OP Ryhmän uusi vastuullisuusohjelma: Kestävän talouden kivijalkana vastuunkanto ympäristöstä, ihmisistä ja hyvästä hallintotavasta

OP Ryhmä on mukana yhteiskunnan kestävyysmurroksessa sekä edistämässä rahoitusalan kestävämpää ja vihreämpää huomista. Uusi vastuullisuusohjelma pohjautuu kolmeen vastuullisuusteemaan, jotka ohjaavat OP Ryhmän toimintaa, tulevaisuutta ja vaikuttavuutta.

OP Ryhmän tavoitteena on toimia finanssialan suunnannäyttäjänä vastuullisuudessa. Uuden vastuullisuusohjelman myötä vähennämme reilusti luotto- ja sijoitussalkkujemme päästöjä, edistämme monimuotoisuutta toiminnassamme ja kehitämme henkilöstömme vastuullisuusosaamista.

– Vastuullisuus on OP Ryhmän liiketoiminnan ja perustehtävän ytimessä. Uuden vastuullisuusohjelmamme tavoitteena on vahvistaa OP Ryhmän roolia vastuullisuuden edelläkävijänä finanssialalla. Haluamme omalla toiminnallamme rakentaa kestävää huomista ja mahdollistaa kestäviä valintoja asiakkaillemme, sanoo OP Ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio.

Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä ja vastuulliseen toimintaan liittyvän tietoisuuden parantuessa myös finanssialan on reagoitava nykypäivän uusiin vaatimuksiin. OP Ryhmän uutta vastuullisuusohjelmaa tehtäessä on kuunneltu laajasti OP:n eri sidosryhmien, kuten henkilöstön ja asiakkaiden näkemyksiä.

– Sidosryhmiltä saatujen näkemysten perusteella vastuullisuusohjelmassamme korostuvat muun muassa vastuunkanto ympäristöstä, OP:n yhteiskunnallinen rooli taloustaitojen kehittäjänä ja huolenpito henkilöstön hyvinvoinnista, kertoo OP Ryhmän ESG- ja vastuullisuusjohtaja Annina Tanhuanpää.

OP Ryhmän päivitetty vastuullisuusohjelma rakentuu kolmen kantavan teeman varaan:

  • Ympäristö & ilmasto: Tarjoamme asiakkaillemme kestäviä rahoitus- ja sijoitustuotteita sekä vähennämme luotto- ja sijoitussalkkujemme päästöjä merkittävästi. Edistämme luonnon monimuotoisuutta ja sitoudumme olemaan hiilineutraali oman toimintamme osalta vuoteen 2025 mennessä.
  • Ihmiset & yhteisöt: Edistämme toiminnassamme monimuotoisuutta, yhdenvertaisuutta ja paikallisyhteisöjen hyvinvointia. Tuemme ihmisiä heidän oman taloutensa hallinnassa.
  • Hyvä hallintotapa: Sisällytämme vastuullisuuden kaikkeen liiketoimintaamme ja edellytämme kumppaneiltamme vastuullisuutta. Lisäämme hallintomme monimuotoisuutta ja kehitämme henkilöstömme vastuullisuusosaamista.

OP Osuuskunnan hallitus päätti OP Ryhmän vastuullisuusohjelman ja sen tavoitteiden päivityksestä 21.6.2022. OP Osuuskunnan hallintoneuvosto vahvisti 25.8.2022 hallituksen päätöksen.

OP Ryhmän vastuullisuusohjelma on luettavissa osoitteessa: https://www.op.fi/op-ryhma/vastuullisuus/vastuullisuusohjelma

Jaa artikkeli

Lue myös

S-ryhmä kehittää vesivastuutyötään – Yritysten yhteinen vesihanke käynnistyy ennätyskuivuudesta kärsineessä Espanjassa

Ruoantuotanto kärsii ilmastonmuutoksen voimistamista sään ääri-ilmiöistä, kuten tulvista ja lisääntyvistä kuivuusjaksoista. Ratkaisuja kestävään vedenkäyttöön etsitään nyt myös uudenlaisessa yritysten välisessä yhteistyössä. S-ryhmä, pohjoismaisten osuustoiminnallisten yritysten hankintayhtiö Coop Trading sekä kolme muuta eurooppalaista kaupparyhmää osallistuvat kestävään vedenkäyttöön liittyvään pilotointihankkeeseen. Hanke toteutetaan vesikriittisellä Huelvan ja Doñanan alueella Etelä-Espanjassa. 

Onko yritysten nettovaikuttavuutta mahdollista laskea?

Tämän vuoden Osuustoiminta-lehden Vuosikirjassa käytimme ensimmäistä kertaa Upright Projectin nettovaikuttavuusdataa yritysten vertailemiseen. Malli on nimittäin hyvin kiinnostava ja erityisesti sijoittajat, mutta myös monet suuret suomalaiset yritykset käyttävät sitä jo oman toimintansa positiivisten ja negatiivisten vaikutusten esille tuomiseen ja arviointiin. Mistä Uprightin nettovaikuttavuudessa on kysymys?

Metsä Group ja Valmet kehittävät yhteisen vastuullisuusmallin teollisille investointihankkeille

Metsä Group ja Valmet kehittävät yhteistyössä kattavaa vastuullisuuden toimintamallia liittyen teknologia- ja kunnossapitoinvestointeihin. Toimintamalli sisältää vastuullisuuden eri teemat ottaen huomioon ympäristön, yhteiskuntavastuun ja hyvän hallintotavan (ESG). Mallia on tarkoitus käyttää Valmetin Metsä Groupille toimittamien prosessikokonaisuuksien sekä niihin liittyvien hankintaketjujen vastuullisuuden todentamiseen.