Osuustoiminnan tutkimus

Osuustoimintatutkimus tarjoaa uusinta tietoa osuuskuntapäättäjille, kehittäjille ja tutkijoille. Viime vuosina osuustoimintatutkimus on laajentunut sekä Suomessa että muualla maailmassa.

Helsingin yliopisto

Osuuskuntaoikeuden tutkimuksesta Helsingin yliopistossa vastaa OTT professori Jukka Mähönen, jukka.mahonen@helsinki.fi.

KTT Antti Talonen antti.talonen@helsinki.fi tekee osuuskuntaoikeuden professuuriin kiinnitetyssä kolmivuotisessa tutkijatohtorin tehtävässä keskinäisiin yhtiöihin ja osuustoimintaan liittyvää tutkimusta.

Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT

Tutkijatohtori Terhi Tuominen terhi.tuominen@lut.fi tekee osuuskuntien johtamiseen ja hallintoon liittyvää tutkimusta Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (LUT).

Professori Iiro Jussila iiro.jussila@lut.fi toimii professorina LUT:in teknillisen tiedekunnan tuotantotalouden osastolla. Hän on ansioitunut pitkäaikaisena osuuskuntatutkimuksen tienraivaajana Suomessa ja kansainvälisesti. Professori Henri Hakala henri.hakala@lut.fi toimi osuustoimintayrittäjyyden professorina LUT-yliopiston kauppakorkeakoulussa 2017-2021, ja jatkaa edelleen yrittäjyyden professorina.

Itä-Suomen yliopisto

Professori Anu Puusa anu.puusa@uef.fi toimii aineettoman pääoman professorina ja kauppatieteen laitoksen varajohtajana Itä-Suomen yliopiston kauppa- ja oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Hän on tutkijana ja käytännön toimijana erikoistunut moniin osuustoiminnan kysymyksiin.

 

Tiedelehtiä

Osuuskuntien johtamiseen ja hallinnointiin erikoistunut kansainvälinen tiedelehti Journal of Co-operative Organization and Management. (Päätoimittaja Antti Talonen). https://www.journals.elsevier.com/journal-of-co-operative-organization-and-management

Annals of Public and Cooperative Economics https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14678292