Itä-Suomen yliopiston kauppatieteille 370 000 euron lahjoitus osuustoiminnan tutkimiseen

Osuustoimintakeskus Pellervo, OP Osuuskunta, Tradeka ja Pohjois-Karjalan Osuuskauppa (PKO) ovat lahjoittaneet Itä-Suomen yliopistolle 370 000 euroa, joka tullaan kohdentamaan kauppatieteiden koulutusalalle.

Lahjoitus tehtiin valtion vastinrahakampanjan aikana: Sen ideana on, että yliopistot saavat keräämilleen lahjoituksille valtiolta vastinrahaa. Lahjoittajat valitsivat kohteekseen Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitoksen sen uraauurtavan osuustoiminnan tutkimuksen ja opetuksen ansiosta.

– Osuustoiminta on suomalaiselle yhteiskunnalle sekä taloudellisesti että arkisten palvelujen saatavuuden kannalta erittäin merkityksellinen. On tärkeää, että tähän liittyvää tutkimusta ja opetusta toteutetaan korkea-asteella, korostaa Osuustoimintakeskus Pellervon toimitusjohtaja Mari Kokko.

Tutkimusta yhteisöä hyödyttävästä liiketoiminnasta tarvitaan

Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitoksella toimii aktiivinen ja kasvava aineettoman pääoman johtamisen tutkimusryhmä, jossa osuustoiminnan tutkimus on yksi tärkeä painopiste. Tutkimusryhmän johtaja, aineettoman pääoman johtamisen professori Anu Puusa on tutkinut osuustoimintamuotoista liiketoimintaa sekä kehittänyt osuustoiminnan opetusta, tutkimusta ja elinkeinoelämän yhteistyötä kokonaisuudeksi, jota muissa suomalaisissa yliopistoissa ei ole tarjolla.

– Arvopohjaisten liiketoimintamallien tunteminen on entistä tärkeämpää. Osuuskunnat pyrkivät samanaikaisesti tekemään hyvää liiketoiminnallista tulosta ja hyvää. Suomi on yksi maailman osuustoiminnallisimmista maista ja meillä on kansainvälisestikin tunnustettua johtamisosaamista, jonka keskiössä on kyky toteuttaa yhteisöä hyödyttävää liiketoimintaa. Näiden teemojen tutkimusta ja tunnettuutta niin Suomessa kuin kansainvälisestikin on äärimmäisen tärkeää edistää, sanoo Puusa.

– Jaamme yliopiston kanssa yhteiset tavoitteet sekä Itä-Suomen elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden edistämisessä että paremman ja kestävämmän tulevaisuuden rakentamisessa. Yliopistoilla ja ylipäätään oppilaitosyhteistyöllä eri koulutusasteilla on keskeinen rooli uusien osaajien sijoittumisessa alueellemme. Toivon 205 000 euron lahjoituksemme vahvistavan yliopiston kykyä tuottaa laadukasta opetusta ja lisäävän myös tietämystä osuustoiminnallisesta yritysmuodosta, sanoo Pohjois-Karjalan Osuuskaupan toimitusjohtaja Juha Kivelä.

– OP Ryhmä haluaa tukea suomalaista osaamista ja tutkimusta, luoda edellytyksiä kestävälle kasvulle ja edistää toimintaympäristönsä pitkän aikavälin menestystä. Suurena suomalaisena toimijana meille on tärkeää edistää monipuolista tutkimusta ja osaamista sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. Olemme vahvistaneet suomalaisten arjen talousosaamista jo 120 vuoden ajan, ja yliopistojen kautta tuemme maamme talous- ja kauppatieteellistä huippuosaamista, toteaa OP Ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio.

– Tradeka harjoittaa vastuullista ja kannattavaa liiketoimintaa, jonka tuloksesta merkittävä osa palautetaan takaisin suomalaiseen yhteiskuntaan. Osuuskuntana taustaisena toimijana pidämme tärkeänä, että suomalaisissa korkeakouluissa on tarjolla korkeatasoista osuustoimintaopetusta, taustoittaa Osuuskunta Tradekan toimitusjohtaja Perttu Puro Tradekan säätiön tekemää lahjoitusta.

Itä-Suomen yliopisto on kiitollinen saamastaan merkittävästä tuesta.

– Arvostamme tätä tukea ja pitkäkestoista yhteistyötä osuustoimintatutkimuksen ja -koulutuksen alueella, toteaa yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan dekaani Sari Rissanen.

Jaa artikkeli

Lue myös

Pellervon kannanotto osuuskuntaidentiteetistä

Kansainvälinen osuustoimintaliitto ICA on joulukuussa 2021 aloittanut arviointiprosessin, jonka tarkoituksena on selvittää, kuinka hyvin globaali osuuskuntaidentiteetti on määritelty. Pellervon hallitus on nyt koostanut suomalaisen osuustoiminnan yhteisen kannanoton osuuskuntaidentiteetistä ja lähettänyt sen ICA:lle.