Pohjoismaisten tuottajajärjestöjen yhteistyöjärjestö NBC: Maanviljely tarjoaa ratkaisut kestävälle kasvulle

Pohjoismaisten tuottajajärjestöjen yhteistyöjärjestön (NBC) edustajat kokoontuivat hallituksensa laajennettuun kokoukseen Tanskassa 28. – 30. elokuuta 2013. Kokouksessa päätettiin kannustaa Pohjoismaiden päätöksentekijöitä vahvistamaan maanviljely- ja ruuantuotantoelinkeinojen sekä metsätalouden mahdollisuuksia luoda kestävää kehitystä Pohjoismaihin:

  • Tarve lisätä elintarvikkeiden globaalia tuotantovarmuutta luo mahdollisuuksia kestävään kasvuun.
  • Pohjoismaiden tulee toimia esimerkkinä kestävän tuotannon kehittämisessä.
  • Suotuisat toimintaedellytykset luovat mahdollisuuksia kestävään kasvuun.

Maailman globaalit haasteet liittyvät läheisesti toisiinsa eikä niihin voida vastata ilman yhteistoimintaa. Väestön on lisäännyttävä ja elintarviketuotannon kasvettava tasapainossa luonnon ja resurssien kanssa. Fossiilittoman ja bioperäisen energian tuotantovarmuutta on kehitettävä.  Kyseiset haasteet voidaan kuitenkin kääntää mahdollisuuksiksi luoda kestävää kasvua, jonka lähtökohtana toimivat maanviljely- ja elintarviketuotanto sekä metsänviljely.

Ympäristönsuojelua ja luonnonvarojen säästeliästä hyödyntämistä ei ole perinteisesti ajateltu voitavan yhdistää talouden kasvuun. Kokonaisvaltaisessa ajattelussa on kuitenkin mahdollista hyödyntää jäämätuotteita kierrätystalouden resursseiksi.

FAO ennustaa elintarvikkeiden kysynnän kasvavan maailmanlaajuisesti 60 % vuoteen 2050 mennessä. Tilanne lisää tarvetta uusiin toimiin ja menetelmiin ja on tärkeää, että kaikki maat voivat olla mukana kehityksessä. Pohjoismaat voivat toimia esimerkkinä ympäristöä vähemmän rasittavien ja kierrätettävien ratkaisujen luomisessa, joilla parannetaan koko elintarvikeketjun tehokkuutta.

Pohjoismaisilla maatalous- ja ruuantuotantoelinkeinoilla on mahdollisuus vahvistamalla paikallista ja maailmanlaajuista elintarvike- ja energiavarmuutta olla mukana luomassa kestävää taloudellista kehitystä ilman kielteisiä vaikutuksia ympäristöön ja ilmastoon.  Pyrkimällä hyödyntämään biomassaa ja jäämätuotteita voidaan samalla myös vaikuttaa myönteisesti ympäristölaskelmien lopputulokseen. Kehitys edellyttää kuitenkin niin vakaiden puitteiden luomista Pohjoismaiden ruuan- ja energiantuotannolle, että niihin halutaan investoida vielä tulevaisuudessakin.

NBC (Nordens Bondeorganisationers Centralorganisation) on pohjoismaisten maataloustuottajajärjestöjen yhteistyöjärjestö. Suomalaisia jäseniä NBC:ssä ovat MTK, SLC ja Pellervo-Seura.

Jaa artikkeli

Lue myös