Pellervo ehdottaa osuuskuntien verouudistuksesta luopumista

Valtiovarainministeriö on valmistellut alkuvuonna osuuskuntien ja niiden jäsenten verouudistusta ns. osinkoverouudistuksen jatkona. Viime viikolla ministeriöön on jätetty monia kriittisiä lausuntoja 12.5.2014 VM:stä lausuntopyynnölle lähetetystä luonnoksesta ”hallituksen esitykseksi osuuskunnan ylijäämänjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta”.

Pellervo-Seuran valtiovarainministeriölle antamassa lausunnossa todetaan, että lakihankkeesta tulisi tässä vaiheessa luopua tai sitten jatkaa valmistelua nykyistä laajemmin voimin. Kyse on historialliseksi luonnehdittavasta uudistuksesta, jossa otetaan kantaa koko yritysmallin tulevaisuuteen.

Pellervon kritiikki esitykseen pohjautuu seuraavaan:

1. Osuuskuntien pääomamuodostuksesta tulee kantaa huolta yhtä lailla kuin osakeyhtiöiden pääomanmuodostuksesta. Lausunnossa mainittua osuuspääoman korkona maksetun ylijäämän 2.500 euron verorajaa tulisi joka tapauksessa nostaa merkittävästi lähemmäksi osakeyhtiöiden 150.000 euron verorajaa.

2. Toinen suuri kysymys on, että yritysmallin kehittymistä ei tule veromuutosten sivutuotteena tukahduttaa. Kun torjutaan globaalitalouden epätoivottavaa verosuunnittelua, täytyy varoa, että samalla ei hankaloiteta koko yritysmallin kehittymistä erilaisilla keinotekoisilla rajoilla ja määrittelyillä.

3. Tärkeää on myös lainsäädännön tulkinnanvaraisuuden minimoiminen, jotta yritykset eivät jää talouden kriittisellä hetkellä epävarmuuden tilaan odottamaan verohallinnon soveltamisohjeita ja mahdollisia korkeimman hallinto-oikeuden tulkintoja.

”Kantamme on, että osuuskuntia koskeva verolainsäädäntö tulee punnita tarkkaan. Osuustoiminnan taloudellis-yhteiskunnallinen merkitys on suurin kaikista maista Suomessa. Sillä on alueellisesti ja sosiaalisesti tasaava merkitys eikä veroparatiiseja käytetä”, korostaa Pellervon toimitusjohtaja Sami Karhu.

”Suunniteltujen veromuutosten verotuloja lisäävä merkitys on rajallinen siihen verrattuna, että talouselämälle aiheutetaan epäselvyyttä ja häiriötä. Valmistelua kannattaa jatkaa niin kauan, että tiedetään varmasti mitä ollaan tekemässä tai sitten luovutaan koko hankkeesta. Kansakunta saattaisi hyötyä luopumisesta eniten”, Karhu jatkaa.

Osuuskuntien verotukseen liittyvät lausunnot ml. Pellervon lausunto ovat luettavissa valtiovarainministeriön hankerekisterissä osoitteessa:
http://www.hare.vn.fi/mAsiakirjojenSelailu.asp?h_iID=20219&tVNo=4&sTyp=Selaus

Jaa artikkeli

Lue myös