Maitosuomi blev medlem i Finlands Svenska Andelsförbund

Osuuskunta Maitosuomi har anslutit sig till Finlands Svenska Andelsförbund, som samarbetar med Sällskapet Pellervo. Maitosuomi är ett andelslag i mjölkbranschen och ca 20 % av medlemmarna är svenskspråkiga efter fusionen med Mejeriandelslaget Milka.

Genom medlemskapet i Andelsförbundet vill man understryka Maitosuomis tvåspråkighet. Maitosuomis verkställande direktör Reima Luomala säger att andelslaget vill betjäna sina svenskspråkiga medlemmar på samma sätt som de finskspråkiga. Mjölkproduktionen har starka rötter på Österbottens kustområden och området har en egenartad kultur och starka traditioner. Med medlemskapet vill Maitosuomi visa sin respekt för det här.

Finlands Svenska Andelsförbund är en självständig svenskspråkig förening. Efter att Maitosuomi anslöt sig har Andelsförbundet 31 medlemmar. Medlemmarna består av flera andelsbanker, ett handelslag, SOK, andelslag i mjölk- och köttsektorn samt andelslag inom energi-, grönsaksproduktions-, skogs- och telekommunikationsbranschen.

Andelsförbundet har ett samarbetsavtal med Sällskapet Pellervo enligt vilket Pellervo garanterar de funktionella och ekonomiska förutsättningarna för den svenskspråkiga verksamheten. Andelsförbundet fungerar som ett samarbetsforum för sina medlemmar samtidigt som förbundet styr Pellervos svenskspråkiga verksamhet. Lars Björklöf är styrelseordförande i förbundet och är samtidigt ledamot i Pellervos styrelse. Andelsförbundets VD, Kari Huhtala, fungerar samtidigt som Sällskapet Pellervos kooperartionsdirektör.

KARI HUHTALA, text

 

Jaa artikkeli

Lue myös

Miniseminarium om studerandeandelslag 11.9.

Pellervo Coop Center ordnar onsdagen den 11.9 kl. 14-16.30 ett miniseminarium om studerandeandelslag i svenskspråkiga läroanstalter. Seminariet är riktat till svenskspråkiga läroanstalter men alla intresserade av ämnet är välkomna.