Osuustoimintakeskus Pellervon valtuuskunnan puheenjohtajaksi Ilkka Uusitalo

Osuustoimintakeskus Pellervon valtuuskunta valitsi 14.12.2018 pitämässään kokouksessa uudeksi valtuuskunnan puheenjohtajaksi maatalousyrittäjä Ilkka Uusitalon Salosta nykyisen puheenjohtajan, kauppaneuvos Seppo Rytivaaran väistyttyä tehtävästä.

Vuonna 2012 Pellervon valtuuskuntaan tullut Uusitalo siirtyy tehtävään varapuheenjohtajan paikalta.

Ilkka Uusitalolla on useita luottamustoimia osuustoiminnassa. Hän on LSO Osuuskunnan hallituksen varapuheenjohtaja, Osuuspankki Kantrisalon hallituksen puheenjohtaja sekä Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvoston jäsen.

Pellervon valtuuskuntaan vuodesta 2010 kuulunut kajaanilainen Rytivaara luopui puheenjohtajuudesta jäätyään pois Pihtiputaan Osuuspankin hallituksesta.

Hän jatkaa kuitenkin valtuuskunnan jäsenenä Osuustoimintakeskus Pellervon vuosikokoukseen 10.4.2019 saakka.

Avauspuheessaan Rytivaara korosti halunneensa rakentaa Pellervosta osuustoiminnan yhteisen ja vahvan etujärjestön, joka noteerataan entistä paremmin erityisesti poliittisten päättäjien ja viranomaisten silmissä.

”Ne tavoitteet ovat pääosin tulleet saavutetuiksi”, Rytivaara totesi.

Pellervo on vahvistunut, kun tuottajaosuustoiminnan lisäksi myös kuluttajaosuustoiminta on vakaasti mukana.

Rytivaara mainitsi erikseen SOK:n liittymisen Pellervoon vuonna 2016 sekä Osuuskunta Tradekan liittymisen vuonna 2017. Myös alueosuuskauppoja on liittynyt Pellervon jäseniksi runsaasti.

Osuustoimintakeskus Pellervo ja Osuustoiminnan neuvottelukunta ovat laatineet tavoitteet eduskuntatyölle 2019-2023.

”Omistajuuden monimuotoisuus on avain talouselämän tasapainoiseen kehitykseen. Kaikkien yritysmuotojen asiallinen huomioiminen ja hyvä säädöstäminen vievät kansantalouden kokonaissuorituskyvyn kasvuun”, Seppo Rytivaara muistutti.

Hän totesi lisäksi osuustoiminnan olevan Suomen kansantalouden ja sosiaalisen kehityksen vahvuus.

Rytivaaran mukaan erityisenä tehtävänä osuustoiminnalla on luoda edellytyksiä koko Suomen asuttuna ja aktiivisena pitämisessä. Osuustoiminta on markkinataloutta, joka perustuu ihmisten oma apuun ja omiin voimiin. Osuustoiminta on useimmiten se liiketoiminta, joka jää, kun muut vetäytyvät markkinoilta.

Muut henkilövalinnat Osuustoimintakeskus Pellervo ry:ssä

Valtuuskunnan kokouksessa tehtiin myös muita henkilövalintoja. Varapuheenjohtajaksi valittiin teologian tohtori, tuomiorovasti, emeritus Matti Pikkaraisen Oulusta. Pikkarainen on SOK:n hallintoneuvoston puheenjohtaja.

Hallituksesta erovuorossa olevat maatalousyrittäjä Tiina Linnainmaa Hämeenkyröstä, maanviljelijä Vesa Kaunisto Vetelistä sekä metsänhoitaja Timo Saukkonen Rautjärveltä valittiin jatkamaan tehtävissään vuoden 2021 valintakokoukseen.

Valtuuskunnan kokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen istuvan puheenjohtajan Petri Pitkäsen. Pitkänen toimii LähiTapiola -ryhmässä johtajana. Hallituksen varapuheenjohtajana jatkaa maatalousyrittäjä, agrologi Tiina Linnainmaa.

”Osuustoimintakeskus Pellervon työssä vuonna 2019 painottuu strategian mukaisesti Pellervon osuustoiminnan edunvalvonta ja osuustoiminnan näkyvyyden lisääminen”, Pitkänen totesi.

Lisätietoja Osuustoimintakeskus Pellervosta toimitusjohtaja Sami Karhulta, sami.karhu@pellervo.fi, puh. 0400 545 989 ja hallituksen puheenjohtajalta Petri Pitkäseltä, puh. 040 709 2569, petri.pitkanen@lahitapiola.fi.

Jaa artikkeli

Lue myös

Pellervon kannanotto osuuskuntaidentiteetistä

Kansainvälinen osuustoimintaliitto ICA on joulukuussa 2021 aloittanut arviointiprosessin, jonka tarkoituksena on selvittää, kuinka hyvin globaali osuuskuntaidentiteetti on määritelty. Pellervon hallitus on nyt koostanut suomalaisen osuustoiminnan yhteisen kannanoton osuuskuntaidentiteetistä ja lähettänyt sen ICA:lle.