Oppilaitos- ja opiskelijaosuuskunnan toiminta ja sen kehittäminen

Teksti: Eliisa Troberg ja Pekka Hytinkoski, Osuustoiminta oppimismallina yrittäjyyteen, Opas opiskelijoiden osuuskuntien perustamiseen ja niiden kehittämiseen.

Oppilaitos- ja opiskelijaosuuskunnan toiminta ja sen kehittäminen

Osuuskunnan taloudenhallinnan kehittäminen

Osuuskunnan talouden hyvä hoitaminen on keskeinen menestystekijä osuuskunnan toiminnassa. Kirjanpito, palkanmaksu, laskutus, verot, vakuutukset ja muut yrityksen taloudelliset velvoitteet tulee hoitaa aina kunnolla. On myös tärkeää, että toiminnalle asetetaan taloudellisia tavoitteita ja niiden toteutumista seurataan. Tavoitteet määritellään jokavuotisessa budjetissa.

Osuuskunnan jäsenten työajan seuranta on tärkeää. Kun työajan seuranta on hoidettu hyvin, nähdään, miten paljon jäsen saa palkkaa työtuntiensa pohjalta ja myös opintosuoritusten määrittäminen mahdollistuu, kun työtunnit on raportoitu.

 

Johtaminen oppilaitos- ja opiskelijaosuuskunnissa

Osuuskunnan johtamisessa on erityisiä piirteitä.

Yhteisyrittäminen määrittää johtamista
Hallituksen ja jäsenistön välillä tarvitaan jatkuvaa dialogia
Tasa-arvoisessa yrittämisessäkin kaivataan johtajuutta
Johtaminen on innostamista ja samaan suuntaan ohjaamista
Johtamisen ja tiimiyrittäjyyden yhteen niveltäminen keskeistä
Johtamisen kehittämiseen kannattaa panostaa
Kaverijohtaminen soveltuu opiskelijoiden osuuskuntiin. Tarvitaan myös itsensä johtamista ja itsetuntemusta.

 

Hyvää johtamista ja oppimista tukevat osuuskunnissa seuraavat elementit.

Osuustoiminnan arvot ja periaatteet
Toimiva yhteisö
Luottamus
Ryhmähenki

 

Toiminnan hyviä käytänteitä

 

Opiskelijoiden osuuskunnissa on luotu hyviä käytänteitä, jotka edesauttavat osuuskunnan sujuvaa toimintaa.

Vanhemmat opiskelijat avustavat uusien opiskelijoiden perehdyttämisessä toimintaan
Dokumentointijärjestelmän rakentaminen. Dokumentointijärjestelmän tulisi sisältää kaikki tärkeimmät dokumentit esim. talousdokumentit, asiakasrekisterit, sopimuspohjat, prosessikuvaukset, hallituksen toimintakäytännöt jne.
Vanhemmat opiskelijat toimivat nuorempien opiskelijoiden mentoreina
Vertaisoppiminen tiimeissä. Vanhempien, kokeneempien opiskelijoiden osaamisen ja tiedon jakamista voidaan soveltaa myös tiimeissä erityisesti tekniikan alalla. Tiimeissä on yleensä osaavia opiskelijoita, jotka hallitsevat tekniikat hyvin. Vähemmän osaavat oppivat vertaisoppimisen kautta tehokkaasti.
Sisäisen viestinnän hyvä käytänne; heimohuuto, jossa jokainen tiimi välittää kuulumisensa viikoittain muille opiskelijoille
Valmennuksen työkaluja; esim. tandemvalmennus eli kaksi valmentajaa toimii yhdessä. Samoin kaksi valmentajaa vaihtaa välillä tiimejään (sisarvalmennus). Hyvä käytänne on myös valmentajien yhteiset säännölliset kokoontumiset sekä ylipäänsä vilkas tiedon ja osaamisen vaihto.
Apuvalmentajajärjestelmä; Vanhemman vuosikurssin opiskelija toimii apuvalmentajana ja esimerkkinä uusille opiskelijoille. Hän välittää tärkeää tietoa tiimiyrittäjyydestä uusille opiskelijoille ja edistää hyvän toimintakulttuurin luomista.
Kummiyritykset ja verkottuminen yrityselämän kanssa
Eri oppilaitosten välinen yhteistyö

 

Opiskelijaosuustoiminnan kehittämistarpeita

Opiskelijaosuustoiminnan integrointi opintoihin
Opetusmenetelmäosaamisen puute
Opiskelijoiden ja opettajien motivointi ja sitouttaminen
Nuoren opiskelijan vastuun pelko
Opiskelijoiden vaihtuvuus
Sisäiset epäselvyydet ja johtajuuden puuttuminen
Viestintä
Työssä oppimisen valvonta

 

Havaintoja osuuskunnan toiminnan avaintekijöistä (mm. Hiltunen ym. 2009; Troberg 2008 ).

Selkeät tavoitteet
Hyvä taloudenhoito
Yrittäjyys ja sitkeys
Johtajuuden kehittäminen
Selkeästi määritellyt vastuut ja roolit
Yhteneväiset arvot
Toimiva yhteisö
Hyvä ilmapiiri ja luottamus
Toimiva sisäinen viestintä
Riittävä vapaus mahdollistaa luovuuden
Konfliktien rakentava ratkaiseminen
Verkottuminen

 

Lisätietoa:

Kaverijohtamisen visuaalinen innostuskirja. Heikki Toivanen 2013. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2013/11/kaverijohtamisen-visuaalinen-innostuskirj.pdf

Henkilöstöomisteisen osuuskunnan johtaminen. Opas menestyvän osuustoimintayrityksen johtamiseen. Pellervo-Seura ry.
http://www.pellervo.fi/storage/tietopankki/henkilostoomisteisen_osuuskunnan_johtaminen_opas_web.pdf

Osuuskunnan hallinto ja sen kehittäminen. Pellervo-Seura ry.
https://pellervo.fi/tietoa-osuustoiminnasta/osuuskuntaneuvonta/osuuskunnan-kehittaminen/

Kehittyvä osuuskunta. Kysyvä työkirja pienosuuskunnille (2007) Idekoop Osuuskunta, Osuustoiminnan kehittäjät – Coop Finland, Pellervo-Seura, Sataosaajat Osuuskunta.
http://www.firmaxi.kokkola.fi/doc/osuuskuntaopas.pdf 

OPISKELIJAOSUUSTOIMINNAN OHJAUS JA NEUVONTA

Osuustoimintakeskus Pellervo

Osuustoiminnan kehittäjät – Coop Finland ry

Uusyrityskeskus

Tampereen seudun osuustoimintakeskus

Sataosaajat Osuuskunta

Idekoop Osuuskunta

Yritys-Suomi-puhelinpalvelu numerossa 0295 020 antaa tietoa ja neuvontaa yleisissä yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa ja julkisista yritys- ja työnantajapalveluista, mm. ELY-keskusten, TE-toimistojen, Patentti- ja rekisterihallituksen, Verohallinnon, Tekesin ja Finnveran palveluista sekä niihin liittyvistä sähköisistä palveluista.

 

Lista opiskelijaosuustoimintaa koskevista tutkimuksista ja selvityksistä Oppaan lähdeluettelossa