OP Ryhmän uusi vastuullisuusohjelma: Kestävän talouden kivijalkana vastuunkanto ympäristöstä, ihmisistä ja hyvästä hallintotavasta

OP Ryhmä on mukana yhteiskunnan kestävyysmurroksessa sekä edistämässä rahoitusalan kestävämpää ja vihreämpää huomista. Uusi vastuullisuusohjelma pohjautuu kolmeen vastuullisuusteemaan, jotka ohjaavat OP Ryhmän toimintaa, tulevaisuutta ja vaikuttavuutta.

OP Ryhmän tavoitteena on toimia finanssialan suunnannäyttäjänä vastuullisuudessa. Uuden vastuullisuusohjelman myötä vähennämme reilusti luotto- ja sijoitussalkkujemme päästöjä, edistämme monimuotoisuutta toiminnassamme ja kehitämme henkilöstömme vastuullisuusosaamista.

– Vastuullisuus on OP Ryhmän liiketoiminnan ja perustehtävän ytimessä. Uuden vastuullisuusohjelmamme tavoitteena on vahvistaa OP Ryhmän roolia vastuullisuuden edelläkävijänä finanssialalla. Haluamme omalla toiminnallamme rakentaa kestävää huomista ja mahdollistaa kestäviä valintoja asiakkaillemme, sanoo OP Ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio.

Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä ja vastuulliseen toimintaan liittyvän tietoisuuden parantuessa myös finanssialan on reagoitava nykypäivän uusiin vaatimuksiin. OP Ryhmän uutta vastuullisuusohjelmaa tehtäessä on kuunneltu laajasti OP:n eri sidosryhmien, kuten henkilöstön ja asiakkaiden näkemyksiä.

– Sidosryhmiltä saatujen näkemysten perusteella vastuullisuusohjelmassamme korostuvat muun muassa vastuunkanto ympäristöstä, OP:n yhteiskunnallinen rooli taloustaitojen kehittäjänä ja huolenpito henkilöstön hyvinvoinnista, kertoo OP Ryhmän ESG- ja vastuullisuusjohtaja Annina Tanhuanpää.

OP Ryhmän päivitetty vastuullisuusohjelma rakentuu kolmen kantavan teeman varaan:

  • Ympäristö & ilmasto: Tarjoamme asiakkaillemme kestäviä rahoitus- ja sijoitustuotteita sekä vähennämme luotto- ja sijoitussalkkujemme päästöjä merkittävästi. Edistämme luonnon monimuotoisuutta ja sitoudumme olemaan hiilineutraali oman toimintamme osalta vuoteen 2025 mennessä.
  • Ihmiset & yhteisöt: Edistämme toiminnassamme monimuotoisuutta, yhdenvertaisuutta ja paikallisyhteisöjen hyvinvointia. Tuemme ihmisiä heidän oman taloutensa hallinnassa.
  • Hyvä hallintotapa: Sisällytämme vastuullisuuden kaikkeen liiketoimintaamme ja edellytämme kumppaneiltamme vastuullisuutta. Lisäämme hallintomme monimuotoisuutta ja kehitämme henkilöstömme vastuullisuusosaamista.

OP Osuuskunnan hallitus päätti OP Ryhmän vastuullisuusohjelman ja sen tavoitteiden päivityksestä 21.6.2022. OP Osuuskunnan hallintoneuvosto vahvisti 25.8.2022 hallituksen päätöksen.

OP Ryhmän vastuullisuusohjelma on luettavissa osoitteessa: https://www.op.fi/op-ryhma/vastuullisuus/vastuullisuusohjelma

Jaa artikkeli

Lue myös

Data ja yhteistyö – näihin kiteytyy niin suurten kuin pienten yritysten vastuullisuustyö lähivuosina

Yritysten toimintakenttä on valtavassa muutoksessa. Vaikka jatkuvasti lisääntyvä ja kiristyvä kestävyyssääntely ei välttämättä suoraan koske pieniä ja keskisuuria yrityksiä, välillisesti pankkien ja rahoittajien kautta sekä osana arvoketjuja vaikutuksilta ei voi välttyä. Pellervo järjesti 18.1. tilaisuuden, jossa keskusteltiin siitä mitä pk-yritykset voivat odottaa ja miten niiden tulisi toimia jo nyt ja erityisesti tulevaisuudessa, jotta niiden toimintaedellytykset markkinoilla säilyvät

LPOnet digipalveluosuuskunnalle on myönnetty Avainlippu

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt koko Itä-Uudellamaalla toimivalle asiakasomisteiselle LPOnet Osk:lle Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle. Paikallisena asiakasomisteisena digipalveluoperaattorina tuomme missiomme mukaisesti lisää elinvoimaa Itä-uusmaalaisille asukkaille ja yrityksille. Kotimaisuudesta viestivä Avainlippu-tunnus on meille tärkeä tapa konkretisoida kuinka vastuullinen, asiakaslähtöinen ja pitkäjänteinen toimintatapamme on.

Metsä Group järjesti toimittajilleen vastuullisuuskilpailun – voittaja Soilfood

Soilfood Oy valittiin voittajaksi Metsä Groupin toimittajien vastuullisuuskilpailussa. Yritys valmistaa muun muassa metsäteollisuuden jäte- ja sivuvirroista maanparannusaineita maatiloille ja uusioraaka-aineita teollisuudelle. Metsä Group haastoi tänä vuonna palvelu- ja tavarantoimittajat ensimmäistä kertaa vastuullisuuskilpailuun, johon osallistui yhteensä 92 ehdotusta.

OP Ryhmä julkaisee tiekartan luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi

Suuryritykset ovat alkaneet kiinnittää huomiota luontokadon pysäyttämiseen, selviää OP:n Suuryritystutkimuksesta. Edistääkseen luonnon monimuotoisuutta sekä paikallisesti että asiakasvaikutustensa osalta OP Ryhmä julkaisee luonnon monimuotoisuuden tiekartan. Tiekartta on osa OP Ryhmän vastuullisuusohjelman toteutusta ja sisältää toimenpiteet, joilla luonnon monimuotoisuutta edistetään OP Ryhmässä lähivuosina.