Lahjoitukset osuustoiminnan tutkimukseen verovähennyskelpoisiksi

Verohallinto on hyväksynyt Pellervon hakemuksen toimia verovähennyskelpoisena rahalahjoituksen saajana. Käytännössä tämä tarkoittaa, että vähintään 850 euron ja enintään 50 000 euron suuruiset lahjoitukser Hannes Gebhardin rahastolle voi jatkossa vähentää verotuksessa. Vähennysoikeus koskee vuosia 2020-2024.

"Päätöstä oli odotettu jo pitkään, sen saapuminen vihdoin ilahduttaa kovasti", toteaa Pellervon lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen. Kaikissa lahjoituksiin liittyvissä asioissa kannattaakin kääntyä ensisijaisesti hänen puoleensa.

Hannes Gebhard -rahastosta jaetaan vuosittain rahaa hakemuksien perusteella Pellervon hallituksen päätöksien mukaisesti osuustoimintaa käsitteleviin tutkimuksiin, niin akateemisiin opinnäytetöihin kuin muihinkin tieteellisiin selvityksiin.

Jaa artikkeli

Lue myös