Tiedolla taidolla intohimolla -sisällysluettelo

ESIPUHE 

1. NÄKYMÄTTÖMÄN JÄTTILÄISEN ESIINMARSSI ALKAA 

1.1 Yritys on yhteiskunnan ja omistajien työkalu

1.2 Kapitalismissa yritys on yhtä kuin osakeyhtiö

1.3 Erikoistunut tietämys tukee osakeyhtiön valta-asemaa 

1.4 Osuustoiminta ennakkoluulojen hampaissa

1.5 Kiinnostus osuustoimintaa kohtaan herää

1.6 Vauhtia kansainvälisestä osuustoimintavuodesta

2. KOHTI TIETEELLISTÄ OSUUSTOIMINTATIETOA

2.1 Kamikazetutkijoista kohti oikeutusta

2.2 Tieteelliselle osuustoimintatietämykselle on suuri tilaus

2.3 Vuoropuhelun kautta syntyy hyödyllistä uutta tietoa 

2.4 Rohkeudella ja rahoituksella merkittäväksi tutkimusalaks

3. OSUUSTOIMINNASSA ON IDEAA

3.1 Vapaaehtoinen yhteenliittyminen

3.2 Oma-aloitteisuus ja itsensä toteuttaminen

3.3 Yhteisöllisyys ja sosiaalinen vastuu

3.4 Yksityinen yhteisomistus ja osallistava tahdonmuodostus

3.5 Kokonaisvaltainen hyödyllisyys

3.6 Ansioperusteinen ja solidaarinen lisäarvon jakaminen

3.7 Edellä käyvä oppiminen ja sivistys

4. VERRATEN ERITYISTÄ YRITYSTOIMINTAA 

4.1 Hajaomistettu pörssiyhtiö periaatteellisen vertailun kohteena

4.2 Erilaiset pääomat lisäarvon synnyttämisen ytimessä

4.3 Erilaiset odotukset investointien tuotoista

4.4 Erilaiset ihmiskuvat ja symbolit toiminnan ytimessä

4.5 Erilaiset riski- ja omistuskäsitykset

4.6 Erilaiset markkina- ja sidosryhmäsuhteet

5. OMISTAJAYHTEISÖ KAIKEN ALKUNA JA LOPPUNA

5.1 Omistajuuden määritelmät hukassa

5.2 Osuustoiminta ottaa kopin omistajuuskeskustelusta 

5.3 Yksityinen ja kollektiivinen omistajuus ja aineellinen omaisuus

5.4 Yksityinen ja kollektiivinen psykologinen omistajuus ja omaisuus

5.5 Ohjausta ja kehittämistä markkinoiden kautta

5.6 Ohjausta ja kehittämistä demokratian kautta

6. EDUSTAJISTO DEMOKRATIAN EDISTÄJÄNÄ

6.1 Edustajistovaalit tärkeässä roolissa

6.2 Vuorovaikutusta vaalien välillä

6.3 Jäsenneuvostot ja työpajat osallisuuden rakentajina

6.4. Puheenjohtaja äänien yhdistäjänä ja roolilukkarina

7. HALLINTONEUVOSTO OMISTAJATAHDON KONKRETISOIJANA

7.1 Analysointi ja suunnitteleminen

7.2 Organisointi ja valtuuttaminen

7.3 Päätöksenteko ja vahvistaminen

7.4 Valvonta ja raportoiminen

7.5 Huolellinen työskentely ja tukeminen 

7.6 Puheenjohtaja näkemysten yhdistäjänä ja lähivalvojana

8. HALLITUS LIIKETOIMINNAN SUUNNANNÄYTTÄJÄNÄ

8.1 Analysointi ja suunnitteleminen 

8.2 Organisointi ja valtuuttaminen

8.3 Päätöksenteko ja vahvistaminen

8.4 Valvonta ja raportoiminen

8.5 Huolellinen työskentely ja tukeminen

8.6 Puheenjohtaja hallitustiimin johtajana

9. TOIMITUSJOHTAJA SILLANRAKENTAJANA

9.1 Hallitustyön tukeminen ja valmistelun johtaminen

9.2 Toimeenpano ja sen johtaminen

9.3 Puheen johtaminen kokouksissa

10. KOHTI YHTEISTOIMINNALLISTA YHTEISKUNTAA 

10.1 Tulevaisuuden yhteiskunta osuustoiminnan näkökulmasta 

10.2 Osuuskunnat hyvinvoinnin rakenteellisten esteiden murtajina

10.3 Osuustoiminta on tulevaisuuden yritysmalli

Jaa artikkeli

Lue myös

No posts found.