Atrian ilmastotavoitteille virallinen hyväksyntä Science Based Targets –aloitteelta

Atria on saanut Science Based Targets -aloitteelta (SBTi) virallisen hyväksynnän päästövähennystavoitteilleen. Tavoitteet perustuvat Pariisin ilmastosopimukseen, ja ne pyrkivät rajoittamaan maapallon lämpenemistä 1,5 asteeseen globaalisti.

– Atria on vastuullisen ruoantuotannon johtava yritys Pohjois-Euroopassa. Vuosien varrella olemme kantaneet vastuumme ja ratkaisseet isojakin haasteita. Haluamme turvata ihmisten hyvinvoinnin ja puhtaan ruoantuotannon. Tätä työtä olemme tehneet menestyksellisesti jo vuosikymmeniä – ja teemme jatkossakin. Nyt hyväksytyt tieteeseen perustuvat tavoitteemme osoittavat sitoutumisemme päästöjen vähentämiseen, toteaa Atrian vastuullisuusjohtaja Merja Leino

SBTi:n hyväksymissä tavoitteessa Atria sitoutuu vähentämään oman toiminnan (Scope 1 ja 2) kasvihuonekaasupäästöjään 42 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 2020 tasosta. Scope 3 päästöjen osalta tavoitteen piiriin kuuluvat ostettuihin tavaroihin, raaka-aineisiin ja palveluihin liittyvät päästöt. Scope 3 päästöjen vähennystavoite on 20 prosenttia prosessoitua lihatonnia kohden vuoteen 2030 mennessä.

Scope 1 ja 2 hiilidioksidipäästöjen vähentämistoimien tärkein asia on fossiilisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvalla energialla. Esimerkkeinä Atria Suomen tuotantolaitoksilla tuulivoiman käyttöönotto ja aurinkoenergian käytön lisääminen, Atria Ruotsin fossiilisten polttoaineiden korvaaminen biopohjaisilla polttoaineilla sekä Atria Tanskan ja Viron uusiutuvan energian käytön lisääminen. Atrian tuotteiden elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset painottuvat tuotteiden pääraaka-aineen eli lihan tuotantoon. Scope 3:een liittyvien päästöjen vähentämisessä alkutuotanto onkin avainasemassa. Olennaista on jatkaa ja syventää jo 120 vuotta jatkunutta yhteistyötä lihantuottajien kanssa.

Atrian tavoitteena on pienentää teollisen tuotannon energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä merkittävästi ja lisäksi yhdessä sopimustuottajiemme kanssa kehittää kestävää lihantuotantoa.

Tieteeseen pohjautuva ilmastotavoite (SBT) on yhteishanke CDP:n (the Carbon Disclosure Project), YK:n yritysvastuualoitteen (UN Global Compact), maailman luonnonvarainstituutin WRI:n (World Resources Institute) ja WWF:n (World Wide Fund for Nature) välillä. Tieteeseen pohjautuva ilmastotavoite perustuu tieteelliseen laskentamenetelmään, jolla varmistetaan, että yritysten tavoitteet ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksessa allekirjoitettujen tavoitteiden kanssa.

Jaa artikkeli

Lue myös

Metsä Group aloittaa uuden keskustelusarjan metsien hoidosta ja puunkäytöstä

Metsä Group haluaa kuunnella erilaisia näkemyksiä metsistä. Metsä Group haastaa alan asiantuntijat keskustelemaan luonnon, metsäalan ja koko kansakunnan tulevaisuudesta. Metsät puhuttavat ilmaston ja monimuotoisuuden lisäksi talouden ja työllisyyden näkökulmista. Rakentavaa vuoropuhelua tarvitaan ehkä enemmän kuin koskaan. Nyt julkistettava On keskustelun aika -videosarja vie asiantuntijat juontaja Baba Lybeckin johdolla pyöreän pöydän ääreen keskustelemaan metsien hoidosta, puunkäytöstä, hiilinieluista, monimuotoisuudesta, metsien suojelusta sekä metsänomistamisesta.

Pellervon lausunto kestävyysraportointidirektiivin kansallista implementointia koskevien säännösten alkuvaiheen valmisteluun

Edustamiemme osuustoiminnallisten yritysten osalta pidämme ensisijaisen tärkeänä sitä, että valmistelussa huomioidaan osuustoiminnallisten yritysten osakeyhtiöistä poikkeava liiketoimintamalli. Osana kestävyysraportointidirektiivin kansallista voimaansaattamista tulisi kirjanpitolakiin ottaa säännökset, joiden mukaisesti ryhmärakenteella toimivilla osuuskunnilla on osakeyhtiöitä vastaava mahdollisuus siihen, että yksittäiset  osuuskunnat vapautetaan konsernirakenteella toimivien osakeyhtiöiden tavoin raportointivelvollisuudesta, jos osuuskuntien omistaman keskusyhteisön toimintakertomukseen  sisällytetään omistajaosuuskuntien vastuullisuustiedot.