Metsä Group ja Royal Wagenborg sopivat yhteisestä hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteesta

Metsä Group ja alankomaalainen varustamo Royal Wagenborg ovat sopineet yhteistyöstä pienentää merikuljetusten ilmastovaikutuksia. Tavoitteena on vähentää Metsä Groupin tuotteiden merikuljetuksista syntyviä hiilidioksidipäästöjä 30 prosentilla (per tonni/maili) vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2021 tasoon.

”Yksi Metsä Groupin strategisista vuoteen 2030 ulottuvista kestävän kehityksen tavoitteista on vähentää oman toimintamme fossiilisia päästöjä ja materiaaleja. Tehtaiden osalta olemme tavoitteen toteuttamisessa jo varsin pitkällä, ja haluamme saavuttaa vastaavia kehitysaskelia myös toimitusketjussamme. Valtaosa tuotteistamme toimitetaan asiakkaillemme meriteitse, ja Royal Wagenborg on meille merkittävä kumppani. Merenkulku edustaa kokonaisuudessaan noin kolmea prosenttia maailman kasvihuonekaasupäästöistä, ja sen osalta on tärkeää saavuttaa päästövähennyksiä”, sanoo Metsä Groupin hankinta- ja logistiikkajohtaja Jari Voutilainen.

Metsä Group ja Royal Wagenborg perustavat yhteisen työryhmän määrittelemään konkreettiset keinot, joilla päästövähennystavoite voidaan saavuttaa. Toimenpiteet liittyvät esimerkiksi olemassa olevan Wagenborgin laivaston teknisiin ja operatiivisiin toimenpiteisiin, mukaan lukien reittien optimointi ja laivaston kehittäminen. Myös uusien laivatyyppien käyttöä pohditaan päästötavoitteiden saavuttamiseksi.    

”Olemme Royal Wagenborgilla sitoutuneet saavuttamaan paremman ilmaston ja ympäristön. Siksi osallistumme liiketoiminnassamme aktiivisesti hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen kunnianhimoisilla tavoitteilla. Tarkastellessamme tähänastisia hiilidioksidipäästöjämme olemme yksi markkinoiden edelläkävijöistä. Itämeren alue on aina ollut meille tärkeä kauppa-alue ja Metsä Group tärkeä kumppani. Olen vakuuttunut, että hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää merkittävästi vain, jos toimenpiteitä tehdään koko toimitusketjussa. Mielestäni tämä kumppanuus Metsän kanssa on oikea tie” sanoo Royal Wagenborgin toimitusjohtaja Egbert Vuursteen.

Jaa artikkeli

Lue myös

Data ja yhteistyö – näihin kiteytyy niin suurten kuin pienten yritysten vastuullisuustyö lähivuosina

Yritysten toimintakenttä on valtavassa muutoksessa. Vaikka jatkuvasti lisääntyvä ja kiristyvä kestävyyssääntely ei välttämättä suoraan koske pieniä ja keskisuuria yrityksiä, välillisesti pankkien ja rahoittajien kautta sekä osana arvoketjuja vaikutuksilta ei voi välttyä. Pellervo järjesti 18.1. tilaisuuden, jossa keskusteltiin siitä mitä pk-yritykset voivat odottaa ja miten niiden tulisi toimia jo nyt ja erityisesti tulevaisuudessa, jotta niiden toimintaedellytykset markkinoilla säilyvät

LPOnet digipalveluosuuskunnalle on myönnetty Avainlippu

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt koko Itä-Uudellamaalla toimivalle asiakasomisteiselle LPOnet Osk:lle Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle. Paikallisena asiakasomisteisena digipalveluoperaattorina tuomme missiomme mukaisesti lisää elinvoimaa Itä-uusmaalaisille asukkaille ja yrityksille. Kotimaisuudesta viestivä Avainlippu-tunnus on meille tärkeä tapa konkretisoida kuinka vastuullinen, asiakaslähtöinen ja pitkäjänteinen toimintatapamme on.

Metsä Group järjesti toimittajilleen vastuullisuuskilpailun – voittaja Soilfood

Soilfood Oy valittiin voittajaksi Metsä Groupin toimittajien vastuullisuuskilpailussa. Yritys valmistaa muun muassa metsäteollisuuden jäte- ja sivuvirroista maanparannusaineita maatiloille ja uusioraaka-aineita teollisuudelle. Metsä Group haastoi tänä vuonna palvelu- ja tavarantoimittajat ensimmäistä kertaa vastuullisuuskilpailuun, johon osallistui yhteensä 92 ehdotusta.

OP Ryhmä julkaisee tiekartan luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi

Suuryritykset ovat alkaneet kiinnittää huomiota luontokadon pysäyttämiseen, selviää OP:n Suuryritystutkimuksesta. Edistääkseen luonnon monimuotoisuutta sekä paikallisesti että asiakasvaikutustensa osalta OP Ryhmä julkaisee luonnon monimuotoisuuden tiekartan. Tiekartta on osa OP Ryhmän vastuullisuusohjelman toteutusta ja sisältää toimenpiteet, joilla luonnon monimuotoisuutta edistetään OP Ryhmässä lähivuosina.