Osuustoiminnan kuntavaaliohjelma 2017-2021 – Osallisuutta, yrittäjyyttä ja lähipalveluja

Osuustoiminnan kuntavaaliohjelma kannustaa kuntapäättäjiä ottamaan osuuskuntamallin osaksi elinvoimaisen kunnan rakentamista. Kuntavaalit ovat 9. huhtikuuta 2017.

”Osuustoiminta laajentaa taloudellisen toimeliaisuuden kirjoa, lisää elinkeinojen voimaa ja parantaa työllisyyttä. Malli myös pitää lähipalvelut asukkaiden omassa ohjauksessa. Mallia myös kehitetään niin, että 2020-luvulla meillä on uusia yhdessä yrittämisen menetelmiä yhteisöjen kehittämisen tueksi. Näitä kaikkia nostamme esiin”, toteaa Pellervon toimitusjohtaja Sami Karhu.

”Ohjelma on laadittu virikkeitä antavaksi idealistaksi elinvoimaisen ja osallistavan yhteisön luomiseen”, Karhu muistuttaa ja jatkaa:

”Suomen palvelutuotannon perusvoima muodostuu eri osuustoiminnallisten yritysten kyvystä toimia verkostoillaan koko maan alueella. Osuustoiminta tukee myönteistä kehitystä maan eri osissa.”

”Ohjelma on kuntavaalien ehdokkaille, valituksi tulleille, kunnan työntekijöille ja äänestäjille”, Sami Karhu sanoo.

Kunnilla on Karhun mukaan rooli kannustamisessa ja positiivisen kehityksen tukemisessa, sillä elinkeinoihin liittyvä asenneilmasto on tärkeä tekijä. On suotavaa, että kuntapäättäjät ymmärtävät kaikkia yritysmalleja, niiden mahdollisuuksia ja rajoitteita. Tarvitaan myös kansallisia toimenpiteitä ja hyvää sääntelyä, joilla kuntia voidaan tukea onnistumaan.

Osuustoiminnan kuntavaaliohjelman ovat laatineet Pellervo-Seura ry, Osuustoiminnan neuvottelukunta, Osuustoiminnan Kehittäjät – Coop Finland ry ja Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry.

Lue Osuustoiminnan kuntavaaliohjelma verkossa:
https://pellervo.fi/osuustoiminnan-kuntavaaliohjelma/

Jaa artikkeli

Lue myös

Pellervon kannanotto osuuskuntaidentiteetistä

Kansainvälinen osuustoimintaliitto ICA on joulukuussa 2021 aloittanut arviointiprosessin, jonka tarkoituksena on selvittää, kuinka hyvin globaali osuuskuntaidentiteetti on määritelty. Pellervon hallitus on nyt koostanut suomalaisen osuustoiminnan yhteisen kannanoton osuuskuntaidentiteetistä ja lähettänyt sen ICA:lle.