Pellervon hallituksen puheenjohtaja Martti Asunta Pellervon Päivässä 2013: OSUUSKUNNAT PARANTAVAT VILJELIJÖIDEN ASEMAA RUOKAKETJUSSA

Pellervo-Seura ry
Tiedote
10.4.2013

”Viljelijät ovat järjestäytymisellään tuottajaosuuskuntiin merkittävästi parantaneet neuvotteluvoimaansa ruokaketjussa. Tämä on keskeinen havainto, joka tuottajaosuuskuntien parissa vaikuttavien hallintoihmisten on syvästi tiedostettava”, totesi metsäneuvos Martti Asunta keskiviikkona Helsingissä.

Hän jatkoi, että vaikeina aikoina osuuskuntien sisään voi syntyä eriseuraisuutta, jotka voivat pahimmillaan voivat johtaa rivien hajoamiseen – ”tähän meillä ei ole varaa”.

Pellervon Päivässä 2013 puhunut Asunta uskoi, että osuustoiminnan saavutukset ovat hallinnossa syvällä oleville ilmeisen selvät. Uudelle, nuoremmalle jäsenkunnalle eivät ehkä niinkään.

Asunta kannattaa niitä ajatuksia, joissa puhutaan osuustoiminta-brändin rakentamisesta ja vahvistamisesta: ”Vaikka siinä tarvitaan nykyaikaisen markkinoinnin keinoja, kaiken pohjalla pitää luonnollisesti olla aidot kilpailuedut, joita voimme tarjota omistajajäsenillemme tehokkaan toiminnan, oikea-aikaisten investointien ja innovaatioiden kautta.”

Osuuskunnan menestys riippuu Asunnan mukaan hyvin pitkälle tavasta organisoitua tuloksekkaasti; muun muassa hallinnon kyvystä valita hyvät ja asiantuntevat hallituksen ja hallintoneuvostojen jäsenet. Tämä luo edellytyksiä myös huippuluokan ammattijohdon ja motivoituneen henkilöstön saamiseksi osuuskuntiin. ”Ison liiketoiminnan parissa työskentelevien osuuskuntien pitää olla hyvin houkuttelevia työmarkkinoilla. Tässä nykyaikainen, hyvä työnantajakuva on ensiarvoisen tärkeää. Se on keskeinen osa nykyaikaista osuustoimintaa”.

Jaa artikkeli

Lue myös

Pellervon kannanotto osuuskuntaidentiteetistä

Kansainvälinen osuustoimintaliitto ICA on joulukuussa 2021 aloittanut arviointiprosessin, jonka tarkoituksena on selvittää, kuinka hyvin globaali osuuskuntaidentiteetti on määritelty. Pellervon hallitus on nyt koostanut suomalaisen osuustoiminnan yhteisen kannanoton osuuskuntaidentiteetistä ja lähettänyt sen ICA:lle.