En julhälsning från Finlands Svenska Andelsförbund

I skrivande stund står julen inför dörren och året går så småningom mot sitt slut för att stegvis övergå till ljusare tider igen. Vid en tillbakablick kan man konstatera att det är ett helt annorlunda år, än det vi hade tänkt, som vi lämnar bakom oss. Det kommer att bli ett år som förändrar vår uppfattning om att inte ta allt förgivet.

Corona pandemin som bröt ut globalt och lamslog stora delar av världen i början av året är inne på sin andra eller t.o.m. tredje omgång. Allt som oftast under all pandemirapportering, har tankarna gått till ordspråket om cirkeln ”Ingen början – inget slut”. Jag hoppas innerligen att ljusare tider och ett nytt år för med sig också ett brytningens skede, då vi kan lämna pandemin bakom oss och bygga upp ett nytt välmående samhälle med en växande nationell ekonomi.

Jämfört med många andra länder har vi i Finland klarat oss relativt bra tack vare snabbt vidtagna åtgärder. Även på grund av den redan höga digitaliseringsgraden i Finland har vi relativt lätt anpassat oss till ett nytt arbetssätt. Det nya arbetssättet kommer troligtvis att föra med sig förändringar i hur och var vi jobbar. Många företag överväger säkert i sina strategiplaner om det är klokt att binda kapital i exempelvis resor och kontorsbyggnader ifall prestationsresultatet bibehålls eller t.o.m. förbättras. Ur egen personlig synvinkel saknar jag dock den sociala samvaron med alla kollegor och vänner.

Inom Andelsförbundet och Pellervo har vi också lärt oss att jobba enligt nya rutiner. Möten, skolningar och seminarier har hållits digitalt med ett gott resultat. Vårt senaste webbinarium ”Digitaliseringens potential i matkedjan – vilka är våra nästa steg” samlade över 30 nöjda deltagare runtom hela Finland. Andelsförbundet kommer även i fortsättningen att aktivt satsa på den digitala informationen och bl.a. har vi nu i december öppnat en egen svenskspråkig Facebook-sida.

Andelsföretag som bolagsform är ett modernt och tidlöst alternativ, vilket också bestyrks av att över 90 % av alla vuxna personer i Finland är ägare i åtminstone ett andelslag. Men vet man som ägare vad ett ägande innebär och hur man förvaltar det? Här anser vi att det är viktigt att öka kunnandet om andelslag och därför har vi också under året jobbat med en ny guidebok angående ”God förvaltning i medlemsbaserade organisationer”. Tanken är att en nätversion skall publiceras ännu innevarande år och den tryckta versionen skall ges ut i början av nästa år. För närvarande undersöker vi också möjligheter till att starta ett utbildningsprogram bland studerande för att höja kunskapen om andelslag.

Jul innebär ljus och värme och en tidpunkt på året då man umgås med nära och kära. Att umgås innevarande jul är begränsat, men åtminstone kan var och en av oss njuta av julens värme och budskap. Jag vill passa på att tacka Er alla för det gångna året och önska Er alla en Fridfull Jul och ett Gott Nytt År!

Stefan Saaristo
Ordförande
Finlands Svenska Andelsförbund

Jaa artikkeli

Lue myös

Osuustoiminnan arvot muuttuvat teoiksi

Pellervon Päivässä huhtikuussa palkittaan ensimmäistä kertaa Vuoden osuustoimintateko. Teko, jolla on ollut positiivisia heijastuksia tai jättänyt merkittävän vaikutuksen yhteiskuntaan, yhteisöön tai yksilöön.

Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervon vuosi 2024

Vuoden 2024 alkaessa ja paukkupakkasten paukkuessa Pellervossa hehkuu innostus ja lupaus olla osuustoiminnan eturintamassa. Uudenvuodenlupaus kietoutuu vahvasti strategiaamme ja yhteiseen arvopohjaamme, jota viime vuonna terävöitimme yhdessä henkilöstön ja luottamushenkilöiden kanssa. Se on lupaus uteliaisuudesta, aktiivisuudesta ja yhteistyökyvystä.