://www.op.fi/op-ryhma/vastuullisuus/vastuullisuusohjelma

Jaa artikkeli

Lue myös

Metsä Group aloittaa uuden keskustelusarjan metsien hoidosta ja puunkäytöstä

Metsä Group haluaa kuunnella erilaisia näkemyksiä metsistä. Metsä Group haastaa alan asiantuntijat keskustelemaan luonnon, metsäalan ja koko kansakunnan tulevaisuudesta. Metsät puhuttavat ilmaston ja monimuotoisuuden lisäksi talouden ja työllisyyden näkökulmista. Rakentavaa vuoropuhelua tarvitaan ehkä enemmän kuin koskaan. Nyt julkistettava On keskustelun aika -videosarja vie asiantuntijat juontaja Baba Lybeckin johdolla pyöreän pöydän ääreen keskustelemaan metsien hoidosta, puunkäytöstä, hiilinieluista, monimuotoisuudesta, metsien suojelusta sekä metsänomistamisesta.

Pellervon lausunto kestävyysraportointidirektiivin kansallista implementointia koskevien säännösten alkuvaiheen valmisteluun

Edustamiemme osuustoiminnallisten yritysten osalta pidämme ensisijaisen tärkeänä sitä, että valmistelussa huomioidaan osuustoiminnallisten yritysten osakeyhtiöistä poikkeava liiketoimintamalli. Osana kestävyysraportointidirektiivin kansallista voimaansaattamista tulisi kirjanpitolakiin ottaa säännökset, joiden mukaisesti ryhmärakenteella toimivilla osuuskunnilla on osakeyhtiöitä vastaava mahdollisuus siihen, että yksittäiset  osuuskunnat vapautetaan konsernirakenteella toimivien osakeyhtiöiden tavoin raportointivelvollisuudesta, jos osuuskuntien omistaman keskusyhteisön toimintakertomukseen  sisällytetään omistajaosuuskuntien vastuullisuustiedot.